M
Kategori
Karta

Zambias geografi

Antal invånare: 18 920 657 (2021)
Huvudstad: Lusaka

Geografi

Zambia är till ytan något mindre än Sverige och Norge tillsammans och ligger ett tiotal breddgrader söder om ekvatorn på den sydafrikanska högplatån. Landet saknar kust.

Antal invånare: 18 920 657 (2021)
Huvudstad: Lusaka

Geografi

Zambia är till ytan något mindre än Sverige och Norge tillsammans och ligger ett tiotal breddgrader söder om ekvatorn på den sydafrikanska högplatån. Landet saknar kust.

ANNONS

ANNONS

Berg finns i stort sett bara på Nyikaplatån nära gränsen mot Malawi i nordöst, där några toppar når över 2 000 meters höjd.

Större delen av höglandet täcks av gles savannskog och gräsbevuxen savann. De östra två tredjedelarna av Zambia, liksom landets västra gräns mot Angola och Namibia där Kalahariöknen börjar, har mestadels karga jordar. Bördig mark finns främst längs de största floderna. Landet är uppdelat i tio provinser.

Zambia
Bild: Utrikespolitiska institutet
Zambezifloden, som har gett Zambia dess namn, har sina källor i landets nordvästra hörn. Den flyter därefter genom västra Zambia och utgör sedan en naturlig gräns mot Zimbabwe i söder. Zambezi har flera bifloder, de största är Kafue och Luangwa, och omges av bördiga slätter och sumpmark. Nära staden Livingstone i söder finns de mäktiga Victoriafallen. Floden är över två kilometer bred vid fallen och i kombinationen höjd och bredd, räknas de som världens största fall. Missionären och upptäcktsresanden David Livingstone var den förste europé som dokumenterade fallen och han döpte dem 1855 efter den brittiska drottningen Victoria. Innan dess var fallen kända som Mosi-oa-Tunya, som betyder ”röken som dundrar” på det lokala språket lozi. Båda namnen används i dag. Öster om Livingstone ligger Karibadammen och den konstgjorda Karibasjön. I norr omsluter Zambia Tanganyikasjöns sydspets. En bit söderut därifrån ligger Bangweulusjön och Bangweuluträsken, ett av världens största träskområden. Väster om Bangweuluträsken rinner Luapulafloden som utgör gräns mot Kongo-Kinshasa, innan den utmynnar i Mwerusjön i norr.
Zambias flagga.

Klimat

Zambia har ett tropiskt klimat uppdelat i tre årstider. Från maj till augusti är vädret torrt och relativt svalt och från september till november är det torrt och varmt. Därpå följer den långa regnperioden mellan december och april då det är varmt och fuktigt.

Mest nederbörd faller i norra Zambia där regnperioden varar omkring sex månader och där det i genomsnitt uppmäts 1 400 millimeter regn per år. I söder regnar det ungefär hälften så mycket.

I dalgångarna kan värmen bli tryckande strax före regntiden men eftersom landet mestadels utgörs av högland ligger temperaturerna annars inte på särskilt höga nivåer. I maj–augusti är det mellan 14 och 26 grader varmt och i september–april mellan 26 och 32 grader. Skillnaderna i temperatur är dock stora mellan dag och natt.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Zambia är känt för sina stora tillgångar av kopparmalm av hög kvalitet. Kopparexporten är sedan länge landets viktigaste inkomstkälla. Kobolt, kol och ädelstenar är andra viktiga naturtillgångar. Zambia har även god tillgång på vattenkraft men utbyggnaden av elnätet släpar efter. På landsbygden är el-tillgången mycket dålig och under torrperioder förekommer elbrist även i städerna.

Jordbruk och fiske

Zambias relativt gynnsamma klimat och varierande höjdförhållanden gör det möjligt att odla många olika slags grödor. Enligt FN försörjer sig en majoritet av befolkningen på jordbruk. Över hälften av landytan är täckt av gles savannskog och buskmark. Det finns gott om fisk i landets stora sjöar och floder.

Industri

Gruvdriften är den helt dominerande industrin i Zambia, även om många års försök att utveckla konkurrenskraftiga alternativ har börjat bära frukt. Bygg- och livsmedelsindustrin har växt under senare år, liksom tobaksindustrin och företag som ägnar sig åt storskalig odling av snittblommor.

Besök Landguiden och läs mer om Zambia.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Zambias geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Zambias geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Zambia

Aktuell samhällsfakta om Zambia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Zambias historia

Historia om Zambia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.