Bild:
M

Saudiarabien idag

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Befolkning

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser.

Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

Religion

Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser, Mecka där profeten Muhammed föddes och Medina där hans grav finns.

Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Politiskt system

Saudiarabien är en absolut monarki och en islamisk stat. Koranen utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättsskipning. Makten är samlad hos den talrika och extremt välbärgade kungasläkten Al Saud. Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten kraftigt beskuren. Dödsstraff är vanligt förekommande.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Saudiarabiens ställning som islams hemort präglar förhållandet till omvärlden. Solidaritet med andra muslimska länder har länge varit en hörnsten i utrikespolitiken. Samtidigt är landet en regional stormakt med det shiamuslimska Iran som motpol.

Säkerhetsaspekter och ekonomiska intressen ligger bakom Saudiarabiens strategiskt och ekonomiskt nära samarbete med USA.

Ekonomi

Saudiarabiens ekonomi är centrerad kring oljan. Upp till 90 procent av exportinkomsterna kommer från olje- och gasindustrin som också står för ungefär halva bruttonationalprodukten (BNP).

Det svarta guldet har på några årtionden förvandlat en underutvecklad jordbruksekonomi till en modern industristat med generösa sociala förmåner för invånarna. Oljeberoendet gör dock landet känsligt för prisändringar på världsmarknaden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Saudiarabiens geografi >

Utrikeshandel

Oljan står för 85–90 procent av Saudiarabiens exportinkomster. Den ger ett rejält överskott i handelsbalansen, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna för varor som köps i utlandet.

Viktiga handelspartner är USA, Japan och Kina.

Sociala förhållanden

Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest generösa i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola – även högre utbildning – och hälsovård är avgiftsfri för medborgare.

Det finns även ett omfattande socialförsäkringssystem och priserna på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten.
 

Besök Landguiden och läs mer om Saudiarabien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 32 938 210 (2017)
Huvudstad: Riyadh

Befolkning

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser.

Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

Religion

Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser, Mecka där profeten Muhammed föddes och Medina där hans grav finns.

Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Saudiarabien

Sortera efter:
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran i Mellanösterns konflikter. De till synes eviga konflikterna i Mellanöstern med, exempelvis, den 70-åriga Israel-/Palestinakonflikten, Irak-kaoset som följde USA-invasionen 2003 och den arabiska våren som gav upphov till det särdeles blodiga inbördeskriget i Syrien, har många och vitt skilda orsaker som inte är helt lätta att bena ut. I en konfliktanalys av regionen i stort krävs insyn i skilda ämnen som kolonialhistoria och kalla krigets stormaktsrivalitet. Det kräver insyn i diverse regionala vänskapsband och fiendskap med ursprung i religion och etnisk sammansättning, och etcetera...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Saudiarabien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage med anknytning till Saudiarabien. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Saudiarabien ur olika perspektiv. Saudiarabien, formellt Konungariket Saudiarabien, är en absolut monarki med sunnimuslimsk konstitution, belägen på Arabiska halvön i sydvästra Asien. Islam uppstod i det inre av den Arabiska halvön och dess två heligaste platser, Kaba i Mekka och profeten Muhammeds grav i Medina ligger i nuvarande Saudiarabien. Landets religion är islam...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Saudiarabien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Saudiarabiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Relaterade taggar