M

Zimbabwes geografi

Antal invånare: 16 529 900 (2017)
Huvudstad: Harare

Geografi

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

En bergskedja, Highveld, löper från sydväst till nordöst och når drygt 1 200 meter över havet. På båda sidor om Highveld utbreder sig ett högland, Middleveld, på mellan 900 och 1 200 meters höjd. Längst i öster finns ett mer dramatiskt bergslandskap med landets högsta topp, Inyangani, på 2 595 meter över havet.

Antal invånare: 16 529 900 (2017)
Huvudstad: Harare

Geografi

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

En bergskedja, Highveld, löper från sydväst till nordöst och når drygt 1 200 meter över havet. På båda sidor om Highveld utbreder sig ett högland, Middleveld, på mellan 900 och 1 200 meters höjd. Längst i öster finns ett mer dramatiskt bergslandskap med landets högsta topp, Inyangani, på 2 595 meter över havet.

ANNONS

ANNONS

Flera andra bergstoppar i området når över 1 800 meters höjd. Lågland, Lowveld, sträcker ut sig kring de stora floderna Zambezi i norr, Limpopo i söder och Sabi-Lundi i sydöst.

Större delen av Zimbabwe täcks av en trädrik savann. På bergssluttningarna i öster växer tropisk djungel. I väster mot Botswana finns stora sumpmarker.

Zimbabwes flagga.

Klimat

Klimatet är subtropiskt och varierar betydligt med höjden över havet. Passadvindar från Indiska oceanen för med sig regn under sommaren som varar från november till mars. Den mesta nederbörden faller under denna period.

Mängden regn varierar kraftigt mellan olika landsdelar och mellan olika år. I vissa områden, som Limpopobäckenet i söder, faller nästan inget regn alls. Där går det inte att bedriva jordbruk i större skala. I bergen i öster och nordöst faller mest nederbörd.

I april börjar den torra och blåsiga vintern med relativt låga temperaturer i juni och juli, då det nattetid kan bildas frost i bergstrakterna. Därpå följer en varm och torr period från mitten av augusti till november.

Naturtillgångar och energi

Zimbabwe är rikt på mineraler, särskilt i de centrala delarna. Gruvnäringen står för över en tiondel av BNP och närmare hälften av exportintäkterna.

Guld, platina, nickel, asbest, diamanter och kol är några av de viktigaste mineralen som utvinns.

Landet har god tillgång till kol och vattenkraft men lider stor brist på elektricitet och bränsle.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruk är en basnäring i Zimbabwe, som förr ofta kallades södra Afrikas brödbod. Men en omstridd jordreform ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade under 2000-talets första årtionde. Det ledde till brist på både mat och arbete för många zimbabwier. Torka förvärrade läget och beroendet av matimport kvarstår. Nu har jordbruket börjat återhämta sig.

Tobak är den viktigaste exportgrödan.

Industri

I Zimbabwe finns flera slags industrier och sektorn var tidigt relativt väl utbyggd. Men företagen drabbades hårt av den djupa ekonomiska kris som inleddes i slutet av 1990-talet. Trots en viss stabilisering i ekonomin kämpar industrin ännu med att återhämta sig.

Turism

Zimbabwes behagliga klimat, vackra natur och rika djurliv samt sevärdheter som Victoriafallen och ruinerna i Stora Zimbabwe gör turismen till en viktig inkomstkälla.
 

Besök Landguiden och läs mer om Zimbabwe.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Zimbabwes geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Zimbabwe

Aktuell samhällsfakta om Zimbabwe. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Zimbabwes historia

Få en helhetsbild av Zimbabwes historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...