Att få kunskap om världen med hjälp av kartor är viktigt. Men geografi handlar framförallt om hur jorden fungerar och hur vi människor påverkar den och påverkas av den..

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Geografi handlar till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor.
 

Litteratur:
Del ur Lgr 11: Kursplan i geografi i grundskolan
Bra Böckers Lexikon 2000, band 9, Bra Böcker AB, 1996
 

Text: Robert de Vries (red.)

Sidan uppdaterad: 18 januari 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Geografi

Kartor och kartkunskap

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du även olika kartsamlingar.

+ Läs mer

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet.

+ Läs mer

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och vattendrag.

+ Läs mer

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

+ Läs mer

Världens befolkning (3)

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och städer samt fattigdom och ohälsa i världen.

+ Läs mer

Jordens resurser och handelsmönster (3)

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

+ Läs mer

Miljö och hållbarhetsfrågor (3)

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

+ Läs mer

Världsdelar och länder - geografi (8)

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

+ Läs mer

Länkar om Geografi

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade taggar

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer. Demografi eller befolkningslära som det...

Kartografi

Kartor är en förenklad bild av verkligheten. Kartografi går ut på att med hjälp av geografiska data...

Tidszoner

En tidszon är en zon på jorden som har gemensam normaltid. Jorden är indelad i 24 tidszoner....

Blindkartor

Blindkartor är en form av övningskartor som saknar textade geografiska termer, därav namnet....

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

Övningar och frågesport inom geografi

Här kan du öva på kartor och lära dig mer om olika städers och länders placering i världen. Men du...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...

Klimatzoner

Med klimat menas den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Klimatet kan...

Longitud och latitud

Om du tittar på en jordglob eller en karta ser du att den är täckt av ett gradnät. En del linjer...