M
Kategori
Karta

Kameruns geografi

Antal invånare: 27 224 262 (2021)
Huvudstad: Yaoundé

Geografi och klimat

Kamerun är beläget i övergången mellan västra och centrala Afrika och har en 20 mil lång kust vid Guineabukten. Klimatet i landet är tropiskt och skiljer sig mycket åt mellan söder och norr.

Antal invånare: 27 224 262 (2021)
Huvudstad: Yaoundé

Geografi och klimat

Kamerun är beläget i övergången mellan västra och centrala Afrika och har en 20 mil lång kust vid Guineabukten. Klimatet i landet är tropiskt och skiljer sig mycket åt mellan söder och norr.

ANNONS

ANNONS

Kamerun är till ytan något större än Sverige och har formen av en triangel med en spets i sydväst mot Atlanten, en i norr mot Tchadsjön och en i sydöst mot gränsen till Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville.

Kameruns flagga.

Naturen är varierad. Södra Kamerun täcks av regnskog. Norr därom ligger en högplatå (900–1 520 m ö h), och längst i norr breder ett lägre savannlandskap ut sig.

I väster, nära gränsen till Nigeria, reser sig en bergskedja, vars högsta topp är vulkanen Kamerunberget – det högsta berget i västra och centrala Afrika. Området är geologiskt oroligt. I augusti 1986 trängde giftig vulkanisk gas upp från botten av kratersjön Nyo, vilket ledde till att över 1 700 människor dog. 1999 hade Kamerunberget sitt sjätte utbrott sedan 1902. Seismografisk utrustning har installerats för att man ska kunna förutse när ett utbrott är på väg.

Södra Kamerun har två regnperioder och riklig nederbörd. På högplatån i mellersta delen av landet är det torrare, med en regnperiod per år. Närheten till Atlanten och den stora höjdskillnaden gör att bergsområdet i väster är ett av de regnrikaste i världen – på vissa platser faller över 10 000 mm regn per år.

Naturtillgångar

Kamerun har stora tillgångar av olja, naturgas, ädelstenar och mineraler, men det är bara oljan som utnyttjas fullt ut. Elektricitet utvinns främst ur vattenkraft. Illegal skogsavverkning är ett problem, trots att regeringen försöker stoppa den.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk och industri

Jordbruket utgör ryggraden i Kameruns ekonomi. Landet är en av världens ledande kakaoproducenter. Industrinäringen är i hög grad koncentrerad till förädling av råvaror från främst jordbruket och oljesektorn.

Besök Landguiden och läs mer om Kamerun.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kameruns geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kameruns geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Kameruns historia

Historia om Kamerun. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Kamerun

Aktuell samhällsfakta om Kamerun. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...