M
Kategori
Karta

Djibouti idag

Antal invånare: 1 002 197 (2021)
Huvudstad: Djibouti

Djibouti ligger på Afrikas horn, där Röda havet möter Adenviken. Landet var en fransk koloni fram till självständigheten 1977. Djibouti består till största delen av öken och saknar nästan helt naturtillgångar och odlingsbar mark. Landet får sina inkomster från hamnverksamhet, järnvägsfrakt till Etiopien samt från att upplåta militärbaser till USA, Frankrike, Japan, Italien och Kina.

Antal invånare: 1 002 197 (2021)
Huvudstad: Djibouti

Djibouti ligger på Afrikas horn, där Röda havet möter Adenviken. Landet var en fransk koloni fram till självständigheten 1977. Djibouti består till största delen av öken och saknar nästan helt naturtillgångar och odlingsbar mark. Landet får sina inkomster från hamnverksamhet, järnvägsfrakt till Etiopien samt från att upplåta militärbaser till USA, Frankrike, Japan, Italien och Kina.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Djibouti dominerar två folkgrupper. I söder finns den somaliska klanen issa och i norr lever afar, ett folk som också finns i Etiopien och Eritrea. Issa talar somaliska och afarerna talar afariska, som är ett kushitiskt språk besläktat med somaliskan. Mellan issa och afar råder spänningar.

Djiboutis flagga.

Religion

Islam är statsreligion i Djibouti men landets författning garanterar religionsfrihet. Nittioåtta procent av invånarna är sunnimuslimer.

Politiskt system

Politiken i Djibouti domineras av president Ismaïl Omar Guelleh och hans parti Folklig samling för framsteg (RPP), som ingår i den styrande koalitionen Unionen för presidentmajoritet (UMP) tillsammans med tre stödpartier. Personliga relationer och klantillhörighet spelar större roll än politiska partier. Den rivalitet som finns mellan de två stora folkgrupperna issa och afar har ofta lett till politiska oroligheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Djibouti styrs med auktoritära metoder av president Ismail Omar Guelleh och hans partikoalition Unionen för presidentmajoritet (UMP). Guelleh och kretsen kring honom har kuvat såväl politisk opposition som fria medier. Regimen anklagas regelbundet för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Utrikespolitik och försvar

Djiboutis strategiska läge vid inloppet till Röda havet har tillförsäkrat landet ett rikligt bistånd. Djibouti för en västvänlig och pro-arabisk politik, men har också närmat sig Kina under senare år. Landet upplåter militärbaser till bland annat USA, Frankrike, Japan och Kina.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Djiboutis ekonomi bygger nästan helt på servicesektorn, framför allt inkomster från hamnen, järnvägen till Etiopiens huvudstad Addis Abeba och från utländsk militär. Ekonomin har vuxit snabbt sedan millennieskiftet, mycket tack vare pengar från de utländska militärbaserna och från nya investeringar i hamntrafiken. Inkomsterna kommer dock bara en liten elit i huvudstaden till del.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Djiboutis geografi >

Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Djibouti, där de sociala villkoren för de allra flesta invånarna är svåra. En minoritet av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård. Enligt FN är var fjärde djiboutier beroende av någon form av utländskt bistånd.

Besök Landguiden och läs mer om Djibouti.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Djibouti

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Djibouti

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Djiboutis historia

Fördjupa dig i Djiboutis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Djiboutis geografi

Geografi med fokus på Djibouti. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Djiboutis geografi ur olika...