M

Trinidads och Tobagos geografi

Antal invånare: 1 369 130 (2017)
Huvudstad: Port of Spain

Geografi och klimat

Trinidad och Tobago ingår i ögruppen Små Antillerna och ligger längst söderut i Karibien, strax utanför Sydamerika. Ön Trinidad utgör mer än nio tiondelar av landet och är till storleken ungefär som Halland. Tobago ligger tre mil nordöst om Trinidad. Runt huvudöarna finns också några småöar.

Antal invånare: 1 369 130 (2017)
Huvudstad: Port of Spain

Geografi och klimat

Trinidad och Tobago ingår i ögruppen Små Antillerna och ligger längst söderut i Karibien, strax utanför Sydamerika. Ön Trinidad utgör mer än nio tiondelar av landet och är till storleken ungefär som Halland. Tobago ligger tre mil nordöst om Trinidad. Runt huvudöarna finns också några småöar.

ANNONS

ANNONS

Trinidad skiljs från Venezuela av två sund och Pariabukten (Gulf of Paria), ett vidsträckt grunt område med bräckt vatten. Det minsta avståndet mellan länderna är bara en dryg mil. Huvudstaden Port of Spain ligger vid den skyddade Pariabukten.

Tre bergskedjor löper över Trinidad i öst-västlig riktning. De utgör utlöpare av bergskedjor i Venezuela. Ön har utgjort en del av den sydamerikanska kontinenten och både berggrund och natur påminner mer om Venezuela än om övriga Karibien. På södra delen av Trinidad finns träskområden med ett stort antal djurarter och växter. Här ligger också världens största naturliga asfaltsjö, Pitch Lake (pitch betyder tjära), och ”gyttjevulkaner”, vilka bildas av gas som sipprar upp ur jorden.

Tobago har vackra stränder och en urgammal regnskog som skyddats sedan 1700-talet. Artrikedomen bland djur och fåglar är ännu större.

Trinidads och Tobagos flagga.

Trinidad betyder treenighet på spanska och ön fick sitt namn när Christofer Columbus anlände 1498. Det är osäkert om han i förväg bestämt sig för att döpa det första ställe han nådde på sin tredje resa till ”Nya världen” efter den heliga treenigheten (fadern, sonen och anden), eller om han lät sig inspireras av tre bergstoppar i sydöst (som kallas Trinity hills eller Three sisters).  

Namnet Tobago tros vara besläktat med ordet ”tobak”.

Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och liten temperaturvariation under året. På Tobago är det lite svalare och torrare än på Trinidad. Regnperioden infaller mellan juni och november. Det är då något hetare än under vintern och allra hetast är det i september–oktober. Öarna ligger utanför det så kallade orkanbältet.

Naturtillgångar och energi

Trinidad och Tobago har avsevärda olje- och naturgastillgångar och här finns också världens största reserver av naturlig asfalt. Naturgas är den viktigaste energikällan och alstrar all elektricitet.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruksnäringen är liten i Trinidad och Tobago eftersom energisektorn sedan länge har dominerat ekonomin. Jordbruket står bara för runt en halv procent av bruttonationalprodukten och sysselsätter några få procent av arbetskraften.

Industri

Industrisektorn är viktig och till stor del baserad på naturgas som är både råvara och ger billig energi. I landet finns ett antal anläggningar för framställning av metanol och ammoniak, som båda utvinns ur den metanrika naturgasen.

Turism

Tack vare sin olja och gas är Trinidad och Tobago inte lika beroende av turismen som många andra karibiska länder och turistindustrin är inte lika utvecklad.

Besök Landguiden och läs mer om Trinidad och Tobago.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Trinidad och Tobagos geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Trinidad och Tobagos historia

Historia om Trinidad och Tobago. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Trinidad och Tobago

Aktuell samhällsfakta om Trinidad och Tobago. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...