S

Jordens resurser och handelsmönster

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt vt 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Människans behov av naturresurser över tid.
  • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt vt 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Människans behov av naturresurser över tid.
  • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 28 april 2019
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Jordens resurser och handelsmönster

Naturresurser och dess fördelning

Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i världen. Här berörs också bl.a. förhållandet mellan klimatförändringar, naturresurser och konflikter.

+ Läs mer

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

+ Läs mer

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-förnybara energikällor. Här berörs också hur de olika energikällorna påverkar miljön.

+ Läs mer

Länkar om Jordens resurser och handelsmönster

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Internationell ekonomi och handel

Om världsekonomin och internationella handelsrelationer och hur länders och regioners ekonomier hänger samman i en...

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Världens länder - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Världens befolkning

Under uppbyggnad...

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Relaterade taggar

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...