Tagg om internationell rätt och folkrätt

Internationell rätt

S
Internationella brottmålsdomstolen i Haag sköter idag många av ärendena kring internationell humanitär rätt.

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder från väpnade konflikter och statligt maktmissbruk. Sedan andra världskrigets slut har FN (bildades 1948) arbetat aktivt med att få detta att fungera. Men ännu återstår många hinder som måste överbryggas. Den största problemet är frågan om de enskilda staternas suveränitet (självbestämmanderätt).

Tanken på ett internationellt rättssystem har funnits i hundratals år ända sedan westfaliska fredens dagar vid mitten av 1600-talet då stater blev centrala inom det internationella systemet (den internationella arenan där samspelet mellan världens stater sker). Då bestämdes att staterna skulle ha självbestämmanderätt (suveränitet) om allt som hände inom dess egna gränser.

Internationell rätt - diplomatiska grunder

Internationell rätt reglerar endast relationerna mellan staterna inom det internationella systemet. Internationell rätt grundar sig på:

ANNONS

ANNONS

  • Sedvanerätten, som innefattar normer och regler om uppförande mellan stater som inte är nedtecknade i avtal.
  • Traktaträtten, som gäller bland annat fredsfördrag, avtal om ägande och förhållandesätt till olika internationella företeelser (t.ex. vad som gäller inom en allians).

Detta har medfört att det inte finns någon internationell övermakt som bestämmer vad enskilda länder ska eller får göra inom sina gränser eller hur de ska eller får agera internationellt (inom vissa ramar). Innan världskrigens tid var därför krig ofta en allmänt accepterad politisk lösning.

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera gentemot varandra, medan folkrätten är till för att skydda folket inom länderna.

Folkrätten består av två delar: den internationella humanitära rätten (ofta kallad krigets lagar) och mänskliga rättigheter.

ANNONS

Den internationella humanitära rätten gäller bara under krig medan mänskliga rättigheter alltid ska respekteras. Men under krigstid och oroligheter kan en stat inskränka vissa mänskliga rättigheter, till exempel rörelsefriheten och yttrandefriheten. Den humanitära rätten går aldrig att inskränka.

Inom folkrätten talar man om tre internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

PODCAST: De mänskliga rättigheterna

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som fokuserar på internationell rätt och internationell rätt och folkrätt genom historien och idag.

Uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad:
14 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Internationell rätt

Fakta om Förintelsen - Film

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Materialet kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

Allas lika rätt! - Ett läromedel om diskriminering från Amnesty

av: Amnesty International
Gymnasiet, Lättläst

I det här materialet får du lära dig om diskriminering och varför människor diskrimineras runt om i världen - samt vad vi kan göra för att motverka det.

+ Läs mer

Artiklar om Internationell rätt

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

av: Vahagn Avedian
2020-07-04

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att staten bestämmer själv inom sina gränser. Men om mänskliga rättigheter kränks inom en stat och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor kan det internationella samfundet vidta åtgärder, s.k. humanitär intervention. Detta kan utföras efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

av: Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

Sponsrad
S

En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

av: Studentlitteratur
2017-05-23

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld...

+ Läs mer

M

Massakern på Himmelska fridens torg 1989

av: Carsten Ryytty
2015-09-23

Den 4 juni 1989 inträffade den så kallade massakern på Himmelska fridens torg i Beijing (Peking). Arméförband gick då till attack mot 200 000 demonstranter som krävde demokrati i Kina. Antalet dödsoffer är fortfarande en statshemlighet i Kina. En vanlig beräkning pekar på flera tusen, medan andra hävdar några hundra dödade...

+ Läs mer

Podcast om Internationell rätt

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Internationell rätt

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS