Jordens resurser och handelsmönster

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i januari 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Människans behov av naturresurser över tid.
  • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i januari 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Människans behov av naturresurser över tid.
  • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Uppdaterad: 28 december 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Underkategorier till Jordens resurser och handelsmönster

Avsnittet kommer snart få en ny text...

Länkar om Jordens resurser och handelsmönster

Relaterade ämneskategorier

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur...

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi...

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på nationalekonomiska teorier...

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en globaliserad värld. Här berörs...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Under uppbyggnad...

Relaterade taggar