M
Kategori
karta

Kroatiens historia

Merparten av Kroatien ingick länge i större statsbildningar, och lydde under århundraden i huvudsak under ungersk och österrikisk-ungersk överhöghet. Vid första världskrigets slut 1918 bildades ett nytt sydslaviskt kungarike som småningom fick namnet Jugoslavien. Kroaterna motsatte sig serbisk dominans i det nya riket. Under andra världskriget samarbetade kroatiska fascister med Nazityskland. När fascistregimen föll blev Kroatien åter en del av Jugoslavien, som från krigsslutet 1945 blev en socialistrepublik.

Merparten av Kroatien ingick länge i större statsbildningar, och lydde under århundraden i huvudsak under ungersk och österrikisk-ungersk överhöghet. Vid första världskrigets slut 1918 bildades ett nytt sydslaviskt kungarike som småningom fick namnet Jugoslavien. Kroaterna motsatte sig serbisk dominans i det nya riket. Under andra världskriget samarbetade kroatiska fascister med Nazityskland. När fascistregimen föll blev Kroatien åter en del av Jugoslavien, som från krigsslutet 1945 blev en socialistrepublik.

ANNONS

ANNONS

Dagens Kroatien beboddes av illyriska stammar när romarna lade det under sig och bildade provinsen Illyricum. På 500-talet e Kr lämnade kroaternas slaviska förfäder sina boplatser i dagens Ukraina och sökte sig mot Donaudalens nedre del. De bosatte sig i området som nu lydde under den bysantinska (östromerska) kejsaren i Konstantinopel. Men influenserna från väster var också starka, och kroaterna har åtminstone sedan 700-talet varit katoliker.

Under 800-talet fanns två kroatiska furstendömen, Dalmatiska Kroatien vid kusten och Pannoniska Kroatien i inlandet. Denna uppdelning har återkommit under århundradena – kustområdena har till stor del en annan historia än det kroatiska inlandet.

På 900-talet grundades ett självständigt kroatiskt kungadöme mellan floden Drava och Adriatiska havet. Under Petar Krešimirs tid som kung (1058–1074) utvidgades gränserna och Kroatien stod på toppen av sin makt. Krešimir kapade banden till Östrom och stärkte relationerna till påven i väst. I slutet av 1000-talet stupade dock den siste kroatiske kungen och Östrom återtog kontrollen över Dalmatien medan Ungern erövrade norra Kroatien. Stora delar av Kroatien skulle därefter, med några avbrott, vara kvar under först ungerskt och senare österrikiskt-ungerskt inflytande fram till 1918. Först 1991 bildades en ny självständig kroatisk stat.

Kroatien blir gräns mellan kristet och muslimskt

Under 1400-talets senare del började det osmanska (turkiska) riket erövra delar av Kroatien från ungrarna. 1529 delades det ungerska territoriet mellan turkarna och det av ätten Habsburg styrda riket som senare blev kejsardömet Österrike-Ungern. Norra Kroatien blev en del av det habsburgska kungadömet Ungern medan södra Kroatien liksom större delen av Slavonien föll under osmanskt styre. Kroatien blev därmed gränsland mellan det kristna västerlandet och den muslimska världen i öst. Under 1500- och 1600-talen flydde många serber undan turkarnas erövringar till Kroatiens gränsområden mot det osmanska Bosnien. Området fick beteckningen Militärgränsen (Vojna Krajina, eller Krajina). Genom denna inflyttning uppkom den stora serbiska minoritet som i början av 1990-talet kom i konflikt med den kroatiska regeringen.

Turkarnas erövringar fortsatte men i början av 1600-talet kom en liten del av Krajina i habsburgarnas händer. Vid seklets slut hade den habsburgska monarkin lagt under sig hela Kroatien utom de venetianska territorierna Dalmatien och Istrien samt den självständiga stadsstaten Ragusa (Dubrovnik). Vid Wienkongressen 1815 fick Österrike Istrien och Dalmatien.

Under 1830-talets illyriska rörelse väcktes en sydslavisk nationalromantik till liv. På 1880-talet fick Kroatien visst självstyre, men bland kroaterna växte sig kravet på full självständighet allt starkare. När det habsburgska Ungern i slutet av seklet åter försökte införa ungerska seder i sina slaviska områden växte protesterna. Den starkt antiserbiska handelspolitik som började föras 1904 fick den gamla rivaliteten mellan kroater och serber att övergå i en sydslavisk, jugoslavisk solidaritet (jugo betyder syd på kroatiska och serbiska).

ANNONS

ANNONS

Sedan Österrike-Ungern kollapsat i första världskriget utropades 1918 ”Serbers, kroaters och sloveners kungarike” under Serbiens regent Aleksandar Karađorđević. Situationen var dock spänd i den nya staten. Kroater och slovener önskade en lös federation inom kungariket, medan serberna ville ha en centraliserad stat. 1928 var ett inbördeskrig nära. Kung Aleksandar upplöste 1929 parlamentet, satte författningen ur spel och gjorde sig själv till diktator i staten som döptes om till Kungariket Jugoslavien. En period av ekonomisk depression och politiskt våld följde. I Kroatien växte den nybildade fascistorganisationen Ustaša i styrka. 1934 mördades kung Aleksandar under ett besök i Frankrike. Kroatiska extremistnationalister misstänktes ligga bakom mordet.

I april 1941 överfölls Jugoslavien av tyska, italienska, ungerska och bulgariska styrkor. I Kroatien bildades en tysk lydstat med den fascistiske Ustašaledaren Ante Pavelić i spetsen. Den så kallade Oberoende staten Kroatien (Nezavisna Država Hrvatska, NDH) omfattade även merparten av Bosnien-Hercegovina och delar av Serbien. Ustašaregimen blev ökänd för barbariska förföljelser och mord på hundratusentals serber och tiotusentals romer och judar.

Två rivaliserande motståndsgrupper stred mot de nazistiska inkräktarna och mot Ustašaregimen: de kungatrogna četnici (tjetniker) och den nationella befrielsearmén under det jugoslaviska kommunistpartiets ledare Josip Broz, alias Tito. Titos partisanstyrkor var mest framgångsrika i denna kamp. Fascistregimen i Kroatien föll 1944.

Läs i Landguiden om Kroatiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kroatiens historia

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

M

Jugoslaviens upplösning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

Länkar om Kroatiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Kroatiens geografi

Fördjupa dig i Kroatiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Kroatien

Aktuell samhällsfakta om Kroatien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...