Tagg om Julius Caesar
M
Julius Caesar

Julius Caesar

Gajus Julius Caesar (100-44 f.Kr) var en romersk politiker, författare och befälhavare som genom sina militära erövringar och segrar framförallt har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar.

Caesar lyckades redan i 30-årsåldern bli senator och en av den romerska republikens ledande politiker. År 60 f.Kr kom han till makten i form av ett triumvirat (det första i Roms historia) tillsammans med Pompejus och Crassus. Han blev därefter ståthållare i de galliska provinserna och erövrade därifrån hela Gallien (dagens Frankrike).

ANNONS

ANNONS

Efter intriger mot honom i senaten (av bland annat Pompejus) vände han sig år 49 f.Kr mot Rom, gick över gränsfloden Rubicon med en av sina legioner och besatte hela Italien. I inbördeskriget som följde stod slutligen Caesar som segrare över Pompejus som flydde till Egypten där han mördades på order av den egyptiska regenten. Caesar följde efter till Egypten och inledde där ett kärleksförhållande med drottning Kleopatra som han återinsatte på tronen.

År 45 f.Kr återvände Cesar till Rom. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang resulterade i att han fick folkets och arméns stöd och kunde utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte snabbt och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner. De sammansvurnas försök att rädda republiken visade sig dock vara förgäves då Caesar efterträddes av sin adoptivson Octavianus som blev Roms förste kejsare med hederstiteln Augustus.

Ordet "kejsare" kommer från Caesars namn.

LÄS MER: Julius Caesar

LÄS MER: Caesars erövring av Gallien

LÄS MER: Caesars inbördeskrig

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om Julius Caesar och hans dramatiska liv.

Uppdaterad:
22 december 2018
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Julius Caesar

M

Caesars erövring av Gallien

av: Anders Bredhe
2018-02-14

Under 50-talet f.Kr bedrev Julius Caesar ett långvarigt krig i Gallien som resulterade i att området införlivades i romarriket. Detta fick stor betydelse för Caesar och romarriket, men var minst lika omvälvande för Gallien och därmed för dagens Frankrike. Varför erövrade Caesar Gallien och vad har det haft för betydelse för Frankrike?

+ Läs mer

M

Caesars inbördeskrig

av: Anders Bredhe
2018-01-07

I början av januari 49 f.Kr utbröt krig mellan Julius Caesar och den romerska staten. Det hade föregåtts av en lång tid av motsättningar mellan Caesar och ett stort antal senatorer. Caesars framgångsrika karriär väckte nämligen oro hos många senatorer eftersom de fruktade att han skulle krossa republiken och göra sig enväldig. Inbördeskriget kom att pågå i flera år innan Caesar stod som segrare...

+ Läs mer

M

Den romerska armén

av: Anders Bredhe
2017-12-09

Genom ständiga krig skapade romarna ett imperium som kom att omfatta alla områden runt Medelhavet. Hur kunde detta vara möjligt? Det berodde naturligtvis på en rad olika saker. En av dessa var att romarna hade en bättre armé än grannfolken. Här skildras romarnas armé vid tiden för republikens slut under det sista århundradet f.Kr, då den under ledning av fältherrar som Julius Caesar och Gnaeus Pompejus kanske stod på höjden av sin förmåga...

+ Läs mer

M

Julius Caesar

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-29

Julius Caesar har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. De militära framgångarna och hans politiska talang gav honom folkets och arméns stöd. Han kunde därför utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Våra månaders namn kommer från Rom

av: Hans Thorbjörnsson
2013-12-30

Visste du att alla våra månadsnamn kommer från Rom och det latinska språket? Den romerska tideräkningen och indelningen av året går tillbaka till 500-talet f.Kr. Men till skillnad från dagens kalender så började det romerska året den 1 mars...

+ Läs mer

Länkar om Julius Caesar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS