Bild:
M

Afghanistan idag

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning.

Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Religion

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel är shiamuslimer. Det finns också mycket små grupper av hinduer och sikher.

Politiskt system

Afghanistan är en republik som leds av en president med stora befogenheter. Parlamentet är folkvalt men ganska splittrat eftersom ledamöterna inte får representera partier.

Trots presidentens formellt starka ställning har lokala ledare, ofta så kallade krigsherrar, minst lika stor makt ute i provinserna.

Rättsväsendet är korrumperat och lagarna föråldrade.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Sedan talibanregimens fall 2001 har Afghanistan knutits hårt till USA och den övriga västvärlden för sitt försvar och sin ekonomiska överlevnad. Samtidigt har samarbetet med grannländerna i Sydasien blivit allt viktigare. Den stora frågan de närmaste åren är hur landets egen armé och polis ska klara hotet från talibaner och andra extremister som utmanar regeringen.

Ekonomi

De flesta bedömare ser en osäker framtid för Afghanistan – både politisk och ekonomisk – när de utländska soldaterna försvunnit och med dem många internationella biståndsprojekt. Risken för att landet åter ska hamna i totalt kaos som under 1990-talet kan inte uteslutas.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Afghanistans geografi >

Utrikeshandel

Afghanistan har ett kroniskt underskott i handelsbalansen; sedan 1980-talet har landet ständigt importerat mycket mer än det förmått att exportera.

Sociala förhållanden

Även om åtskilliga sociala framsteg har gjorts i Afghanistan efter talibanregimens fall 2001 är levnadsförhållandena för landets invånare fortfarande bland de sämsta i världen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Afghanistan.
Konflikter : Afghanistan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 35 530 080 (2017)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning.

Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Religion

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel är shiamuslimer. Det finns också mycket små grupper av hinduer och sikher.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Afghanistan

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Afghanistan. Det har varit krig i Afghanistan i över 30 år vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder. USA invaderade landet 2001, utländska styrkor finns fortfarande kvar men trupperna har minskat i antal. Konflikten mellan talibanerna och väststödda regimen fortgår...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Afghanistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikter som berör Afghanistan. Du hittar också lite historia och aktuell samhällfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten i Afghanistan. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om Al-Qaida. Terroristgruppen Al-Qaida har blivit en viktig symbol för militanta muslimer i många länder. Gruppen har som målsättning att etablera ett religiöst styre i den muslimska världen. Det har medfört en långvarig och blodig konflikt med värdens enda kvarvarande stormakt, USA...

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage med anknytning till Afghanistan. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Här berättas också om landets konfliktfyllda nutidshistoria. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan är en stat i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Afghanistan. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om Afghanistans brokiga historia. Med sitt läge i korsningen mellan viktiga handelsvägar har Afghanistan i årtusenden stått i centrum för världspolitiken...

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Afghanistans geografi ur olika perspektiv.

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Relaterade taggar