Att få kunskap om världen med hjälp av kartor är viktigt. Men geografi handlar framförallt om hur jorden fungerar.
M

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Geografi handlar till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor.

Litteratur:
Del ur Lgr 11: Kursplan i geografi i grundskolan
Bra Böckers Lexikon 2000, band 9, Bra Böcker AB, 1996

Text: Robert de Vries (red.)

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Uppdaterad: 05 januari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Geografi

Här hittar du olika typer av kartor över Sverige och resten av världen. Du kan också lära dig en del om kartografi och hur kartor fungerar.

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och vattendrag.

Med väder menas bland annat temperatur, nederbörd, vindar och solsken. Med klimat menas hur vädret är under en längre tidsperiod.

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Energikunskap handlar om energi och olika typer av energikällor. Här finns bland annat förklaringar av vad energi är och grundläggande energibegrepp.

Miljökunskap handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

Länkar om Geografi