M
Kategori

År 1776 förklarade sig de 13 brittiska kolonierna i Amerika självständiga från Storbritannien. Men det dröjde ända fram till 1783 innan Storbritannien erkände de amerikanska staternas självständighet. Målning av Howard Pyle (1853-1911).

Amerikanska revolutionen 1776-1783

År 1775 inledde de amerikanska kolonisterna en långvarig frihetskamp mot moderlandet Storbritannien. Konflikten benämns ofta som det amerikanska frihetskriget, men händelsen i samband med den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, var så banbrytande att den ofta även kallas för den amerikanska revolutionen.

 Den amerikanska kampen för självständighet var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla människors lika värde såväl som tankarna på frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Men det var framförallt ekonomiska faktorer som utlöste revolutionen.

År 1775 inledde de amerikanska kolonisterna en långvarig frihetskamp mot moderlandet Storbritannien. Konflikten benämns ofta som det amerikanska frihetskriget, men händelsen i samband med den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, var så banbrytande att den ofta även kallas för den amerikanska revolutionen.

 Den amerikanska kampen för självständighet var inspirerad av upplysningens liberala idéer om alla människors lika värde såväl som tankarna på frihet, maktfördelning och folkligt medbestämmande. Men det var framförallt ekonomiska faktorer som utlöste revolutionen.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Koloni: En region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel.

Revolution: En snabb eller djupgående förändring, en fullständig omformning av ett lands politiska, ekonomiska och/eller sociala system.

Storbritannien behövde pengar efter det kostsamma sjuårskriget

Åren 1756-1763 var det krig i Nordamerika. Konflikten var en utbredning av det stora sjuårskriget som rasade i Europa mellan framförallt de båda ärkefienderna Frankrike och Storbritannien. Eftersom båda länderna hade kolonier i Nordamerika, så krigade de även där. Kriget slutade med att Storbritannien tillsammans med de amerikanska kolonisterna kastade ut fransmännen ur Amerika.

Sjuårskriget hade kostat enorma summor pengar. Därför var både Frankrike och Storbritannien nästan ruinerade efter kriget. Det var skattebetalarna som fick betala. För Storbritanniens del var det främst de amerikanska kolonisterna som skulle pumpas på pengar. De nya skatterna ledde snart till att de amerikanska kolonisterna ville bli fria från Storbritannien.

En amerikansk identitet hade växt fram

De amerikanska kolonisterna bestod vid den här tiden inte bara av utvandrade engelsmän, utan också av tyskar, irländare m.fl. Irländarna bidrog dessutom till att öka missnöjet mot Storbritannien då många av dem hade fört med sig bittra känslor från Irland mot engelsmännen som ockuperade delar av deras ö. De flesta av de engelsmän som kommit till Amerika identifierade sig heller inte längre med moderlandet. Många av dem hade djupa rötter i Amerika då deras släkt bott där i flera generationer. En amerikansk identitet hade växt fram som gjorde att större delen av kolonisterna kände sig mer som amerikaner än européer.

Storbritanniens kontroll av handeln ledde till protester

Den politiska stämningen var friare i de amerikanska kolonierna än i Storbritannien och Europa. Folket där hade mer att säga till om än i de europeiska hemländerna. Men det fanns ett allvarligt undantag, nämligen utrikeshandeln och utrikespolitiken, som sköttes helt av Storbritannien.

ANNONS

Storbritannien kontrollerade den amerikanska utrikeshandeln med järnhand för att kunna fylla på den brittiska statskassan. Amerikanerna fick därför bara exportera varor till Storbritannien som dessutom hade ensamrätt att importera varor till de amerikanska kolonierna.

ANNONS

Thomas Jefferson (höger), Benjamin Franklin (vänster) och John Adams (mitten) i full färd med att författa ett utkast om självständighetsförklaringen (Declaration of Independence). Målning gjord av Jean Leon Gerome (1863–1930).

De amerikanska kolonisterna började snart protestera genom att vägra köpa te från England. Protesterna kulminerade 1773 då amerikanerna slängde en dyr last med te överbord från några brittiska fartyg i Bostons hamn. Händelsen blev snart känd som ”the Boston Tea Party”. Den brittiska regeringen såg allvarligt på händelsen. Samtidigt började upprorsstämningen jäsa här och där i de 13 amerikanska kolonierna som låg efter östkusten (se karta).

Kolonisterna förklarar sig självständiga

År 1776 hade de amerikanska kolonisterna fått nog av Storbritannien och förklarade sig självständiga. I självständighetsförklaringen offentliggjordes att man inte längre godkände Storbritannien som förmyndare. De 13 före detta brittiska kolonierna i Amerika skulle istället hädanefter vara fria amerikanska stater. I självständighetsförklaringen ingick också en lista på de mänskliga fri- och rättigheterna.

Storbritannien slår tillbaka men förlorar

Storbritannien skeppade över soldater. Samtidigt mobiliserade amerikanerna. En snabbt tillsatt armé skapades med George Washington som överbefälhavare. Han var en gammal krigshjälte från sjuårskriget.

Under det amerikanska frihetskriget utsågs George Washington till överbefälhavare över koloniernas krigsmakt. Motivet på bilden föreställer George Washingtons övergång av floden Delaware i december 1776. De amerikanska kolonisterna vann där några strider som fått stort symboliskt värde i USA:s historia, bl.a. genom Emanuel Leutzes (1816-1868) berömda målning. Bilden här ovan är en detalj från den.

Efter att ha fört gerillakrig i några år mot de militärt överlägsna britterna, fick amerikanerna militär hjälp från Frankrike. Efter att Frankrike gått in i kriget tvingades snart Storbritannien att kapitulera. 1783 erkände Storbritannien de amerikanska staternas självständighet.

USA blir ett föregångsland

De amerikanska staterna var fortfarande i många fall olika sinsemellan vad gäller lagar och styrelseformer. 1789 infördes därför en gemensam och sammanhållande författning (grundlag) så att alla medborgare skulle ha samma rättigheter var de än befann sig i USA. Denna författning gäller fortfarande i landet och är en av världens äldsta grundlagar som fortfarande är i bruk.

ANNONS

ANNONS

USA:s första flagga. Alla nya delstater som tillkommit sedan dess har fått en egen stjärna i det blå fältet. De röda och vita ränderna representerar de 13 ursprungliga amerikanska kolonierna som blev USA.

USA representerade en ny typ av stat – ett land utan statskyrka, kung eller adel. I de europeiska storstäderna och i salongerna i Paris blev USA det stora samtalsämnet.

USA:s första president hette George Washington som senare även fick ge namn åt den nya huvudstaden.

I USA firar man sin nationaldag den 4:e juli eftersom det var på den dagen som självständighetsförklaringen skrevs år 1776. USA:s flagga är därtill ett beständigt minnesmärke över den amerikanska revolutionen då dess röda och vita ränder symboliserar de 13 ursprungliga staterna som gjorde sig fria fån Storbritannien.

LÄS MER: Amerikanska revolutionens orsaker

LÄS MER: Amerikanska revolutionens följder

LÄS MER: Amerikanska frihetskriget

LÄS MER: Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska revolutionen

LÄS MER: USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

LÄS MER: Brittisk stämpelskatt i de amerikanska kolonierna bäddade för revolutionen

Visste du att:

 • John Adams (1735-1826) och Thomas Jefferson (1743-1826) var de två viktigaste författarna bakom den amerikanska självständighetsdeklarationen. Dokumentet ratificerades (godkändes och skrevs under) av kontinentala kongressen den 4 juli 1776, då de 13 nordamerikanska kolonierna förklarade sig självständiga från Storbritannien.
   
 • John Adams blev senare USA:s andra president (George Washington hade varit den första) och han efterträddes vid ämbetsperiodens slut av Thomas Jefferson som blev den tredje presidenten i ordningen.
   
 • Det märkvärdiga är att John Adams dog vid 90 års ålder bara några timmar efter att hans patriotiske vän och efterträdare på presidentposten, Thomas Jefferson hade avlidit. Och detta hände under samma dag den 4 juli 1826, på USA:s nationaldag exakt 50 år efter den amerikanska självständighetsförklaringen.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas händelsen för den amerikanska revolutionen?
   
 2. Redogör för orsakerna bakom den amerikanska revolutionen. Varför gjorde de amerikanska kolonisterna uppror mot Storbritannien?
   
 3. Nämn några följder av den amerikanska revolutionen.
   
 4. Förklara varför den amerikanska flaggan ser ut som den gör.

Ta reda på:

 1. Vilka europeiska kolonialmakter behärskade Nordamerika före den amerikanska revolutionen?
   
 2. När grundades den första engelska kolonin i Nordamerika och vad hette den?
   
 3. Många amerikaner anser sig än idag vara patrioter. Vad menas med ordet "patriot"? Förklara ordets ursprung och betydelse.
   
