M
Kategori
Karta

Rumänien idag

Antal invånare: 19,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Bukarest

Rumänien har tillhört många stora imperier: det romerska, det osmanska och Österrike-Ungern. Efter en period av svårt förtryck under den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceauşescu (1965-1989) följde en turbulent övergång till demokrati och marknadsekonomi under 1990-talet. Numera är Rumänien väl förankrat bland västländerna genom medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato.

Antal invånare: 19,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Bukarest

Rumänien har tillhört många stora imperier: det romerska, det osmanska och Österrike-Ungern. Efter en period av svårt förtryck under den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceauşescu (1965-1989) följde en turbulent övergång till demokrati och marknadsekonomi under 1990-talet. Numera är Rumänien väl förankrat bland västländerna genom medlemskap i EU och försvarsalliansen Nato.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Före kommunismens fall 1989 hade Rumänien med europeiska mått en hög befolkningstillväxt, vilket delvis berodde på ett abortförbud som infördes av kommunistregimen. Sedan dess har antalet invånare minskat stadigt till följd av sjunkande födelsetal, stigande dödstal och omfattande utvandring. 

Rumäniens flagga.

Religion

I Rumänien råder numera religionsfrihet och kyrkornas betydelse har ökat sedan kommunisttiden då religionen trycktes tillbaka. Kristendom är den förhärskande tron och den rumänsk-ortodoxa kyrkan har en särställning.

Politiskt system

Författningen från 1991 har den franska konstitutionen som förebild. Det innebär bland annat att Rumänien är en republik vars president har stora befogenheter. Omfattande ändringar gjordes efter en folkomröstning 2003 för att anpassa författningen till EU:s lagstiftning inför landets inträde i unionen 2007.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Rumänien har ett fungerande demokratiskt maskineri och de medborgerliga fri- och rättigheterna respekteras som regel men systemet grumlas av korruption, diskriminering av minoriteter samt brister när det gäller medier och rättsväsen.   

Utrikespolitik och försvar

Efter den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceauşescus fall 1989 blev Rumäniens främsta utrikespolitiska mål att närma sig västvärlden. Numera är landet medlem av såväl EU som försvarsalliansen Nato. Samtidigt har Rumänien försökt ha goda förbindelser med Moskva, något som allvarligt försvårats av Rysslands angrepp på grannlandet Ukraina.  

Rumänien var ett de första länderna som anslöt sig till Partnerskap för fred när detta program för samarbete med Nato lanserades 1994. Tio år senare blev Rumänien fullvärdig medlem i Nato.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Rumänien har goda ekonomiska förutsättningar i form av egna energitillgångar, bördig jord och många industrier, men övergången från kommunistisk centralstyrd ekonomi till marknadsekonomi blev turbulent och det dröjde länge innan utvecklingen kom i gång. De senaste tjugo åren har Rumänien dock presterat bättre än många andra länder i Östeuropa. 
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Rumäniens geografi >.

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Rumänien är allmänt sett sämre än i de flesta europeiska länder. Trots förbättringar sedan millennieskiftet lever många ännu i fattigdom. Svåra förhållanden på barnhem förekommer, liksom människohandel där rumäner luras till bland annat prostitution.

När hela samhället och ekonomin skulle förändras efter kommunismens fall 1989 sjönk levnadsstandarden från en redan låg nivå. Även om läget har förbättrat överlag sedan dess uppgick andelen fattiga till 17 procent av befolkningen enligt en uppskattning gjord av organisationen OECD 2021. På landsbygden är siffran mycket högre.

Besök Landguiden och läs mer om Rumänien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Rumänien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Rumänien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Rumäniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Rumäniens geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Rumäniens historia

Fördjupa dig i Rumäniens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...