Zambias geografi

Antal invånare: 17 094 130 (2017)
Huvudstad: Lusaka

Geografi

Zambia är till ytan något mindre än Sverige och Norge tillsammans och ligger ett tiotal breddgrader söder om ekvatorn på den Sydafrikanska högplatån. Landet saknar kust och gränsar mot åtta länder – Angola, Kongo-Kinshasa, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Botswana och Namibia.

Antal invånare: 17 094 130 (2017)
Huvudstad: Lusaka

Geografi

Zambia är till ytan något mindre än Sverige och Norge tillsammans och ligger ett tiotal breddgrader söder om ekvatorn på den Sydafrikanska högplatån. Landet saknar kust och gränsar mot åtta länder – Angola, Kongo-Kinshasa, Tanzania, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Botswana och Namibia.

ANNONS

ANNONS

Egentliga berg finns i stort sett bara på Nyikaplatån nära gränsen mot Malawi i nordöst, där några toppar når över 2 000 meters höjd.

Större delen av höglandet täcks av gles savannskog och gräsbevuxen savann. De östra två tredjedelarna av Zambia, liksom landets västra gräns mot Angola och Namibia, där Kalahariöknen börjar, har mestadels karga jordar. Bördig mark finns främst längs de största floderna.

Zambezifloden, som har gett landet dess namn, har sina källor i Zambias nordvästra hörn. Den flyter därefter genom västra Zambia och utgör sedan en naturlig gräns mot Zimbabwe i söder. Zambezi omges av bördiga slätter och sumpmark. Nära staden Livingstone i söder finns de mäktiga Victoriafallen. Öster om Livingstone ligger Karibadammen och den konstgjorda Karibasjön.

I norr omsluter Zambia Tanganyikasjöns sydspets. En bit söder därifrån ligger Bangweulusjön och Bangweuluträsken, ett av världens största träskområden. Väster om Bangweuluträsken rinner Luapulafloden som utgör gräns mot Kongo-Kinshasa, innan den utmynnar i Mwerusjön i norr.

Zambias flagga.

Klimat

Zambia har ett tropiskt klimat uppdelat i tre årstider. Från maj till augusti är vädret torrt och relativt svalt, och från september till november är det torrt och varmt. Därpå följer den långa regnperioden mellan december och april då det är varmt och fuktigt.

Mest nederbörd faller i norra Zambia, där regnperioden varar omkring sex månader och där det i genomsnitt uppmäts 1 400 mm regn per år. I söder regnar det ungefär hälften så mycket.

I dalgångarna kan värmen bli tryckande strax före regntiden, men i övrigt ligger temperaturerna i allmänhet på behagliga nivåer tack vare att landet mestadels utgörs av högland (maj–augusti mellan 14 och 26 grader, september–april mellan 26 och 32 grader). Skillnaderna i temperatur är dock stora mellan dag och natt.

Naturtillgångar och energi

Zambia är känt för sina stora tillgångar av kopparmalm av hög kvalitet. Kopparexporten är sedan länge landets viktigaste inkomstkälla och den lär förbi så inom överskådlig tid.

Zambia har även god tillgång på vattenkraft men under torkperioder förekommer elbrist. Kobolt, kol och diamanter är andra viktiga naturtillgångar.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Zambias relativt gynnsamma klimat och varierande höjdförhållanden gör det möjligt att odla många olika slags grödor. Ändå är mindre än en tiondel av landytan uppodlad, vilket motsvarar ca en sjättedel av den odlingsbara ytan.

Runt 40 procent av landytan används som betesmark och över hälften är täckt av skog.

Industri

Gruvdriften är den helt dominerande industrin i Zambia. Många års försök att utveckla konkurrenskraftiga alternativ har nu börjat bära frukt.

Bygg- och livsmedelsindustrin växer liksom tobaksindustrin och företag som ägnar sig åt storskalig odling av snittblommor.

Turism

Turistindustrin i Zambia är uppbyggd kring landets orörda natur och djurliv. Victoriafallen, som är världsarvslistade, är ett stort dragplåster.

De största nationalparkerna, Kafue och South Luangwa, räknas till Afrikas mest sevärda med bland annat lejon, elefanter, giraffer, gaseller, noshörningar, flodhästar, bufflar och krokodiler.
 

Besök Landguiden och läs mer om Zambia.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Zambias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Zambia

Aktuell samhällsfakta om Zambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Zambias historia

Historia om Zambia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.