M
Tagg
Caesar
Julius Caesar

Julius Caesar

Gajus Julius Caesar (100-44 f.Kr) var en romersk politiker, författare och befälhavare som genom sina militära erövringar och segrar framförallt har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar.

Caesar lyckades redan i 30-årsåldern bli senator och en av den romerska republikens ledande politiker. År 60 f.Kr kom han till makten i form av ett triumvirat (det första i Roms historia) tillsammans med Pompejus och Crassus. Han blev därefter ståthållare i de galliska provinserna och erövrade därifrån hela Gallien (dagens Frankrike).

ANNONS

ANNONS

Efter intriger mot honom i senaten (av bland annat Pompejus) vände han sig år 49 f.Kr mot Rom, gick över gränsfloden Rubicon med en av sina legioner och besatte hela Italien.

I inbördeskriget som följde stod slutligen Caesar som segrare över Pompejus som flydde till Egypten där han mördades på order av den egyptiska regenten. Caesar följde efter till Egypten och inledde där ett kärleksförhållande med drottning Kleopatra som han återinsatte på tronen.

År 45 f.Kr återvände Cesar till Rom. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang resulterade i att han fick folkets och arméns stöd och kunde utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte snabbt och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner. De sammansvurnas försök att rädda republiken visade sig dock vara förgäves då Caesar efterträddes av sin adoptivson Octavianus som blev Roms förste kejsare med hederstiteln Augustus.

Ordet "kejsare" kommer från Caesars namn.

LÄS MER: Julius Caesar

LÄS MER: Caesars erövring av Gallien

LÄS MER: Caesars inbördeskrig

LÄS MER: Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

Litteratur:
Hilding Thylander, Det romerska riket, CKM Förlag, 2009
Erling Bjöl m.fl., Bonniers världshistoria 5 - Romarriket, Bonnier lexikon, 1999


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som handlar om Julius Caesar och hans dramatiska liv.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Julius Caesar

M

De romerska kejsarna

av: Kaj Hildingson
2022-06-01

Efter mordet på Julius Caesar och hans adoptivson Octavianus blivit kejsare - med titeln Augustus - hade Rom fått en egen härskarsläkt. De strider om makten som tidigare utkämpats bland romarrikets ädlingar kom nu att utkämpas inne i den kejserliga familjen. Segraren i maktkampen var inte alltid bäst lämpad till kejsare. Maktkampen fördes med list, intriger och ibland gift. Det var ett högt spel, ofta med livet som insats. Men vinsten - kejsartronen - ansåg många vara värd att spela om...

+ Läs mer

L

Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

av: Kaj Hildingson
2020-06-25

Få personer i historien har blivit så omskrivna som Julius Caesar som under sin kometkarriär kom att göra historiska avtryck som romersk politiker, författare och befälhavare. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang gav honom både folkets och arméns stöd vilket till sist möjliggjorde att han kunde utropa sig till Roms diktator på livstid. Men alla - särskilt senatens medlemmar som fråntagits större delen av sin makt - ville inte se så mycket makt samlad hos en enda person, det var inte så den romerska republiken skulle styras. Bland Roms senatorer växte därför oppositionen mot diktaturen snabbt, och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner...

+ Läs mer

M

Caesars erövring av Gallien

av: Anders Bredhe
2018-02-14

Under 50-talet f.Kr bedrev Julius Caesar ett långvarigt krig i Gallien som resulterade i att området införlivades i romarriket. Detta fick stor betydelse för Caesar och romarriket, men var minst lika omvälvande för Gallien och därmed för dagens Frankrike. Varför erövrade Caesar Gallien och vad har det haft för betydelse för Frankrike?

+ Läs mer

M

Caesars inbördeskrig

av: Anders Bredhe
2018-01-07

I början av januari 49 f.Kr utbröt krig mellan Julius Caesar och den romerska staten. Det hade föregåtts av en lång tid av motsättningar mellan Caesar och ett stort antal senatorer. Caesars framgångsrika karriär väckte nämligen oro hos många senatorer eftersom de fruktade att han skulle krossa republiken och göra sig enväldig. Inbördeskriget kom att pågå i flera år innan Caesar stod som segrare...

+ Läs mer

M
Romerska legionärer i strid

Den romerska armén

av: Anders Bredhe
2017-12-09

Genom ständiga krig skapade romarna ett imperium som kom att omfatta alla områden runt Medelhavet. Hur kunde detta vara möjligt? Det berodde naturligtvis på en rad olika saker. En av dessa var att romarna hade en bättre armé än grannfolken. Här skildras romarnas armé vid tiden för republikens slut under det sista århundradet f.Kr, då den under ledning av fältherrar som Julius Caesar och Gnaeus Pompejus kanske stod på höjden av sin förmåga...

+ Läs mer

M

Julius Caesar

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-29

Julius Caesar har blivit känd som en av världshistoriens mest framgångsrika fältherrar. De militära framgångarna och hans politiska talang gav honom folkets och arméns stöd. Han kunde därför utropa sig till diktator på livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad...

+ Läs mer

Länkar om Julius Caesar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS