M

Under 1900-talet förändrade vetenskap, teknik och kommunikationer världen. Bild från månlandningen 1969.

Vetenskap och teknik 1914-1991

Ingen annan epok i människans historia har genomgått en lika stor och betydande teknisk utveckling som ”det korta 1900-talet” (1914-1991). Under perioden förändrades människans villkor radikalt.

Mellan åren 1914 och 1991 skedde en mängd tekniska genombrott, särskilt gällande transporter och informationsspridning.

Kommunikationsrevolutionen

Under 1900-talet utvecklades framförallt bilismen och flyget. Tidigare i historien hade varor och människor främst kunnat transporteras med hjälp av häst och vagn, båt eller – sedan en bit in på 1800-talet – med järnväg. Men under 1900-talet ägde något av en transportrevolution rum. Detta skedde i samband med utvecklingen av bilar, bussar, lastbilar, traktorer, flygplan, helikoptrar och så vidare. Människan har under perioden (1969) till och med färdats till månen och tillbaka.

Ingen annan epok i människans historia har genomgått en lika stor och betydande teknisk utveckling som ”det korta 1900-talet” (1914-1991). Under perioden förändrades människans villkor radikalt.

Mellan åren 1914 och 1991 skedde en mängd tekniska genombrott, särskilt gällande transporter och informationsspridning.

Kommunikationsrevolutionen

Under 1900-talet utvecklades framförallt bilismen och flyget. Tidigare i historien hade varor och människor främst kunnat transporteras med hjälp av häst och vagn, båt eller – sedan en bit in på 1800-talet – med järnväg. Men under 1900-talet ägde något av en transportrevolution rum. Detta skedde i samband med utvecklingen av bilar, bussar, lastbilar, traktorer, flygplan, helikoptrar och så vidare. Människan har under perioden (1969) till och med färdats till månen och tillbaka.

ANNONS

ANNONS

Bra att veta...

Många av 1800-talets uppfinningar och tekniska landvinningar utvecklades och slog igenom först på 1900-talet.

Exempel på detta är telefonen, elektrisk belysning, kylskåp, hissar, bilar, radio och television.

Samma fantastiska utveckling skedde även vad gäller informationsspridning, från ljud inspelat på 78-varvsskivor till utvecklingen av telefoner, radio, TV, datorer, mobiltelefoner och slutligen internet som kronan på verket.

Naturvetenskap och medicin

Även inom naturvetenskapen har århundradet varit revolutionerande med framsteg som upptäckten av DNA-molekylens struktur (livets byggstenar) och klyvning av atomkärnor.

Perioden har även sett många stora medicinska framsteg som har skapat nya möjligheter att bekämpa sjukdomar. I början av seklet togs till exempel metoder fram mot bland annat malaria och gula febern samt botemedel mot syfilis. Senare, under 1930-talet, utvecklades antibiotika i form av penicillin m.m.

Levnadsstandarden och välståndet har därtill stigit kraftigt, även om det gått långsamt för vissa grupper i samhället.

Medellivslängden har ökat avsevärt under 1900-talet, inte minst i Sverige där den genomsnittliga livslängden omkring 1910 var 60 år, för att vid periodens slut 1990 ha stigit till över 80 år.

Krig och konflikter ökade utvecklingstakten

En viktig orsak till 1900-talets snabba utveckling inom teknik och vetenskap är alla de stora konflikter - främst de båda världskrigen - som ägt rum under århundradet. Tidigare i historien kunde det gå flera år, årtionden eller till och med århundraden mellan lyckade vetenskapliga eller tekniska experiment och det praktiska genombrottet i vardagslivet då andra kunde dra nytta av den nya upptäckten, metoden eller maskinen. Men under t.ex. första världskriget, andra världskriget och kalla kriget, pressades praktiska tillämpningar fram på bara några månader eller något år. Exempel på detta är kapplöpningen under andra världskriget mellan de inblandade staterna som hela tiden sökte vinna tekniska och vetenskapliga fördelar gentemot sina motståndare, som t.ex. genom forskningen kring radar, kryptering, jetkraft och atombomben.

Senare under det kalla kriget resulterade denna teknikkapplöpning i utvecklingen av datorer, rymdraketer, satelliter, rymdstationer och uppkomsten av föregångaren till internet.

ANNONS

ANNONS

Teknikutvecklingens mörka sida

1900-talets tekniska landvinningar har emellertid inte enbart varit positiva. Vid sidan av att kunna förlänga liv, har den tekniska utvecklingen under 1900-talet mer än någonsin tidigare bidragit till att förkorta många människors liv. Aldrig tidigare i världshistorien har så många effektiva dödsbringande vapen sett dagens ljus som under detta århundrade – allt från konventionella skjutvapen, artilleri, stridsvagnar, stridsflyg, bombflyg och attackhelikoptrar till biologiska vapen, giftgas och atomvapen.

Det korta 1900-talet har varit massdödens århundrade. Aldrig förr i historien har så många människor dött på grund av krig och förföljelser. Inte ens om man lägger ihop alla de andra århundradena. Historiker har räknat ut att omkring 187 miljoner människor miste livet under perioden som en följd av andra människors beslut.

