Tagg om Kalmarunionen (1397-1523)

Kalmarunionen

M
Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare. Under slutet av 1300-talet var Hansan en politisk och ekonomisk supermakt i Östersjöområdet och hotade de nordiska ländernas handel i regionen.

Genom att förena de nordiska länderna hoppades drottning Margareta I av Danmark och Norge (1353-1412) kunna avvärja detta hot. När hon sedan kom i besittning av Sverige kunde hon skrida till verket och låta förena de nordiska länderna en union. Detta ägde rum under ett storpolitiskt möte i staden Kalmar år 1397. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan länderna kom därför att kallas Kalmarunionen.

ANNONS

ANNONS

Genom Kalmarunionen hoppades drottning Margareta kunna stabilisera det politiska förhållandet i och mellan länderna i Norden och samtidigt få ett starkt gemensamt försvar utåt. Detta gällde som sagt främst gentemot Hansan som gjorde anspråk på att styra all handel inom Östersjöområdet.

Men unionstiden (1397-1523) kom istället att präglas av politiskt kaos i Norden (främst i Sverige). Ganska snart uppstod konflikter. Svenska grupperingar såg unionen som ett sätt för danskarna att kunna kontrollera Sverige och ha herraväldet i Norden. Många uppror och inbördeskrig utbröt därför under unionstiden. Grovt förenklat gällde att Danmark försökte leda och styra unionen, medan svenskarna hellre ville vara självständiga och slippa lyda under utländskt styre.Kalmarunionen upplöstes år 1523 av Gustav Vasa.

S Fördjupning

Kalmarunionen, benämning på den union som formellt existerade mellan de tre nordiska rikena 1397-1521 och som fått sitt namn efter unionsmötet i Kalmar i juli 1397.

Det är i själva verket mycket omstritt vad representanterna för de tre nordiska rikena kom överens om i Kalmar, där de samlats för att övervara Erik av Pommerns kröning till nordisk kung. Det finns två bevarade källor från mötet, ett hyllningsbrev och en unionstraktat. Hyllningsbrevet - i vilket representanter för Danmark, Norge och Sverige svär kung Erik trohet och lydnad - är exemplariskt som rättslig urkund, avfattat enligt tidens krav: på pergament och med samtliga 67 undertecknares sigill fastsatta under. Tolkningen av detta brev är inte problematisk.

Unionstraktaten, däremot, som är det mer spännande aktstycket och som handlar om de tre rikenas relationer i framtiden, är ett av de mest omdebatterade aktstyckena från nordisk medeltid. Det är nämligen avfattat på vanligt papper. Sjutton namn står under traktaten, däribland ärkebiskoparnas och kanslernas i de tre länderna. Däremot anses ingen av dessa 17 ha beseglat traktaten med sina sigill, även om tio har tryckt dem mot papperet. På grund av dessa konstigheter har många historiker menat att unionstraktaten bara är ett utkast, ett förslag som förkastats. Om detta är riktigt, vem var det i så fall som stoppade förslaget? Länge var man säker på att ingen norrman hade tryckt sitt sigill under traktaten, och därför verkade det rimligt att det var Norge som hade avvisat unionsidén. Hur väl en sådan tolkning än passar med vår egen tids erfarenheter, har man emellertid senare blivit tveksam till om sigillstämplarna verkligen är korrekt identifierade.

Man har också pekat på att unionstraktaten innehåller begränsningar av kungamaktens inrikespolitiska befogenheter. Bland annat stadgas att lagar från ett rike inte får dras in i ett annat. Därför skulle det vara drottning Margareta som sagt nej till förslaget, som skulle ha framlagts av råden i de tre rikena.

Något säkert svar kan vi aldrig få, men det gör kanske inte så mycket. Det är nämligen tydligt att man i Norden under 1400-talet uppfattade unionen som något reellt existerande, vare sig något fördrag verkligen skrevs under eller inte i Kalmar 1397.

LÄS MER: Drottning Margareta - kvinnan bakom Kalmarunionen

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid (ingår i en artikelserie)

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material med anknytning till Kalmarunionen.

Uppdaterad:
01 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kalmarunionen

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

av: Herman Lindqvist
2020-06-28

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur...

+ Läs mer

S

Kronborgs och Öresundstullens historia

av: Torbjörn Nilsson
2020-05-28

Otaliga svenskar har från färjan Helsingborg – Helsingör sett slottet Kronborg, Danmarks mest kända byggnad. När unionskungen Erik av Pommern uppförde Kronborg på 1420-talet stod tullintresset i centrum. För Danmark, som behärskade sundets båda stränder, kunde tullavgifter från passerande fartyg bli en guldgruva. Trots denna insats är kung Erik i mångas ögon en tragisk gestalt som till slut förlorade sina danska, norska och svenska kungakronor, kanske lika tragisk som Shakespeares grubblande prins Hamlet på just Kronborgs slott...

+ Läs mer

M

Slaget vid Brunkeberg 1471

av: Herman Lindqvist
2020-05-04

Början till slutet för Kalmarunionen med Danmark kom på förmiddagen den 10 oktober 1471: Slaget vid Brunkeberg. En vändpunkt i vår historia. Vid tidpunkten styrdes Sverige av riksföreståndaren Sten Sture d.ä. Men eftersom unionen ännu inte var upplöst anlände Kristian I till Stockholms ström för att inta Stockholms slott och återta sitt rike. Han var enligt egen uppfattning Sveriges kung...

+ Läs mer

L

Kalmarunionen - drottning Margaretas fredsprojekt

av: Herman Lindqvist
2020-01-09

Plötsligt trädde Norden fram. Påven, kejsaren och andra ledande män blev medvetna om att uppe i norr hade det bildats ett rike som var större än något annat i hela Europa. Regerat av en kvinna. Det var en union som sträckte sig från Island i norr till tyska riket i söder, från Karelen i öster till de ännu existerande resterna av vikingakolonin på Grönland i väster. Dessutom hörde Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna till unionen...

+ Läs mer

M

Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

av: Magnus Västerbro
2018-07-28

Stockholms blodbad blev kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått...

+ Läs mer

Podcast om Kalmarunionen

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Läs mer

Länkar om Kalmarunionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS