Att få kunskap om världen med hjälp av kartor är viktigt. Men geografi handlar framförallt om hur jorden fungerar.
M

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Geografi handlar till stor del om studiet av jordytan och förklaringar till varför jorden fungerar som den gör samt hur vi människor påverkas av och påverkar vår planet. Geografiämnet hjälper oss därmed förstå varför vår jord ser ut som den gör, hur den förändras och vad det betyder för oss människor.

Litteratur:
Del ur Lgr 11: Kursplan i geografi i grundskolan
Bra Böckers Lexikon 2000, band 9, Bra Böcker AB, 1996

Text: Robert de Vries (red.)

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Uppdaterad: 26 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Geografi

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du även olika kartsamlingar.

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet.

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material om skog, berg, sjöar och vattendrag.

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Under uppbyggnad...

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Länkar om Geografi