Men världens befolkning har ändå ökat enormt under perioden. År 1910 fanns 1750 miljoner människor på jorden och 1990 hade antalet ökat till 5270 miljoner människor. Världens befolkning hade blivit tre gånger större på bara 80 år (se befolkningstabell i Wikipedia).

Globalisering

Industrialiseringen har förändrat livsvillkoren på vår planet mer än något annat sedan jordbruksrevolutionen då människan blev bofast. En sida av förändringen har varit den enorma utvecklingen gällande transporter och kommunikationer vilka i stort sett har utplånat gränsen mellan tid och rum. Avståndet mellan kontinenter och länder har krympt, vilket medfört att människor kommit närmare varandra. Världen har globaliserats. Händelser och utveckling som sker på en plats kan numera få följder över hela jorden.

Globaliseringen har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö än någonsin tidigare.

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Historia om läkekonst och sjukdomar

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Industrialisering/Industrialism: Ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Industrialisering eller industrialism för med sig en mekaniserad tillverkning med långt gående arbetsfördelning där arbetsprocessen grundar sig på andra energikällor än enbart muskelkraft.

Kommunikationer: Olika sätt att transportera varor och människor alternativt information från punkt A till punkt B. Tåg och bussar är exempel på transportkommunikationer, medan post, radio, tv, tidningar och internet utgör exempel på kommunikationer som sprider information.
 

Första månlandningen

Den 21 juli 1969, klockan 03.56 (svensk tid), satte den första människan i världshistorien sin fot på månen. Det var den amerikanske astronauten Neil Armstrong som tog det historiska steget.

Tjugo minuter senare följdes han av sin kollega Edvin Aldrin. De fick ett oväntat problem vid landningen. Alla styrsystem på månlandaren fungerade perfekt, men man befann sig i fel position när nedstigningen började. Månlandaren tog mark sex kilometer från den ursprungliga utsedda landningsplatsen. Då återstod bara två procent av bränsleförrådet.

Därefter kunde Neil Armstrong som första människa kliva ner på månens yta och yttra de bevingade orden: ”Ett litet steg för en människa, ett jättelikt språng för mänskligheten.

LÄS MER: Första månlandningen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på kommunikationer gällande transporter som utvecklats under 1900-talet.
   
 2. Ge exempel på kommunikationer gällande informationsspridning som utvecklats under 1900-talet.
   
 3. Varför brukar utvecklingen inom teknik och vetenskap gå snabbare framåt i tider av krig?
   
 4. Ge exempel på teknikutvecklingens mörka sidor under 1900-talet.
   
 5. Vad menas med globalisering?

Diskutera:

 1. Det finns olika sätt att dela in historiens epoker. Gemensamt för alla sätten är att ingen epokindelning är riktigt bra och passar i alla sammanhang. Vad tycker du om Eric Hobsbawms sätt att dela in historien i ett kort 1900-tal (1914-1991)? Försök även att komma på ett alternativt namn på perioden som behandlats i avsnittet.
   
 2. Tänk dig att du ska skriva en historiebok som endast fokuserar på de fem viktigaste tekniska landvinningarna under 1900-talet. Vilka händelser skulle du ha med? Rangordna dem och motivera varför de är viktiga. Jämför sedan med andra i klassen.

 

Litteratur:
Lars Bergquist, Kommunikation – från budbärare till Internet, Natur och Kultur, 1999
Eric Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder – det korta 1900-talet, 1914-1991, Prisma, 1997
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet, Liber AB, 2003
 

Text: Robert de Vries (red.)

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

Från bio till streaming

av: Centrum för Näringslivshistoria
Högstadiet, Gymnasiet

Att göra film och att visa film är två helt olika branscher. Ändå har filmindustrins framgångar och lönsamhet alltid hängt på hur man får produktion och distribution att samverka. Det var sant på Ivar Kruegers tid (1880-1932), och det är sant även i streamingtjänsternas tidevarv.

+ Läs mer

Elen ändrade folks vardag

av: Centrum för Näringslivshistoria
Högstadiet, Gymnasiet

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna.

+ Läs mer

Artiklar om Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

M

Robert Oppenheimer - atombombens fader

av: Kaj Hildingson
2021-01-16

- Skenet från tusen solar skulle likna glansen från den Allsmäktige.
Raderna från det indiska verket Bhagavadgita dök upp i huvudet på Robert Oppenheimer som efter åratals forskning bevittnade provsprängningen av världens första atombomb i juli 1945. Kort efteråt fällde USA två atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan, vilket gjorde slut på andra världskriget. Oppenheimer, som lett forskarnas arbete, började senare fasa för de krafter som släppts lösa. Han berättade då att även några andra ord från diktverket ekat i hans huvud vid explosionen:
- Jag har blivit Döden, världarnas förgörare...

+ Läs mer

M

Niels Bohr - vägen till atomernas innersta

av: Kaj Hildingson
2021-01-15

Den danske fysikern Niels Bohr var så känd att det räckte att skicka ett brev med texten Niels Bohr, Danmark för att det skulle komma fram. Han hade gjort banbrytande insatser när det gällde att förklara hur atomerna var uppbyggda och utvecklat kvantfysiken vars grund lagts av Max Planck och Albert Einstein. Under andra världskriget ockuperades Danmark av tyskarna. Bohr som hade judisk bakgrund måste fly, en flykt som höll på att kosta honom livet eftersom han inte uppfattade en order från flyktplanets kapten. Bohr hjälpte USA att utveckla atombomben men fruktade det nya vapnets styrka och ville att de allierade skulle dela de upptäckter de gjort med hela världen...

+ Läs mer

M

John Baird - televisionens uppfinnare

av: Kaj Hildingson
2021-01-13

Strumpor som exploderade och rakknivar av glas som splittrades i tusentals bitar. Det var bara några av de misslyckade uppfinningar John Logie Baird lanserade innan han till sist kom på konsten att sända rörliga svartvita bilder genom luften - television. Baird var den förste som sände en bild av en människa till en TV-skärm och först med att sända bilder i färg. Men han var förföljd av otur och fick inte dra nytta av sin uppfinning eller uppleva televisionens segertåg över världen...

+ Läs mer

M

Fleming, Chain, Florey och penicillinets läkande kraft

av: Kaj Hildingson
2021-01-12

Ett glaslock som glidit av en skål, en forskare som blev nyfiken på vad han såg och en annan forskare som tio år senare läste en bortglömd artikel om händelsen. Det är några av de osannolika sammanträffanden som tillsammans ledde till upptäckandet av penicillinet. Upptäckten har lett till att hundratals miljoner människoliv kunnat räddas och samtidigt gett en förklaring till varför spindelväv och svampar i tusentals år använts för att behandla sår...

+ Läs mer

M

Albert Einstein - skaparen av relativitetsteorin

av: Kaj Hildingson
2021-01-11

Albert Einstein (1879-1955) har mer än någon annan vetenskapsperson under 1900-talet förändrat människans sätt att uppfatta sig själv och omvärlden. Relativitetsteorin är åtminstone till namnet mer känd än alla andra fysikaliska teorier, och uttrycket E = mc² är kanske den enda av alla fysikekvationer som är allmänt känd. Men i skolan visade Einstein inga större färdigheter och hans allt oroligare far frågade rektorn vilket yrke sonen skulle välja. - Det spelar ingen roll, han kommer inte att lyckas med någonting, svarade rektorn...

+ Läs mer

Podcast om Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

SO-rummet podcast icon
M

Kärnkraft - fördelar och nackdelar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-09

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft? Varför är den så politiskt kontroversiell? Vilka fördelar finns det?

+ Läs mer

Länkar om Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Medier och kommunikation

Mediekunskap handlar om medierna och deras funktion i samhället.

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Uppfinningar

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt...

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

SO-rummet tag typ

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Postväsende

Postordning infördes i Sverige 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna. Den innebar att det skulle...

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Censur och yttrandefrihet

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel...

Bilens historia

Mannen bakom den första moderna bilen var den tyske mekanikern Gottlieb Daimler (1834-1900). 1883...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Kärnkraft

Kärnkraft är en process där man klyver uranatomer för att utvinna värme, som sedan omvandlas till...

Rymdforskning

Den moderna rymdforskningen tog fart under kalla kriget då de båda supermakterna USA och...

SO-rummet tag typ

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Luftskeppet Hindenburg

Luftskeppet Hindenburg, uppkallat efter rikskansler Paul von Hindenburg, var en stor tysk...

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955) var en judisk, tysk-amerikansk fysiker som bland annat skapade den...

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till...

Telefonens historia

Telefonen uppfanns på 1870-talet och var i allmänt bruk i slutet av seklet. Sverige intog tidigt en...

Datorns historia

Världens första elektroniska datamaskin var ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator...

Fonografer och grammofoner

I dagens samhälle är det ingen som tycker det är konstigt eller storslaget att spela upp musik från...

Radio- och TV-historia

Radions historia Radioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp...

Tidningens historia

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Thomas Edison

Thomas Alva Edison är en av de mest berömda uppfinnarna i historien. Han gjorde 2500 uppfinningar...

Manhattanprojektet

Redan 1939 skrev Albert Einstein till president Roosevelt och föreslog att USA skulle satsa...

Flygets genombrott i Sverige

Den första flygningen i Sverige genomfördes av fransmannen Legagneux 29 juli 1909 på Gärdet i...

Flygvapnets historia

Sverige fick ett självständigt flygvapen 1926 som en följd av 1925 års försvarsbeslut (se rutan...

Kärnkraftsfrågan

Kärnkraftsfrågan var den diskussion om utnyttjandet av kärnenergi som började dominera svensk...

Alexander Fleming

Forskaren Alexander Flemings (1881-1955) upptäckt av penicillinets läkande kraft har räddat...

Charles Lindbergh

Charles Lindbergh (1902-1974) föddes i Detroit i början av 1900-talet, men familjen flyttade snart...

Henry Ford

Henry Ford (1863-1947) föddes i Dearborn, Michigan i USA. Fadern var lantbrukare. Modern Mary dog...