M

Djibouti idag

Antal invånare: 956 990 (2017)
Huvudstad: Djibouti

Befolkning

I Djibouti dominerar två folkgrupper: i söder finns den somaliska klanen issa och i norr lever afar, ett folk som också finns i Etiopien och Eritrea. Issa talar somaliska och afarerna talar afariska, som är ett kushitiskt språk besläktat med somaliskan. Mellan issa och afar råder spänningar.

Antal invånare: 956 990 (2017)
Huvudstad: Djibouti

Befolkning

I Djibouti dominerar två folkgrupper: i söder finns den somaliska klanen issa och i norr lever afar, ett folk som också finns i Etiopien och Eritrea. Issa talar somaliska och afarerna talar afariska, som är ett kushitiskt språk besläktat med somaliskan. Mellan issa och afar råder spänningar.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion i Djibouti, där nästan alla invånare är sunnimuslimer. Religionsfrihet råder dock och landet hyser en liten grupp kristna, främst romerska katoliker.

Politiskt system

Djiboutis författning stadgar att landet är en republik med presidentstyre efter fransk modell. Efter en folkomröstning trädde en ny författning i kraft 1992 som innebar att det tidigare enpartisystemet formellt avskaffades. Trots det domineras politiken i hög grad av den styrande koalitionen Unionen för presidentmajoritet (UMP).

Myndigheterna blandar sig ofta i domstolarnas arbete. Muslimsk sharialag används främst inom familjerätten. Regeringen har upprepade gånger kritiserats för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Djiboutis flagga.

Utrikespolitik och försvar

Djiboutis strategiska läge vid inloppet till Röda havet har tillförsäkrat landet ett rikligt bistånd. Landet för en västvänlig och pro-arabisk politik, och banden till den gamla kolonialmakten Frankrike är starka.

Under det internationella ”kriget mot terrorismen”, som inleddes efter terrordåden i USA 2001, ökade Djiboutis betydelse ytterligare.

Ekonomi

Djiboutis ekonomi bygger nästan helt på servicesektorn, framför allt inkomster från hamnen, järnvägen till Etiopiens huvudstad Addis Abeba och från utländsk militär.

Ekonomin har vuxit snabbt sedan millennieskiftet, mycket tack vare pengar från de utländska militärbaserna och från nya investeringar i hamntrafiken.

Inkomsterna kommer dock bara en liten elit i huvudstaden till del.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Djiboutis geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Djiboutis export består främst av boskap, hudar och skinn samt återexport av varor från många afrikanska länder via den stora hamnen.

De viktigaste importvarorna är livsmedel, qat (khat; en växt med narkotisk effekt som tuggas), oljeprodukter och maskiner. Kostnaderna för oljeimporten har ökat kraftigt sedan millennieskiftet.

Sociala förhållanden

Inbördeskriget under 1990-talet och en rad år med svår torka därefter har försämrat livsvillkoren för Djiboutis befolkning. Många har blivit beroende av utländskt livsmedelsbistånd.

Fattigdomen är utbredd; omkring fyra av tio invånare måste klara sig på mindre än två dollar om dagen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Djibouti.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Djibouti

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Djiboutis historia

Fördjupa dig i Djiboutis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Djiboutis geografi

Geografi med fokus på Djibouti. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Djiboutis geografi ur olika...