M
Tagg
Karta
Shias utbredning i mörkgrönt (främst Iran och delar av Irak).

Shia

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. Majoriteten av alla muslimer menade att den som var mest lämplig bland hans anhängare skulle leda. Det viktigaste var att man följde Muhammeds sunna, hans sed (se sunni). En del andra muslimer menade att islam skulle ledas av Muhammeds släktingar då de i likhet med Muhammed hade djupare kunskap och insikt om Guds vilja och därför kunde vägleda muslimerna rätt. De som förespråkade denna riktning ansåg att den främste efterträdaren till Muhammed var Ali, Muhammeds kusin och svärson. Därefter Alis barn som han fått med Muhammeds dotter Fatima.

ANNONS

ANNONS

På grund av dessa olika uppfattningar kom islam mycket tidigt att splittras i två riktningar. Den första riktningen utvecklades till sunniislam och den andra riktningen som från början kallades Alis parti kom att utvecklas till shiaislam.

Shia (eller Alis parti) är idag en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga (legitima) efterträdare.

Shia är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika riktningar, men alla anser att den fjärde kalifen Ali var den enda rättmätiga efterträdaren till Muhammed.

Även inom shia talar man om imamer (se sunniislam), men där har ordet en annan betydelse och syftar på Muhammeds rättmätiga efterträdare. Ali var den första imamen och den första rätta ledaren enligt shia.

Olika inriktningar inom shiaislam räknar med sex, sju eller tolv imamer. Vanligast är tron på 12 imamer.

Den tolfte imamen ska enligt traditionen ha gått in i en moské och försvunnit. Han existerar nu i en annan dimension och ska återkomma vid världens slut och styra på jorden tillsammans med Isa (islams namn på Jesus). Den tolfte imamen kallas också för Mahdi (betyder frälsare - jämför med judarnas tro på Messias).

Imamerna hade en särskild insikt om hur läran skulle tolkas. Denna insikt fick de från Gud själv.

I väntan på den tolfte imamen förlitar sig shiamuslimerna på lagkunniga ledare. Alla shiamuslimer förväntas ha en sådan rådgivare dit de kan gå med sina frågor och få vägledning. Den främste av de lagkunniga kallas ayatolla och fungerar som en motsvarighet till en kristen ärkebiskop. Till skillnad från sunniislam finns det därför inom shia en tydligare hierarki inom religionen.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Olika riktningar inom islam

LÄS MER: Islam

PODCAST: Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

S  Fördjupning

Shia är benämningen på en stor grupp av olika riktningar inom islam. Utgångspunkten för dem alla är dock att de ser Ali -profeten Muhammeds svärson, kusin och den fjärde kalifen - som den legitime arvtagaren till ledarskapet efter Muhammeds död. Ali är också far till Muhammeds barnbarn Hasan och Husayn. Speciellt Husayn har spelat en viktig roll inom shia. Till minne av hur han orättfärdigt dödades av sunnitiska styrkor genomförs årligen en ritual och ett historiespel som återberättar händelsen. Det är i dessa ritualer som självgissling ibland ingår. Under senare år har ritualen även utförts i Stockholm.

Det är från den alidiska delen av Muhammeds släkt som dagens profetättlingar härstammar. Både kung Abdallah II av Jordanien och kung Muhammad VI av Marocko menar att de härstammar från denna gren av profetens familj. Detta ger dem ytterligare legitimitet som härskare.

Shiamuslimer anser också att Ali och den alidiska familjen innehar en särskild position. Det innebär bl.a. att det inom shia lämnas utrymme för fortsatt inspirerad vägledning i andliga frågor. Den som är imam, "rättledd", är andlig ledare för riktningen och tillhör den alidiska familjen. En imam kan i shia verka som uttolkare av vad som är "rätt" islam. Till skillnad från sunnitisk islam finns inom shia en klarare markerad hierarki bland de religiöst lärde, där titlar som t.ex. ayatollah anger utbildningsnivå och status.

Ett annat karakteristiskt drag inom shiitisk islam är taqiya-principen, "döljandet av tron". Den innebär att när shiiter varit förföljda, vilket de ofta varit, då har det varit tillåtet att dölja sin tro och utöva den i det tysta.

Shia är vanligt förekommande i Libanon och Irak. I Irak tillhör majoriteten av befolkningen shia. Shiaislam är dock mest förknippad med Iran där den är statsreligion. Riktningen har vävts samman med föreställningar från iransk kultur och iransk nationalism, vilket har påverkat lärans utformning. De moderna konflikter som uppstått mellan muslimer, t.ex. konflikten mellan Iran och Irak under 1980-talet, inbördeskriget i Libanon och konflikter mellan sunnitiska och shiitiska grupper i Irak har ibland setts som en konflikt mellan sunniter och shiiter eller då det är relevant mellan perser och araber. Det är dock troligare att motsättningarna har ekonomiska, politiska eller sociala orsaker än religiösa. Religionens roll i konflikter är som regel att mobilisera människor till stöd för de åsikter olika ledare lanserar.

Sammanfattningsvis kan man säga att både sunniter och shiiter tror på den ende guden och Koranens uppenbarelser som eviga och oskapade. En viktig skillnad är shias syn på Ali och efterföljande imamer som speciellt utvalda av gud.
 

 

FÖRFATTARE

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap. Den grå faktarutan med fördjupning är skriven av Leif Stenberg, professor i islamologi.

Här hittar du material som handlar om shiaislam.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Shia

L

Islams första kalifer

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-11-11

När profeten Muhammed dog år 632 var det inte självklart vem som skulle efterträda honom. Efterträdaren skulle vara både religiös och politisk ledare för den stat Muhammed börjat bygga upp. Han skulle ta över alla de plikter som tillkommit Muhammed utom den att vara Guds profet. Bara Muhammed var profet och ingen kunde vara det efter honom. Muhammed hade haft flera hustrur men han efterlämnade inga söner. Endast dottern Fatima, gift med Ali, överlevde honom. Muhammed hade inte pekat ut någon efterträdare. Bland stammarna på Arabiska halvön var det heller inte självklart att en son efterträdde sin far som ledare. Det var snarare så att ledarskapet byggde på att någon av de äldste i släkten tog över ledarskapet genom att erkännas som ledare...

+ Läs mer

M

Profeten och hans ställföreträdare

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-04-16

Två stormakter behärskade världspolitiken på 600-talet, det bysantinska (östromerska) kejsardömet och det persiska väldet. Mitt emellan dessa låg den arabiska halvön. När de båda stormakternas inbördes kamp mattades började en islamisk-arabisk expansion, som snabbt spred sig över de båda imperiernas områden. En ny världsreligion med religiös och politisk inriktning började breda ut sig...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
islam

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

av: Mattias Axelsson
2016-02-26

I den här delen av "Historiens topp 5" reder vi ut fem vanliga missuppfattningar om islam. Artikeln tar upp allt ifrån den utbredda tron att de flesta muslimer är araber, till felaktiga antaganden om att muslimer dyrkar Muhammed. Du får också veta vad "Jihad" egentligen betyder, och lära dig lite mer om skillnaderna mellan sunni- och shiaislam...

+ Läs mer

Podcast om Shia

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Läs mer

Länkar om Shia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS