M

Mauritius idag

Antal invånare: 1 264 610 (2017)
Huvudstad: Port Louis

Befolkning

Mauritius är ett av världens tätast befolkade länder. 97 procent av mauritierna bor på huvudön.

Befolkningstillväxten har avtagit sedan 1980-talet till följd av sjunkande födelsetal och ökad utvandring till Kanada, Sydafrika, Australien och Europa.

Antal invånare: 1 264 610 (2017)
Huvudstad: Port Louis

Befolkning

Mauritius är ett av världens tätast befolkade länder. 97 procent av mauritierna bor på huvudön.

Befolkningstillväxten har avtagit sedan 1980-talet till följd av sjunkande födelsetal och ökad utvandring till Kanada, Sydafrika, Australien och Europa.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet garanteras i Mauritius författning och råder också i praktiken. De flesta inom den indomauritiska majoriteten är hinduer, men bland dem finns också en del muslimer (i huvudsak sunniter). Kreoler och mauritier med europeiskt ursprung är oftast katoliker.

Mauritius flagga.

Politiskt system

Mauritius är en republik och har en president som statschef. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet medan premiärministern och dennes regering har den verkställande makten.

Mauritius har ett väl fungerande flerpartisystem. De politiska partierna får sällan egen majoritet varför regeringsmakten brukar skifta mellan olika bräckliga koalitionsregeringar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Genom sitt historiska beroende av Frankrike och Storbritannien har Mauritius nära relationer med västvärlden. En konflikt om Chagosöarna har dock skapat ansträngda relationer till Storbritannien.

Kina och Indien har under det senaste årtiondet blivit allt viktigare för Mauritius, som också värnar om kontakterna med andra afrikanska länder.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Mauritius är en av Afrikas starkaste ekonomier, där färre än var tionde invånare räknas som fattig.

På FN-organet UNDP:s lista över mänsklig utveckling ligger Mauritius näst högst bland länderna söder om Sahara. Bara Seychellerna rankas högre.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mauritius geografi >

Utrikeshandel

Tillverkningsindustrin har expanderat sedan 1980-talet och står idag för större delen av exportinkomsterna. Varorna är främst kläder och textilier från företag i frihandelszonen (EPZ), som svarar för ungefär halva exportvärdet.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Mauritius hör till de högsta bland utvecklingsländerna. Åtta procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, särskilt utsatta är svarta kreoler.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mauritius.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Mauritius

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Mauritius historia

Fördjupa dig i Mauritius historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Mauritius geografi

Geografi med fokus på Mauritius. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Mauritius geografi ur olika...