M
Kategori
Karta

Litauens historia

Under medeltiden kämpade litauerna mot tyska korsriddare, men antog 1386 kristendomen genom en union med Polen. På 1400-talet bredde ett litauiskt storfurstendöme ut sig från Östersjön till Svarta havet. Det införlivades under 1700-talet i det ryska imperiet. 1918 blev landet självständigt men ockuperades av Sovjetunionen 1940, av Tyskland 1941 och åter av Sovjet 1944. Därefter blev Litauen en delrepublik i det kommunistiska Sovjetunionen.

Under medeltiden kämpade litauerna mot tyska korsriddare, men antog 1386 kristendomen genom en union med Polen. På 1400-talet bredde ett litauiskt storfurstendöme ut sig från Östersjön till Svarta havet. Det införlivades under 1700-talet i det ryska imperiet. 1918 blev landet självständigt men ockuperades av Sovjetunionen 1940, av Tyskland 1941 och åter av Sovjet 1944. Därefter blev Litauen en delrepublik i det kommunistiska Sovjetunionen.

ANNONS

ANNONS

Forskare beräknar att det område som idag utgör Litauen befolkades omkring 9 000 f Kr. Baltiska stammar bosatte sig kring sydöstra Östersjön cirka 2000 f Kr. Balterna omnämns i romerska krönikor och 1009 e Kr återfinns namnet Litauen för första gången i en krönika i den preussiska staden Quedlingburgs annaler.

Tyska orden expanderar

Omkring år 1200 utsattes förfäderna till dagens litauer, letter och ester för tyska ordensriddares expansion i området. För att skydda sig mot denna erövringspolitik enade sig de litauiska stammarna under kung Mindaugas (1236–1263) och undgick därmed att som sina grannfolk underkuvas och förslavas under tyska godsherrar.

Under de följande två seklerna rådde krigstillstånd mellan litauerna och ordensriddarna i Preussen och Livland (nuvarande Estland och Lettland), med ständiga räder in på motståndarens territorium. Samtidigt expanderade Litauen österut. Viktiga delar av det gamla Kievryssland (områden i nuvarande Belarus och Ukraina) erkände de litauiska furstarnas överhöghet. Därmed lades grunden för Storfurstendömet Litauen. Storfursten Gediminas (1316–1341) grundade huvudstaden Vilnius 1323.

Personalunion med Polen

För att undvika ett tvåfrontskrig – med de tyska riddarna i väster och det expansiva moskovitiska storfurstendömet i öster – ingick Litauen en personalunion med Polen. Det skedde då den litauiske storfursten Jogaila (på polska Jagiełło) gifte sig med den polska drottningen Jadwiga 1386. Samtidigt antogs den romersk-katolska tron. Förenade litauiska och polska härar besegrade tyskarna i slaget vid Grünwald-Tannenberg (på litauiska Žalgiris) 1410, vilket markerade slutet för den medeltida tyska expansionen österut.

Under Jogailas kusin, Vytautas den store (1385–1430), nådde Storfurstendömet Litauen sin största utbredning, från Östersjön till Svarta havet. Riket styrdes som en självständig stat, och Vytautas den store har i modern tid blivit en viktig symbol för litauisk självständighet. 1569 stärktes banden mellan Litauen och Polen genom den så kallade Lublinunionen.

Det polska inflytandet över Litauen blev allt starkare under 1500- och 1600-talen, även om Litauen behöll en egen statsapparat och armé. Riket försvagades genom inre splittring och yttre inblandning, bland annat från Sverige, och kom att helt försvinna genom tre delningar 1772, 1793 och 1795. Storfurstendömet Litauen införlivades i det ryska imperiet.

De ryska härskarna försökte från 1820-talet förryska Litauen. Två litauiska uppror, 1830–1831 och 1863, misslyckades och följdes av ökat ryskt förtryck. Det litauiska språkets existens hotades. 1865 blev det förbjudet att trycka litauisk litteratur med det latinska alfabetet och litauiska försvann som undervisningsspråk i skolorna.

