M
Kategori
Karta

Seychellerna idag

Antal invånare: 99 202 (2021)
Huvudstad: Victoria

Seychellerna var länge en samling obebodda öar i Indiska oceanen. Först i slutet av 1700-talet slog sig europeiska nybyggare ned med afrikanska slavar. Öarna hamnade under brittisk överhöghet, och tjänade som flott- och flygbas under andra världskriget. Sedan 1976 är Seychellerna en självständig nation med förhållandevis hög levnadsstandard. Turism och fiske utgör basen i ekonomin.

Antal invånare: 99 202 (2021)
Huvudstad: Victoria

Seychellerna var länge en samling obebodda öar i Indiska oceanen. Först i slutet av 1700-talet slog sig europeiska nybyggare ned med afrikanska slavar. Öarna hamnade under brittisk överhöghet, och tjänade som flott- och flygbas under andra världskriget. Sedan 1976 är Seychellerna en självständig nation med förhållandevis hög levnadsstandard. Turism och fiske utgör basen i ekonomin.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

De flesta seychellier är kreoler, det vill säga en blandning av afrikaner, européer och asiater. Knappt nio av tio invånare bor på huvudön Mahé.

Seychellernas flagga.

Religion

Seychellerna är en sekulär (icke-religiös) stat där religionsfrihet råder. Majoriteten av befolkningen är katoliker och en minoritet tillhör den anglikanska kyrkan.

Politiskt system

Seychellerna är en republik där presidenten har stora maktbefogenheter. Förenade Seychellerna (tidigare Parti Lepep) har suttit vid makten sedan 1977. Enpartisystem rådde från 1979 till 1993, då flerpartisystem återinfördes. Presidentvalet 2020 ledde till det första maktskiftet i landet sedan självständigheten.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Seychellisk politik har länge dominerats av ett parti som idag heter Förenade Seychellerna. Partiet lyckades behålla makten även sedan flerpartisystem infördes i landet i början av 1990-talet. 2020 segrade dock en oppositionskandidat för första gången och landet upplevde sitt första maktskifte sedan självständigheten. Korruption är ett problem.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt har Seychellerna följt en alliansfri linje. Under 1980-talet etablerade landet band till socialistregimer, men relationer upprätthölls även med västländer. Kontakterna med väst har stärkts på senare år eftersom Seychellerna har behövt hjälp med att bekämpa somaliska pirater.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Seychellerna är ett rikt land i jämförelse med många andra afrikanska länder. Som enda land söder om Sahara placeras Seychellerna i kategorin ”mycket hög mänsklig utveckling” av FN-organet UNDP.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Seychellernas geografi >

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden tillhör de högsta i Afrika. Alla har rätt till avgiftsfri utbildning och hälsovård. I stort sett hela befolkningen har tillgång till såväl rent dricksvatten som avlopp. Kvinnan har en förhållandevis stark ställning.

Besök Landguiden och läs mer om Seychellerna.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Seychellerna

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Seychellerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Seychellernas historia

Fördjupa dig i Seychellernas historia. Här finns material som behandlar öarnas historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Seychellernas geografi

Geografi med fokus på Seychellerna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar öarnas geografi ur olika...