M

Afghanistan idag

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning.

Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning.

Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

ANNONS

ANNONS

Religion

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel är shiamuslimer. Det finns också mycket små grupper av hinduer och sikher.

Afghanistans flagga.

Politiskt system

Afghanistan är en republik som leds av en president med stora befogenheter. Parlamentet är folkvalt men ganska splittrat eftersom ledamöterna inte får representera partier.

Trots presidentens formellt starka ställning har lokala ledare, ofta så kallade krigsherrar, minst lika stor makt ute i provinserna.

Rättsväsendet är korrumperat och lagarna föråldrade.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Sedan talibanregimens fall 2001 har Afghanistan knutits hårt till USA och den övriga västvärlden för sitt försvar och sin ekonomiska överlevnad. Samtidigt har samarbetet med grannländerna i Sydasien blivit allt viktigare. Den stora frågan de närmaste åren är hur landets egen armé och polis ska klara hotet från talibaner och andra extremister som utmanar regeringen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

De flesta bedömare ser en osäker framtid för Afghanistan – både politisk och ekonomisk – när de utländska soldaterna försvunnit och med dem många internationella biståndsprojekt. Risken för att landet åter ska hamna i totalt kaos som under 1990-talet kan inte uteslutas.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Afghanistans geografi >

Utrikeshandel

Afghanistan har ett kroniskt underskott i handelsbalansen; sedan 1980-talet har landet ständigt importerat mycket mer än det förmått att exportera.

Sociala förhållanden

Även om åtskilliga sociala framsteg har gjorts i Afghanistan efter talibanregimens fall 2001 är levnadsförhållandena för landets invånare fortfarande bland de sämsta i världen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Afghanistan.
Konflikter : Afghanistan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Afghanistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Afghanistans geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Afghanistans geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Afghanistans historia

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Relaterade taggar

Kriget i Afghanistan

Den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, i kölvattnet efter 11...