Bild:
M

Guatemalas historia

Ett par tusen år före vår tideräkning blev människor bofasta i det som i dag är Guatemala. Så småningom växte den högtstående mayakulturen fram på höglandet. Den spred sig till vad som nu är södra Mexiko och grannländerna i söder. Mayafolket var framstående matematiker, astronomer och arkitekter. Under mayakulturens glansperiod mellan 300- och 900-talet e Kr byggdes bland annat tempelstaden Tikal i norra Guatemala.

När de spanska erövrarna kom till området på 1520-talet hade mayacivilisationen sedan länge stagnerat (se avsnittet om upptäcktsresor). Riket hade splittrats i en rad mindre stadsstater som stred sinsemellan. Spanjorerna kunde snabbt ta kontroll över hela regionen, som utropades till vicekungadömet Nya Spanien. Européernas militära överlägsenhet och de sjukdomar de förde med sig fick förödande konsekvenser för mayafolket, även om en del av dem sökte en fristad i de otillgängliga bergen. Spanska bosättare lade efter hand beslag på mark och utnyttjade hänsynslöst ursprungsfolken som arbetskraft.

Mexikanernas uppror mot kolonialmakten ledde 1821 till att också Centralamerika blev självständigt. Området ingick först i Mexiko, men efter två år bildades Centralamerikanska unionen. Denna präglades dock av motsättningar mellan lokala ledare (caudillos). Unionen föll sönder med början 1838, då Rafael Carrera intog Guatemala City. Carrera var en konservativ caudillo som kom att dominera politiken i Guatemala fram till sin död 1865.

Självständigheten innebar ingen förändring av den samhällsstruktur som etablerats under kolonialtiden. Makten låg kvar hos en liten grupp godsägare, som med stöd av den katolska kyrkan och militären utnyttjade de fattiga guatemalanerna som arbetskraft. Ekonomin var ensidigt byggd på plantageodling och tillväxten var långsam.

Kyrkans makt bryts

År 1871 inleddes den så kallade liberala revolutionen. Ekonomin moderniserades genom satsningar på förbättrad infrastruktur, odling av exportgrödor och ökade utländska investeringar. Kyrkans makt bröts och dess stora jordegendomar såldes till privata intressenter, ofta tyska invandrare. Kaffe började odlas i högländerna.

Landets ursprungsbefolkning förlorade i samband med detta enorma markområden, som de ägt kollektivt, och blev ännu mer beroende av daglönearbete. I början av 1900-talet började bananer odlas i låglandet. Det amerikanska bananbolaget United Fruit Company blev en av Guatemalas mest inflytelserika jordägare.

Den sista företrädaren för epoken var general Jorge Ubico som valdes till president 1931. Under Ubico ökade det politiska förtrycket och under andra världskriget lyckades han stöta sig både med nationalister inom armén och progressiva intellektuella. Det banade väg för en folklig resning och 1944 tvingades Ubico avgå.

Nu inleddes Guatemalas första demokratiska period. En ny författning skrevs som garanterade grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. President Juan José Arévalo och hans efterföljare Jacobo Arbenz moderniserade ekonomin och genomförde sociala reformer. Stora satsningar gjordes på att bygga sjukhus, skolor och bostäder. En kampanj igångsattes för att öka läs- och skrivkunnigheten bland befolkningen. Fackföreningar bildades.

Försök gjordes också att bryta USA:s grepp om landets utrikespolitik och ekonomi. En lag om omfördelning av jorden antogs 1952 och blev ett hot mot de stora jordägarna, däribland det amerikanska bananbolaget United Fruit Company. USA stoppade då allt bistånd med motiveringen att kommunister hotade Guatemalas stabilitet. När en grupp exilguatemalaner med amerikanskt stöd 1954 tågade in i landet för att störta Arbenz fick presidenten inte arméns stöd.

Läs i Landguiden om Guatemalas moderna historia från 1954 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Ett par tusen år före vår tideräkning blev människor bofasta i det som i dag är Guatemala. Så småningom växte den högtstående mayakulturen fram på höglandet. Den spred sig till vad som nu är södra Mexiko och grannländerna i söder. Mayafolket var framstående matematiker, astronomer och arkitekter. Under mayakulturens glansperiod mellan 300- och 900-talet e Kr byggdes bland annat tempelstaden Tikal i norra Guatemala.

När de spanska erövrarna kom till området på 1520-talet hade mayacivilisationen sedan länge stagnerat (se avsnittet om upptäcktsresor). Riket hade splittrats i en rad mindre stadsstater som stred sinsemellan. Spanjorerna kunde snabbt ta kontroll över hela regionen, som utropades till vicekungadömet Nya Spanien. Européernas militära överlägsenhet och de sjukdomar de förde med sig fick förödande konsekvenser för mayafolket, även om en del av dem sökte en fristad i de otillgängliga bergen. Spanska bosättare lade efter hand beslag på mark och utnyttjade hänsynslöst ursprungsfolken som arbetskraft.

Uppdaterad: 10 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Guatemalas historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Ny Teknik där du kan läsa kortfattat om mayariket. Vad var det som fick vissa forntida högkulturer att kollapsa och försvinna? Miljöförstöring, krig och en plötslig klimatförändring, svarar den amerikanske geografen Jared Diamond i en ny bok. Samma saker som också i dag hotar människorna i många länder på jorden...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guatemala. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Guatemala ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Allt om Historia kan du läsa kortfattat om Mayarikets undergång. Mayafolkets imperium krossades för 500 år sedan. Under 1400-talet, samma sekel som Konstantinopel föll i turkarnas händer och Jeanne d´Arc brändes på bål i Rouen, rasade inbördeskrig inom mayaimperiet. Följden blev att riket försvagades. När spanjorerna kom i början av 1500-talet kunde de bara ta för sig...

Spara som favorit
          

Inlägg i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om Mayariket och dess undergång med utgångspunkt i Mel Gibsons film "Apocalypto" (2006). Har filmen något med verkligheten att göra? Och framför allt: när gick egentligen mayastäderna slutligen under?

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Guatemala ur olika perspektiv. Guatemala, formellt Republiken Guatemala, är en republik i Centralamerika...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guatemala. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om mayaindianerna. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mayaindianerna ur olika perspekiv. Begreppet Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska Mesoamerikanska civilisationenerna, Mayakulturen. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religion och kultur...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du ges en bild av Mayakulturen. Mayaindianerna och spåren efter deras högkultur förbluffar och förskräcker. De byggde monumentala städer, utvecklade ett avancerat skriftsystem och gjorde landvinningar inom konst, astronomi och matematik. Samhället präglades av påtaglig mytologisk laddning där ett inslag var blodiga offerriter…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket bestod av flera...

Geografi med fokus på Guatemala. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Guatemala. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...