ANNONS

ANNONS

Självständighetsförklaring

Förryskningspolitiken stärkte dock det litauiska nationella självmedvetandet. Böcker på litauiska trycktes i Ostpreussen, där det bodde många litauer, och smugglades in i landet. 1883 kom den första tidskriften ut på litauiska, Aušra (Gryning). Kring sekelskiftet utvandrade många litauer, främst till Nordamerika.

första världskriget kom Litauen under tysk ockupation. Tysk militär, som gav stöd till allt som kunde försvaga Ryssland, tillät 1917 att en litauisk konferens sammankallades i Vilnius. Representanter för flera litauiska organisationer valde ett råd med 22 medlemmar under ledning av Antanas Smetona. Rådet ställde krav på litauiskt oberoende.

Litauen utropade sin självständighet den 16 februari 1918 – numera landets nationaldag. Den självproklamerade självständigheten blev dock verklighet först efter Tysklands kapitulation i november samma år.

1919 invaderade den sovjetiska Röda armén Litauen för att stödja lokala kommunister som utropat ett styre i Litauen och Belarus. Men litauerna lyckades, med visst stöd av Tyskland, att driva ut angriparna. Ett år senare anfölls landet av det återuppståndna Polen, som gjorde anspråk på Vilniusområdet. Frågan togs upp i FN:s föregångare Nationernas förbund, där den avgjordes till Litauens fördel. Trots det annekterade polackerna Vilnius och Litauens regering tvingades flytta till Kaunas som blev huvudstad under mellankrigstiden. 1923 ockuperade Litauen det tyska Memelområdet (Klaipėda).

Under mellankrigstiden var Litauen ett ganska outvecklat jordbruksland, vars export av bacon, smör, ägg och lin ändå gav befolkningen ett visst välstånd. En återuppbyggnad inleddes, men den bräckliga litauiska demokratin tog slut redan 1926 när Antanas Smetona, då ledare för ett litet nationalistparti, kom till makten efter en militärkupp. Smetona, ”Folkets ledare”, införde en auktoritär enpartidiktatur, lät gripa kommunister och avrätta deras ledare.

ANNONS

ANNONS

Ockupationer – sovjetisk delrepublik

Den tyske nazistledaren och diktatorn Adolf Hitler införlivade i mars 1939 åter Memelområdet med Tyskland. När Tyskland och Sovjetunionen genom en icke-angreppspakt, den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, en månad senare delade upp inflytandet över Östeuropa mellan sig hamnade Litauen först i Tysklands intressesfär, men överfördes senare till den sovjetiska. Litauen tvingades i oktober 1939 acceptera sovjetiska militärbaser på sitt territorium. I gengäld ”skänkte” sovjetledaren Josef Stalin Vilniusområdet till litauerna sedan han erövrat det från Polen.

I juni 1940 invaderade Sovjetunionen Litauen, under förevändningen att de sovjetiska baserna inte hade fått tillräckligt beskydd. President Smetona flydde utomlands. Den fängslade ledaren för det förbjudna kommunistpartiet i Litauen, Antanas Sniečkus, frigavs och blev säkerhetschef. Sniečkus ledde en terrorkampanj inför det val som sovjetmakten iscensatte, och där endast kommunistpartiet tilläts delta. I augusti 1940 blev Litauen formellt en sovjetrepublik, och gripanden och avrättningar av ”antisovjetiska element” följde.

Antanas Sniečkus initierade massdeportationer. I juni 1941 fördes tusentals människor från Litauen till Sibirien. När Tyskland senare samma månad angrep Sovjetunionen föll Litauen under tysk ockupation. Med hjälp av litauer genomförde de tyska nazisterna massakrer på omkring 200 000 litauiska judar. I Röda arméns motoffensiv mot Tyskland besatte sovjetiska trupper åter Litauen 1944. Läs mer om andra världskriget här.

Läs i Landguiden om Litauens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 5 december 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Litauens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Hi
Karta

Estlands historia

Här hittar du material som behandlar Estlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Lettlands historia

Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Ge
Karta

Litauens geografi

Fördjupa dig i Litauens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Litauen

Aktuell samhällsfakta om Litauen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
riddare

Tyska orden

Tyska orden var en militär organisation som grundades 1198 (läs mer om riddarordnar) i Palestina av...

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...