M
Kategori

Del av en stenträdgård i Kyoto där zenbuddhistiska munkar brukar sitta under meditation och begrunda mönstret i sanden. Munken söker strukturen, den intuitiva sanningen i livet och tillvaron.

Zenbuddhism

Zenbuddhismen, som framförallt finns i Japan, betonar mycket starkt meditation som en väg till befrielse. "Zen" betyder meditation. Zenbuddhismen är lik den ursprungliga buddhismen då man försöker koppla bort det kroppsliga och bli fri från sina lidelser och begär för att därigenom nå en högre andlig frihet.

Zenbuddhismen är en gren av mahayanabuddhismen och uppstod i Kina på 600-talet e.Kr. Därifrån spreds den så småningom till intilliggande länder såsom Korea, Vietnam och Japan dit den kom på 1200-talet. Efter andra världskriget har zenbuddhismen spridits från främst Japan till andra delar av världen.

Zenbuddhismen, som framförallt finns i Japan, betonar mycket starkt meditation som en väg till befrielse. "Zen" betyder meditation. Zenbuddhismen är lik den ursprungliga buddhismen då man försöker koppla bort det kroppsliga och bli fri från sina lidelser och begär för att därigenom nå en högre andlig frihet.

Zenbuddhismen är en gren av mahayanabuddhismen och uppstod i Kina på 600-talet e.Kr. Därifrån spreds den så småningom till intilliggande länder såsom Korea, Vietnam och Japan dit den kom på 1200-talet. Efter andra världskriget har zenbuddhismen spridits från främst Japan till andra delar av världen.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Intuitiv: Instinktiv, grundad på intuition, instinktmässig, omedelbart uppfattande.

Kontemplation: Inåtvändhet, själviakttagelse, inre åskådning. Kontemplation skiljs ofta från meditation vilket kräver "mer aktivitet".

Meditation: Metoder för kroppslig och mental avslappning.

Satori betyder "den stora upplysningen". Det är målet för människans strävan enligt zenbuddhismen.

Zen betyder meditation.

Det är inte lätt att förstå innebörden av zenbuddhismen. Den beskrivs ofta i form av ett antal anekdoter (korta historier) som handlar om lärorika händelser i umgänget mellan mästare och lärjunge. Den som vill lära sig zen måste gå i lära hos en mästare. Många år av tålmodig övning krävs innan zenlärjungen kan nå satori, som är beteckningen för upplysning inom zen.

Intuitivt, ej logiskt tänkande

Man kan inte förstå zen genom teoretiska studier, utan enbart genom egen praktisk andlig erfarenhet. Zenbuddhisterna är starkt kritiska mot alla försök att med hjälp av logiskt och analytiskt tänkande beskriva sanningen. Istället framhålls den intuitiva kunskapen som den enda möjliga vägen. Läran kan inte förmedlas genom ord eller texter utan endast "från hjärta till hjärta, liksom en skål vatten föres från hand till hand utan att en droppe spills".

Vägen mot satori

Meditation har en avgörande roll inom zen. Genom att meditera med kroppen i en viss ställning lär man sig att koppla bort alla störande tankar och känslor och inrikta sinnet mot inre kontemplation. Ett sätt att lättare nå fram till ett intuitivt tänkande kan vara att utnyttja en s.k.kóan. En kóan är en slags gåta som saknar logisk lösning. Lösningen kan man bara komma fram till genom intuition.

Enligt vissa zenskolor kommer satori plötsligt, som en blixt. Enligt andra är en människas utveckling mot satori mycket långsam och sker stegvis.

Det är inte bara genom meditation och kontemplativt tänkande som man utvecklas. Lika viktigt är hur man utnyttjar vardagens små händelser för sin andliga utveckling. En zenanekdot får belysa detta:

En zenlärjunge sa till sin lärare: Inte en enda gång sedan jag korn till dig har du undervisat mig.

Läraren sa: Ända sedan du kom har jag visat dig den rätta vägen.

- Hur då, herre?

- När du räckte mig en kopp te, tog jag emot den, när du kom med min mat, åt jag den, när du hälsade på mig, hälsade jag igen. När har jag egentligen inte undervisat dig?

Då lärjungen fortfarande inte förstod meningen tillade läraren: Vägen till förståelse ligger i att kunna se rakt in i tingen. Genom att spekulera över dem eller undersöka dem kommer du alldeles på villovägar!

ANNONS

ANNONS

Satori

Satori är liksom läran i övrigt svår att beskriva. Ofta använder man ett bildspråk. En av de främsta zenföreträdarna i våra dagar, japanen D T Suzuki, beskriver satori så här:

Det är som att se och värdera ett stycke vacker brokad (tyg med guld och silvertrådar). På dess yta utbreder sig ett nästan osannolikt virrvarr av skönhet, och betraktaren lyckas inte följa de olika trådarna eftersom de är så sammanslingrade. Men i samma stund som brokaden vänds med andra sidan upp ser man skönheten i tygets komplikation och genialitet. Dittills har ögat iakttagit dräktens yta, den enda sida som kunnat varit synlig. Men efter att dräkten plötsligt blivit vänd ut och in kan betraktaren för första gången se hur tyget är konstruerat. Detta är att se in i sin egen natur.

En zen-anekdot om att bli fri från allt begär:

De båda munkarna Tanzan och Ekido vandrade en gång tillsammans på en lerig väg. Regnet öste ned. När de kom runt en vägkrök mötte de en vacker flicka i sidenkimono och sidenskärp. Hon kunde inte komma över vägkorsningen utan att förstöra sina kläder.

"Kom bara flicka!" sa Tanzan genast. Han lyfte upp henne och bar henne i sina armar över leran.

Ekido sa ingenting förrän på natten när de kom fram till ett tempel där de fick härbärge. Då kunde han inte styra sig längre. "Vi munkar går inte i närheten av kvinnor" sa han, "i synnerhet inte sådana som är unga och vackra. De är farliga. Varför gjorde du det?"

"Jag lämnade flickan därborta" sa Tanzan. "Bär du på henne än?"
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Ge exempel på innebörden av att man kan förstå zen enbart "genom egen praktisk, andlig erfarenhet" och inte genom t.ex. teoretiska studier.
     
  2. Med hjälp av vilka metoder kan man nå satori enligt zen?

Fundera på:

  1. Vad tror du det beror på att zenbuddhismen har utövat en sådan lockelse på västerlänningar?
     

 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 10 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Zenbuddhism

S

Kortfattat om buddhismens lära, etik och riktningar

av: Ingvar Svanberg
2022-08-11

Den ursprungliga buddhistiska läran, som brukar karakteriseras som en gyllene medelväg mellan det sinnliga begäret och en överdriven asketism, finns att söka i Siddhartas Benarespredikan. Vägen till nirvana. är "den ädla åttafaldiga vägen". Det är genom sina handlingar, inte sin tro, som buddhisten befriar sig från sin ofullkomlighet. Genom egna ansträngningar, etiska handlingar, meditation och ett kärleksfullt sinnelag kan buddhisten befria sig från egoismen. Det hindrar emellertid inte att buddhister i Asien, särskilt i Kina, ändå har integrerat ett stort antal gudar i sina världsbilder...

+ Läs mer

Länkar om Zenbuddhism

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Buddhismens grunder

Buddhismens lära betonar att det främst är genom etiska handlingar (karma) som buddhisten kan nå upplysning (nirvana)....

Re

Buddhismens historia

Buddhismen har sina rötter i hinduismen och är uppkallad efter sin grundare Siddharta Gautama som föddes under 400-...

Re

Vardagsliv och samhället inom buddhismen

Inom buddhismen är det Buddha, mästaren, som är föremål för vördnad och som buddhister vänder sig till i kulten....

Re

Olika riktningar inom buddhismen

Efter Buddhas död utbröt tvister mellan hans lärjungar om hur man skulle tolka läran. Med tiden blev åsiktsskillnaderna...

Re

Lamaism

Lamaism, eller tibetansk buddhism som den också kallas, växte fram i Tibet på 600-talet e.Kr och är en speciell form av...

Relaterade taggar

Re
Buddhastaty

Meditation

Meditation betyder eftertanke. Det kan också innebära att "försjunka" i ett tillstånd som gör att...