M

Saudiarabien idag

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Befolkning

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser.

Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Befolkning

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser.

Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

ANNONS

ANNONS

Religion

Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser, Mecka där profeten Muhammed föddes och Medina där hans grav finns.

Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Saudiarabiens flagga.

Politiskt system

Saudiarabien är en absolut monarki och en islamisk stat. Koranen utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättsskipning. Makten är samlad hos den talrika och extremt välbärgade kungasläkten Al Saud. Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten kraftigt beskuren. Dödsstraff är vanligt förekommande.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Saudiarabiens ställning som islams hemort präglar förhållandet till omvärlden. Solidaritet med andra muslimska länder har länge varit en hörnsten i utrikespolitiken. Samtidigt är landet en regional stormakt med det shiamuslimska Iran som motpol.

Säkerhetsaspekter och ekonomiska intressen ligger bakom Saudiarabiens strategiskt och ekonomiskt nära samarbete med USA.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Saudiarabiens ekonomi är centrerad kring oljan. Upp till 90 procent av exportinkomsterna kommer från olje- och gasindustrin som också står för ungefär halva bruttonationalprodukten (BNP).

Det svarta guldet har på några årtionden förvandlat en underutvecklad jordbruksekonomi till en modern industristat med generösa sociala förmåner för invånarna. Oljeberoendet gör dock landet känsligt för prisändringar på världsmarknaden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Saudiarabiens geografi >

Utrikeshandel

Oljan står för 85–90 procent av Saudiarabiens exportinkomster. Den ger ett rejält överskott i handelsbalansen, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna för varor som köps i utlandet.

Viktiga handelspartner är USA, Japan och Kina.

Sociala förhållanden

Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest generösa i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola – även högre utbildning – och hälsovård är avgiftsfri för medborgare.

Det finns även ett omfattande socialförsäkringssystem och priserna på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Saudiarabien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Saudiarabien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Saudiarabiens geografi

Fördjupa dig i Saudiarabiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...