 4. Förklara hur upplysningens idéer genomsyrar den amerikanska självständighetsförklaringen.
   
 5. På vilket sätt styrdes USA annorlunda än de europeiska staterna?
   
 6. Vilken var den sista staten som anslöt sig till USA och när skedde det?

Diskutera:

 1. Varför valde Storbritannien att kriga mot kolonisterna?
   
 2. Varför blev den amerikanska revolutionen en förebild på flera håll i Europa?
   
 3. Varför var det viktigt för de ursprungliga tretton staterna att ha samma valuta och en gemensam utrikespolitik?
   
 4. Det amerikanska samhället var inte rättvist för alla efter revolutionen. På vilka sätt var den amerikanska revolutionen ofullbordad?
   
 5. Lek med tanken och utgå från att de ursprungliga tretton staterna inte hade kommit överens utan istället bildat små självständiga stater. Hur tror du världen hade sett ut idag i så fall?
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner 1750-1815, Bokförlaget Bra Böcker, 1986
Stephen Conway, The War of American Independence 1775-83, Edward Arnold, 1995
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Amerikanska revolutionen

M

Brittisk stämpelskatt i de amerikanska kolonierna bäddade för revolutionen

av: Daniel Rydén
2021-09-19

Under våren 1765 antog det brittiska parlamentet en ny skattelag - The Stamp Act (en slags stämpelskatt) - som skulle införas i de tretton kolonierna i Nordamerika. Anledningen var att den brittiska staten behövde pengar för att finansiera kvarhållandet av en stor brittisk armé i Nordamerika. Detta trots att sjuårskriget (1756-1763) nu var avslutat och fransmännen inte längre utgjorde något hot på andra sidan Atlanten. Men trupperna skulle ändå hållas kvar, och det var de amerikanska kolonisterna som skulle få betala hela kalaset. De hade ingen talan i det brittiska parlamentet och fick därför inte vara delaktiga i beslutet. Det skulle dock snart visa sig vara ett ödesdigert misstag som fick långtgående historiska konsekvenser...

+ Läs mer

L

Benjamin Franklin

av: Carsten Ryytty
2018-08-29

Benjamin Franklin (1706-1790) var boktryckare, filosof, statsman, naturvetare och uppfinnare. Han betraktas som en av den amerikanska nationens fäder och var en av kolonisternas viktigaste ledare under den amerikanska revolutionen då de 13 kolonierna gjorde sig självständiga från Storbritannien...

+ Läs mer

Samarbete
M

Det amerikanska frihetskriget

av: Natur & Kultur
2018-01-26

Den 1 juli 1776 samlades en grupp män i staden Philadelphia i Pennsylvania. De kom från alla de tretton brittiska kolonierna i Nordamerika. Den här morgonen väntade deras viktigaste uppdrag – de skulle besluta om de amerikanska kolonierna skulle förklara sig självständiga. Det innebar i så fall att de inte längre skulle låta sig styras av den brittiske kungen och parlamentet i London...

+ Läs mer

M

USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

av: Magnus Västerbro
2018-01-06

Den amerikanska självständighetsförklaringen utropades den 4 juli 1776. I den förklarades de 13 nordamerikanska kolonierna fristående från Storbritannien. Ingen kunde kanske ana det då, men händelsen kom att skapa ett politiskt eko över hela världen och senare ligga som grund för 1800-talets världspolitiska utveckling...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Frihetsgudinnan

av: Carsten Ryytty
2017-07-23

Frihetsgudinnan (på engelska heter den Statue of Liberty ) är staden New Yorks förnämsta symbol. I över 130 år har den kolossala statyn hälsat miljontals resande välkomna till USA...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

Länkar om Amerikanska revolutionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Upplysningen

Upplysningen, även kallad upplysningstiden, var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet. Upplysningens...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Relaterade taggar

Hi
Amerikanska trupper

Amerikanska frihetskriget

Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och...

Hi
Porträtt

George Washington

George Washington (1732-1799) föddes 22 februari 1732 på Ferry farm i Virginia, inte speciellt lång...

Hi
Declaration of Independence

Amerikanska revolutionens orsaker

Amerikanska revolutionen 1776 är en av de mest banbrytande händelserna i världshistorien och det...

Hi
Britterna kapitulerar

Amerikanska revolutionens följder

Den amerikanska revolutionen skapade den första stora republiken efter det antika Rom. Här skulle...