Tagg om internationell rätt och folkrätt
Internationella brottmålsdomstolen i Haag sköter idag många av ärendena kring internationell humanitär rätt.

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder från väpnade konflikter och statligt maktmissbruk. Sedan andra världskrigets slut har FN (bildades 1948) arbetat aktivt med att få detta att fungera. Men ännu återstår många hinder som måste överbryggas. Den största problemet är frågan om de enskilda staternas suveränitet (självbestämmanderätt).

Tanken på ett internationellt rättssystem har funnits i hundratals år ända sedan Westfaliska fredens dagar vid mitten av 1600-talet då stater blev centrala inom det internationella systemet (den internationella arenan där samspelet mellan världens stater sker). Då bestämdes att staterna skulle ha självbestämmanderätt (suveränitet) om allt som hände inom dess egna gränser.

Internationell rätt - diplomatiska grunder
Internationell rätt reglerar endast relationerna mellan staterna inom det internationella systemet. Internationell rätt grundar sig på:

  • Suveränitetsprincipen, som är den grundläggande komponenten i internationell rätt. Staten bestämmer själv inom sina gränser. Detta görs bl.a. genom nationell lagstiftning.
  • Sedvanerätten, som innefattar normer och regler om uppförande mellan stater som inte är nedtecknade i avtal.
  • Traktaträtten, som gäller bland annat fredsfördrag, avtal om ägande och förhållandesätt till olika internationella företeelser (t.ex. vad som gäller inom en allians).

Detta har medfört att det inte finns någon internationell övermakt som bestämmer vad enskilda länder ska eller får göra inom sina gränser eller hur de ska eller får agera internationellt (inom vissa ramar). Innan världskrigens tid var därför krig ofta en allmänt accepterad politisk lösning.

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera gentemot varandra, medan folkrätten är till för att skydda folket inom länderna.

Folkrätten består av två delar: den internationella humanitära rätten (ofta kallad krigets lagar) och mänskliga rättigheter.

Den internationella humanitära rätten gäller bara under krig medan mänskliga rättigheter alltid ska respekteras. Men under krigstid och oroligheter kan en stat inskränka vissa mänskliga rättigheter, till exempel rörelsefriheten och yttrandefriheten. Den humanitära rätten går aldrig att inskränka.

Inom folkrätten talar man om tre internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om folkrätt - krigets lagar >
Läs mer om folkrätt - mänskliga rättigheter >

Här hittar du material som fokuserar på internationell rätt och internationell rätt och folkrätt genom historien och idag.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Internationell rätt

Perspektiv på världen

Utbildningsradion (UR)
Gymnasiet

UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen.

+ Läs mer

Fakta om Förintelsen - Film

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Materialet kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

UPPDRAG: DEMOKRATI

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

+ Läs mer

Människorättskämpar

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Låt dina elever lära känna människor runt om i världen som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. Klassrumsövningarna tar upp frågor om civilkurage och mänskliga rättigheter och ger träning i källkritik.

+ Läs mer

Den livsfarliga historien

Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Vittnesmål med klassrumsövningar

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Materialet är främst anpassat för undervisning i SO-ämnen och historia på gymnasiet men kan även användas ämnesövergripande.

+ Läs mer

Från dröm till terror

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Seriealbumet: Sofia Z-4515

Forum för levande historia
Mellanstadiet, Högstadiet

Värderingsövningar som skapar reflektion och diskussion kring normer, demokrati och de mänskliga rättigheterna. Seriealbumet: Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget.

+ Läs mer

Folkmord Rwanda

Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Den 6 april 1994 omkom Rwandas president i ett flygplansattentat. Det blev startskottet för ett folkmord som varade i hundra dagar. Hur kan motsättningar leda till ett folkmord? Materialet ger en inblick i vad som hände och förstå lite mer av det som egentligen inte kan förstås.

+ Läs mer

Artiklar om Internationell rätt

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

S

En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

Studentlitteratur
2017-05-23

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld...

+ Läs mer

M

Massakern på Himmelska fridens torg 1989

Carsten Ryytty
2015-09-23

Den 4 juni 1989 inträffade den så kallade massakern på Himmelska fridens torg i Beijing (Peking). Arméförband gick då till attack mot 200 000 demonstranter som krävde demokrati i Kina. Antalet dödsoffer är fortfarande en statshemlighet i Kina. En vanlig beräkning pekar på flera tusen, medan andra hävdar några hundra dödade...

+ Läs mer

M

Förintelsen, del 3: Nazisternas koncentrations- och utrotningsläger

Per Höjeberg
2014-11-14

Redan 1933 öppnade nazisterna sitt första koncentrationsläger i Dachau utanför München. Med tiden skulle det bli åtskilligt fler. Här sattes till att börja med nazismens politiska motståndare. Sedan det politiska motståndet var knäckt i Tyskland stod andra grupper på tur att interneras...

+ Läs mer

S

Bosnienkriget 1992-1995 - en historisk bakgrund

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20

Det krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer har velat skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna begicks för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

M

Nordkorea - gåtfullt och instängt

Hans Thorbjörnsson
2014-05-17

År 2014 anklagade en FN-kommission Nordkorea för brott mot mänskligheten. Kommissionens bevis var samlade i en rapport på 372 sidor – med uppgifter från vittnen som berättat. Regeringen i Nordkorea anklagades för att ha utsatt sin egen befolkning för mord, avrättningar, svält, slaveri, tortyr, våldtäkter, annat sexuellt våld, tvångsaborter och försvinnanden...

+ Läs mer

M

Röda khmererna och folkmordet i Kambodja

Hans Thorbjörnsson
2014-05-16

Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete på jorden pågick bara några år, men det beräknas att omkring 2 miljoner människor dödades av röda khmererna under perioden – av en befolkning på cirka 8 miljoner...

+ Läs mer

S

Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.

+ Läs mer

M

Förenta nationerna (FN)

Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör...

+ Läs mer

M

FN:s historia - vägen till bildandet av FN

Svenska FN-förbundet
2013-10-16

FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, men grundandet av FN ägde rum redan 1945. Här kan du läsa historien bakom bildandet av FN...

+ Läs mer

Podcast om Internationell rätt

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Internationell rätt

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS