M
Kategori

Sjöfarten utvecklades kraftigt under bronsåldern vilket ökade handeln över haven. De långväga sjöresorna förde också med sig nya kulturinfluenser till Norden. Bilden visar en hällristning som vittnar om sjöfartens ökade betydelse.

Bronsåldern i Norden

Perioden efter stenåldern och före järnåldern kallas för bronsåldern. Bronsåldern har fått sitt namn av den blandning av koppar och tenn som kallas brons. Den göts i formar och användes till yxor, spjutspetsar, smycken och annat. Under bronsåldern fortsatte man att använda de gamla materialen, sten, trä och ben, men allt fler vapen, redskap och inte minst smycken var nu av brons.

Den nordiska bronsåldern varade i över tusen år - från omkring 1800 f.Kr till 500 f.Kr - och inföll långt senare än i länderna runt Medelhavet.

Invandring bidrog till kulturell utveckling

Omkring 2000 f.Kr hade olika erövringsstammar som kommit söder- och österifrån brett ut sig över Norden. Dessa folk var boskapsskötande nomader som använde hästar som transport- och stridsmedel. Erövrarna var troligtvis indoeuropéer vilket bland annat framgår av den prägel de satte på bronsåldersmänniskornas religiösa världsbild (och senare även på den fornnordiska religionen) där det går att identifiera beståndsdelar av ett indoeuropeiskt arv.

Perioden efter stenåldern och före järnåldern kallas för bronsåldern. Bronsåldern har fått sitt namn av den blandning av koppar och tenn som kallas brons. Den göts i formar och användes till yxor, spjutspetsar, smycken och annat. Under bronsåldern fortsatte man att använda de gamla materialen, sten, trä och ben, men allt fler vapen, redskap och inte minst smycken var nu av brons.

Den nordiska bronsåldern varade i över tusen år - från omkring 1800 f.Kr till 500 f.Kr - och inföll långt senare än i länderna runt Medelhavet.

Invandring bidrog till kulturell utveckling

Omkring 2000 f.Kr hade olika erövringsstammar som kommit söder- och österifrån brett ut sig över Norden. Dessa folk var boskapsskötande nomader som använde hästar som transport- och stridsmedel. Erövrarna var troligtvis indoeuropéer vilket bland annat framgår av den prägel de satte på bronsåldersmänniskornas religiösa världsbild (och senare även på den fornnordiska religionen) där det går att identifiera beståndsdelar av ett indoeuropeiskt arv.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbrukarna i Norden under bronsåldern svedjade (brände) skogen och odlade vete och korn i den askblandade jorden. Deras svin, kor, får och getter betade i skogen. Klimatet var gynnsamt; vindruvor mognade i landet.

Tusentals hällristningar – de finaste i Bohuslän och Ångermanland – berättar om jordbruk, jakt och båtar.

Efter några århundraden hade de invandrade stammarna smält samman med den bofasta befolkningen. En enhetlig skandinavisk bronsålderskultur hade då bildats.

Bronsföremål var statussymboler

De första bronsföremålen skeppades förmodligen upp till Norden av handelsmän som förde dem med sig från Sydeuropa.

Brons består av 9/10 koppar och 1/10 tenn och är hårdare och mera hållbart än sten. En ännu viktigare egenskap hos metallen är att den är formbar och kan gjutas i nästan vilken form som helst. Av den nya metallen tillverkades effektiva verktyg och vapen. Men brons var dyrt och sällsynt vilket gjorde att bronsföremål även fungerade som statussymboler. Allt detta ledde till att bronsvaror betraktades som värdefulla handelsvaror.

Efter att man lärt sig tillverka brons i Norden reste handelsmän över Östersjön med bärnsten, pälsverk och andra handelsvaror för att byta till sig koppar och tenn som vid den här tiden utvanns i Central- och Västeuropa.

Till en början användes brons främst till religiösa föremål och statussymboler (t.ex. smycken) som pryddes med vackra mönster. Något senare, när guld också började användas, utnyttjades bronset i första hand till mindre arbetsredskap.

Förbättrade transportmöjligheter och ökad handel

Det nordiska klimatet var mildare och varmare under bronsåldern än vad det är idag. De viktigaste näringsgrenarna var jordbruk och handel.

Att resa var lättast till sjöss vilket ledde till att sjöfarten utvecklades. Man började bygga större båtar som kunde transportera tyngre laster än tidigare.

ANNONS

ANNONS

Det var också under den här tiden som hjulet togs i bruk uppe i Norden. Med hjälp av hjulet kunde nu tunga varor fraktas på kärror. Dessa tekniska framsteg bidrog till att handeln ökade.

Redan under den yngre stenåldern hade handeln ökat och under bronsåldern ökade den ytterligare. Det är omöjligt att veta hur långt den direkta handeln sträckte sig men man har slagit fast att åtminstone indirekt fanns kontakter med flera andra bronsålderskulturer i Europa ända ner till Ungern.

Under bronsåldern, som till stor del verkar ha varit en ganska fredlig period, skedde också en ökning bland befolkningen som resulterade i att många nya byar växte fram i Norden.

Hällristningar och religion

Under bronsåldern kunde människorna i Norden inte skriva. Då kände man ännu inte till runalfabetet. Men de kunde göra bilder som knackades in på släta stenhällar och lösa stenblock. I Norden finns därför kvarlevor från bronsåldern i form av hällristningar.

Sammanfattningsvis ger bronsåldersristningarna en inblick i epokens religiösa handlingar och seder, främst i form av soldyrkan och fruktbarhetsriter. Människorna på bronsåldern dyrkade gudar som man trodde hade makt över fruktbarhet och jordens växtlighet. Solens ljus är nödvändigt för att det ska kunna växa bra. Solen hade därför en central ställning i bronsåldersmänniskornas religion. Det s.k. hjulkorset - en cirkel med fyra ekrar - som finns på många hällristningar, brukar tolkas som en symbol för solen.

Bildernas motiv avspeglar också de materiella förhållandena hos bronsålderns människor då de vittnar om en tankevärld som kretsar kring skörd, boskapsskötsel och sjöfart.

Andra religiösa inslag bland bronsålderns fornfynd är de offergåvor och mosslik som hittats runt om i Norden i olika kärr och myrar. Mossarna utgjorde viktiga offerplatser där människor kunde lägga ner gåvor till gudarna. Från perioden finns också många gravhögar bevarade som uppförts över förmögna män och kvinnor. Allt detta tyder på att religion hade stor betydelse för bronsålderns människor.

I slutet av bronsåldern blev klimatet sämre. Det är troligen nu som de stora skeppssättningarna anläggs. I Sverige är den mest kända skeppssättningen Ale stenar som finns i Kåseberga i Skåne. Den mest kända i Europa är annars Stonehenge i England. Man utgår numera från att dessa antagligen fyllde någon funktion för att beräkna årstiderna.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

LÄS MER: Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. På vilket sätt var brons ett bättre material än sten och vad användes bronset till?
   
 2. Nämn några orsaker till att handeln i Norden förbättrades under bronsåldern.
   
 3. Ge några exempel på sådant som hällristningarna vittnar (berättar) om.

Ta reda på:

 1. Blicka ut över världen och hitta kulturer i andra världsdelar som var samtida med bronsåldern i Norden (1800 f.Kr till 500 f.Kr).

Diskutera:

 1. Alla använde inte brons. Vilka var det som använde det?
   
 2. Under bronsåldern var det varmare i Norden, ungefär samma klimat som länderna har runt Medelhavet idag (Medelhavsklimat). Hur påverkade det livet för människorna som bodde här.
   
Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bronsåldern i Norden

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Artiklar om Bronsåldern i Norden

M

Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

av: Gunnar Åselius
2020-01-08

Stenåldern i Norden brukar räknas från ca 12 000 f.Kr då de första människorna vandrade in i området, fram till ca 1800 f.Kr då bronsföremål blev allt vanligare i Norden som statussymboler och redskap. Därefter kommer vi in i bronsåldern som varade mellan 1800 f.Kr och 500 f.Kr. När sedan järn blev allt mer vanligt omkring 500 f.Kr kallas perioden för järnåldern, vilken sträcker sig ända fram till ca 1050 e.Kr då vikingatiden (den sista delperioden i Nordens järnålder) slutar i samband med att den kristna kulturen (inkl. latinska alfabetet) införs i Norden...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Stonehenge

av: Carsten Ryytty
2017-07-22

En av Englands största sevärdheter, Stonehenge, är beläget på ett fält 12 kilometer nordväst om staden Salisbury. Stonehenge består av höga stenpelare som är resta i en ring med överliggande stenblock. Detta gör att monumentet ser ut att bestå av portaler...

+ Läs mer

L

Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av. I den här artikeln berättas om bronsåldern och järnåldern...

+ Läs mer

Länkar om Bronsåldern i Norden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi
Karta

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Norges historia

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Hi

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
Hällristningar

Hällristningar

Hällristningar är symboler eller bilder på berghällar eller klippor. Målningar eller ristningar (...