Tagg om shia
Bild:
Shias utbredning i blått (främst Iran och delar av Irak).

Shia

Shia (eller Alis parti) är en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga efterträdare.

Shia är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika riktningar som betonar den fjärde Kalifen Ali.

Även inom shia talar man om imamer (se sunniislam), men där har ordet en annan betydelse. Ali var den första imamen och den första rätta ledaren (efter Muhammed) enligt shia. Inom shiaislam räknar man med sex, sju eller tolv imamer, beroende på riktning. Vanligast är tron på tolv imamer.

Den tolfte imamen ska enligt traditionen ha gått in i en moské och försvunnit. Han existerar nu i en annan dimension och ska återkomma vid världens slut och styra världen tillsammans med Isa (islams namn på Jesus). Den tolfte imamen kallas också för Mahdi (betyder frälsare - jämför med judarnas tro på Messias).

Imamerna hade en särskild insikt om hur läran skulle tolkas som de fick från Gud själv.

I väntan på den tolfte imamen förlitar sig shiamuslimerna på lagkunniga ledare. Alla shiamuslimer förväntas ha en sådan rådgivare dit de kan gå med sina frågor och få vägledning. Den främste av de lagkunniga kallas ayatolla och fungerar som en motsvarighet till en kristen ärkebiskop. Till skillnad från sunniislam finns det därför inom shia en tydligare hierarki inom religionen.

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Här hittar du material som handlar om shiaislam.

Uppdaterad: 
30 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Shia

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Shia

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.

Podcast om Shia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Länkar om Shia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om inbördeskriget som delade islam. Några år efter profeten Muhammeds död utbröt en maktkamp mellan olika grenar av hans familj. När profetens svärson Ali utsågs till kalif ställde sig Muhammeds änka Aisha i spetsen för ett uppror mot den nye kalifen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (8:20 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om kalifer, kalifat, sunni och shia. Varför uppstod kalifatet? Vad hände? Och när slutade det?

Spara som favorit
          

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklaras enkelt skillnaderna mellan dessa grenar av islam i 10 tydliga punkter.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om skillnader mellan sunni- och shiaislam i ett historiskt perspektiv återkopplat till dagens konflikter i Mellanöstern. Den islamiska statens (IS) brutala framfart i framförallt Syrien och Irak på senare tid har knappast gått någon förbi. Den väpnade sunnimuslimska organisationen rättfärdigar sin existens bland annat med referenser till det historiska kalifat som utropades vid profeten Muhammeds död år 632...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mekka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:08 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en introduktion till islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:07 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp de fem pelarna inom islam och berättar om de två stora inriktningarna - sunni och shia.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel konfliken i Irak. Irak är onekligen ett land med många bottnar och som väcker intresse vilken tidsperiod man än väljer att betrakta. Dess rika historia med Mesopotamien och Eufrat och Tigris, dess koloniala arv, diktaturen under Saddam Hussein, oljeekonomin, kriget med Iran, Kuwait-krisen och det följande kriget med världssamfundet och USA, är alla goda anledningar till observans...

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel om konflikten i Syrien. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt...

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om islam. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där Mohamed Omar berättar om de teologiska och historiska skillnaderna mellan sunniter och shiiter i den muslimiska världen igår och idag...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om shiaislam. Här berättas om tron, ledarskap, historia och andra riktningar inom shia.

Taggar:
Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns webbsida kan du fördjupa dig i islams tidiga historia. Här berättas om araberna, Muhammed, de första kaliferna, arabernas världsvälde, den abbasidiska revolutionen, Bagdadkalifatets storhetstid och kalifatets upplösning. Hammarén tar dessutom upp en rad intressanta aspekter som kvinnans roll, sociala förhållanden, det muslimska slaveriet, lagar och rättsystem, slavsoldater, korstågen m.m.

Spara som favorit