M
Kategori
Karta

Zimbabwes geografi

Antal invånare: 15 092 171 (2021)
Huvudstad: Harare

Geografi och klimat

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

Antal invånare: 15 092 171 (2021)
Huvudstad: Harare

Geografi och klimat

Zimbabwe ligger i södra Afrika och saknar kust. Till ytan är landet något mindre än Sverige. Landskapet domineras av den sydafrikanska högplatån och består främst av högland och berg.

ANNONS

ANNONS

Zimbabwes högland, Highveld, sträcker sig från sydväst till nordöst och når drygt 1 200 meter över havet. På båda sidor om höglandet utbreder sig breda platåer på mellan 900 och 1 200 meters höjd. Längst i öster finns ett mer dramatiskt bergslandskap med landets högsta topp, Inyangani, på 2 595 meter över havet.

Zimbabwe
Bild: Utrikespolitiska institutet
Flera andra bergstoppar i området når över 1 800 meters höjd. Låglandet sträcker ut sig längs de stora floderna: Zambezi i norr, Limpopo i söder och Save-Runde i sydöst.

Större delen av Zimbabwe täcks av en trädrik savann. På bergssluttningarna i öster växer tropisk djungel. I väster mot Botswana finns stora sumpmarker.

Klimatet är subtropiskt och varierar betydligt med höjden över havet. Passadvindar från Indiska oceanen för med sig regn under landets sommarmånader som varar från november till mars. Den mesta nederbörden faller under denna period.

Zimbabwes flagga.

Mängden regn varierar kraftigt mellan olika landsdelar och mellan olika år. I vissa områden, som Limpopobäckenet i söder, faller nästan inget regn alls. Där går det inte att bedriva jordbruk i större skala. I bergen i öster och nordöst faller mest nederbörd.

I april börjar den torra och blåsiga vintern med relativt låga temperaturer i juni och juli, då det nattetid kan bildas frost i bergstrakterna. Därpå följer en varm och torr period från mitten av augusti till november.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Zimbabwe är rikt på mineraler, särskilt i de centrala delarna. Gruvnäringen står för över en tiondel av BNP och närmare hälften av exportintäkterna. Guld, platina, nickel, diamanter och kol är några av de viktigaste mineralerna som utvinns. Trots god tillgång till kol och vattenkraft lider landet stor brist på elektricitet och bränsle.

Jordbruk

Jordbruk är en basnäring i Zimbabwe, som förr brukade kallas södra Afrikas kornbod. En omstridd jordreform ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade under 2000-talets första årtionde med matbrist och hög arbetslöshet som följd.  Extremt väder har förvärrat läget och landet är beroende av matimport. Tobak är den viktigaste exportgrödan.

Industri

Industrisektorn var tidigare relativt väl utbyggd men företagen drabbades hårt av den djupa ekonomiska krisen som inleddes i slutet av 1990-talet. Trots en viss stabilisering i ekonomin mot slutet av 2010-talet, kämpar industrin fortfarande.

Besök Landguiden och läs mer om Zimbabwe.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Zimbabwes geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Zimbabwes geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Zimbabwe

Aktuell samhällsfakta om Zimbabwe. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Zimbabwes historia

Få en helhetsbild av Zimbabwes historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...