M

Azerbajdzjan idag

Antal invånare: 9 651 349 (2015)
Huvudstad: Baku

Befolkning

Majoritetsbefolkningen i Azerbajdzjan kallas azerier, azerbajdzjaner eller azerbajdzjanturkar. De är ett turkisktalande folk av blandat ursprung.

Azeriernas historiska bosättningsområde sträcker sig långt in i nordvästra Iran, nästan ända fram till huvudstaden Teheran, men den azeriska centralorten i Iran är staden Tabriz.

Det bor många fler azerier – kanske 20 miljoner – i Iran än i det självständiga Azerbajdzjan.

Religion

Nästan alla azerier räknar sig som muslimer, även om långtifrån alla utövar sin religion. Omkring 70 procent är shiamuslimer och 30 procent sunniter. Azerbajdzjans shiamuslimer tillämpar inte den stränga form av shia som styr livet i Iran. Att dricka alkohol är till exempel tillåtet, och kvinnor behöver inte använda slöja.

Politiskt system

Enligt författningen är Azerbajdzjan en demokrati, men i praktiken är landet en hårdför diktatur. Presidenten har möjlighet att låta sig väljas om så länge han lever, och parlamentet har svagt inflytande. Oppositionen har svårt att göra sig hörd och kan i stort sett bara verka utomparlamentariskt, även det med mycket stora svårigheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Azerbajdzjan ligger i krigstillstånd med grannlandet Armenien om exklaven Nagorno-Karabach, ett område i Azerbajdzjan som Armenien gör anspråk på. Relationerna till Ryssland, Turkiet och Iran påverkas av hur de står i frågan om Nagorno-Karabach. Oljan i Kaspiska havet är också föremål för dispyter med bland annat grannen Iran.

Ekonomi

Från att ha varit fattigt och nergånget utvecklades Azerbajdzjan på 1990-talet genom utländska bolags exploatering av landets olja och naturgas. Beroendet av oljeexporten har dock gjort ekonomin känslig för svängningar i oljepriset. Det ekonomiska systemet präglas samtidigt av korruption och brist på insyn.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Azerbajdzjans geografi >

Utrikeshandel

Olja och gas står för 90 procent av Azerbajdzjans export. Italien, som importerar mycket azerisk olja, tar sedan 1999 ensamt emot nästan en tredjedel av landets export.

Sociala förhållanden

Även om väldigt många invånare i Azerbajdzjan fortfarande lever under svåra förhållanden i bostäder av låg standard, så har landets stora inkomster från olja och gas gjort det möjligt att under 2000-talet minska den skriande fattigdomen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Azerbajdzjan.
Konflikter : Nagorno-Karabach

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 9 651 349 (2015)
Huvudstad: Baku

Befolkning

Majoritetsbefolkningen i Azerbajdzjan kallas azerier, azerbajdzjaner eller azerbajdzjanturkar. De är ett turkisktalande folk av blandat ursprung.

Azeriernas historiska bosättningsområde sträcker sig långt in i nordvästra Iran, nästan ända fram till huvudstaden Teheran, men den azeriska centralorten i Iran är staden Tabriz.

Det bor många fler azerier – kanske 20 miljoner – i Iran än i det självständiga Azerbajdzjan.

Religion

Nästan alla azerier räknar sig som muslimer, även om långtifrån alla utövar sin religion. Omkring 70 procent är shiamuslimer och 30 procent sunniter. Azerbajdzjans shiamuslimer tillämpar inte den stränga form av shia som styr livet i Iran. Att dricka alkohol är till exempel tillåtet, och kvinnor behöver inte använda slöja.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Azerbajdzjan

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (3:20 min) kring några länder i Östeuropa (och Asien): Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Azerbajdzjan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konfliken Nagorno-Karabach. Nagorno-Karabach är föremål för en av flera ”frusna konflikter” i Kaukasien, konflikter som uppstod när länge undertryckta etniska motsättningar blossade upp i samband med Sovjetunionens kollaps 1991. Azerbajdzjan och Armenien hamnade i krig om Nagorno-Karabach...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Azerbajdzjan ur olika perspektiv. Azerbajdzjan, formellt Republiken Azerbajdzjan, är en republik i sydöstra Kaukasien som geografiskt ligger till största del i Asien men med en liten landremsa i Europa. FN räknar Azerbajdzjan som ett västasiatiskt land, men politiskt brukar landet ibland ses som europeiskt...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Här hittar du material som behandlar Azerbajdzjans historia i stora och små perspektiv.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Azerbajdzjans geografi ur olika perspektiv.