M

Azerbajdzjan idag

Antal invånare: 9 862 430 (2017)
Huvudstad: Baku

Befolkning

Majoritetsbefolkningen i Azerbajdzjan kallas azerier, azerbajdzjaner eller azerbajdzjanturkar. De är ett turkisktalande folk av blandat ursprung. Azeriernas historiska bosättningsområde sträcker sig långt in i nordvästra Iran, nästan ända fram till den iranska huvudstaden Teheran, men den azeriska centralorten i Iran är staden Tabriz.

Det bor många fler azerier – kanske 20 miljoner – i Iran än i det självständiga Azerbajdzjan.

Antal invånare: 9 862 430 (2017)
Huvudstad: Baku

Befolkning

Majoritetsbefolkningen i Azerbajdzjan kallas azerier, azerbajdzjaner eller azerbajdzjanturkar. De är ett turkisktalande folk av blandat ursprung. Azeriernas historiska bosättningsområde sträcker sig långt in i nordvästra Iran, nästan ända fram till den iranska huvudstaden Teheran, men den azeriska centralorten i Iran är staden Tabriz.

Det bor många fler azerier – kanske 20 miljoner – i Iran än i det självständiga Azerbajdzjan.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla azerier räknar sig som muslimer, även om långtifrån alla utövar sin religion. Omkring 70 procent är shiamuslimer och 30 procent sunniter. Azerbajdzjans shiamuslimer tillämpar inte den stränga form av shia som styr livet i Iran. Att dricka alkohol är till exempel tillåtet, och kvinnor behöver inte använda slöja.

  Azerbajdzjans flagga.

  Politiskt system

  Enligt författningen är Azerbajdzjan en demokrati, men i praktiken är landet en hårdför diktatur. Presidenten har möjlighet att låta sig väljas om så länge han lever, och parlamentet har svagt inflytande. Oppositionen har svårt att göra sig hörd och kan i stort sett bara verka utomparlamentariskt, även det med mycket stora svårigheter.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Utrikespolitiken formas av närheten till den store grannen i norr, Ryssland, och till Iran som Azerbajdzjan delar en lång kulturell och religiös historia med. Samtidigt försöker Azerbajdzjan gå en balansgång mellan öst och väst och har utvecklat goda relationer med USA, Israel och Kina. Banden till Turkiet är också starka.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Från att ha varit fattigt och nergånget utvecklades Azerbajdzjan på 1990-talet genom utländska bolags exploatering av landets olja och naturgas. Beroendet av oljeexporten har dock gjort ekonomin känslig för svängningar i oljepriset. Det ekonomiska systemet präglas samtidigt av korruption och brist på insyn.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Azerbajdzjans geografi >

   Utrikeshandel

   Olja och gas står för cirka 90 procent av Azerbajdzjans export och har länge gett ett stort handelsöverskott. Italien importerar mycket azerisk olja och tar ensamt emot en fjärdedel av Azerbajdzjans export.

   Sociala förhållanden

   Den snabba ekonomiska tillväxten har lett till en gradvis höjning av levnadsstandarden för majoriteten av invånarna, men de sociala klyftorna är stora. Medan en liten klick har samlat stora rikedomar har många människor det fortsatt mycket svårt.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Azerbajdzjan.
   Konflikter : Nagorno-Karabach

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Azerbajdzjan

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Azerbajdzjans historia

   Här hittar du material som behandlar Azerbajdzjans historia i stora och små perspektiv.

   Azerbajdzjans geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Azerbajdzjans geografi ur olika perspektiv.