M
Kategori
karta

Guatemalas geografi

Antal invånare: 17 109 746 (2021)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi och klimat

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har ett kort kustavsnitt mot Karibiska havet i öster och en längre kust mot Stilla havet i söder.

Antal invånare: 17 109 746 (2021)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi och klimat

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har ett kort kustavsnitt mot Karibiska havet i öster och en längre kust mot Stilla havet i söder.

ANNONS

ANNONS

Större delen av Guatemala är bergigt. Fem mil innanför sydkusten reser sig bergskedjan Sierra Madre. Här finns Centralamerikas högsta berg, vulkanen Tajumulco (4 220 meter över havet). Längre norrut löper bergskedjan Los Cuchumatanes.

Huvudstaden Guatemala City ligger på höglandet mellan de båda bergssystemen där större delen av befolkningen bor. Längst i söder finns en bördig kustslätt. Öster om höglandet sluttar terrängen ner mot träskmarker vid den karibiska kusten. Den nordligaste tredjedelen av Guatemala utgörs av den otillgängliga och flacka kalkstensplatån El Petén med grässlätter, träskmarker och regnskog.

Guatemalas flagga.

Tidigare var större delen av Guatemala skogsbeväxt, men skogarna täcker nu endast omkring en tredjedel av ytan. Djurlivet är rikt. I molnskogar i centrala delar av landet finns den färggranna nationalfågeln quetzal, som gett sitt namn åt landets valuta.

Regionen är jordbävningsdrabbad. Den tidigare huvudstaden Antigua Guatemala övergavs efter ett förödande skalv på 1700-talet. År 1976 drabbades Guatemala City tillsammans med stora delar av landet i övrigt av en jordbävning som krävde uppemot 30 000 människors liv.

Klimatet skiljer sig mellan olika delar av landet. Vid kusterna och i El Petén i norr är klimatet tropiskt. På höglandet i mellersta Guatemala är det något svalare, i genomsnitt 20 grader. Kallare är det i de nordligare bergen där en stor del av ursprungsfolken bor. Där kan det bli minusgrader på nätterna.

I större delen av landet regnar det huvudsakligen mellan maj och november, men den karibiska kusten i öster får nederbörd året om. Emellanåt orsakar orkaner eller kraftiga stormar svåra översvämningar och jordskred där. Klimatförändringarna gör att orkanerna ökar i både antal och styrka. Hösten 2020 slog orkanerna i området mängdrekord. Särskilt två av dem, Eta och Iota, orsakade stora skador.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

I Guatemala finns naturtillgångar som olja och mineraler, samt vattenkraft och bördig jord. Energibehovet täcks i huvudsak av ved, fossila bränslen och vattenkraft. Utvinningen av naturresurser orsakar både miljöproblem och sociala konflikter.

Jordbruk

Jordbruket står för en tiondel av ekonomin och sysselsätter omkring en tredjedel av den arbetsföra befolkningen. De flesta är småbönder som odlar för eget husbehov eller för hemmamarknaden. Basgrödorna är majs och bönor.

Industri

Industrin består främst av mindre företag som tillverkar livsmedel, drycker och tobak, samt kläder, textilier och lädervaror. Tillverkningen har i huvudsak varit inriktad på hemmamarknaden och närliggande länder.

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Guatemalas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Guatemalas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
karta

Fakta om Guatemala

Aktuell samhällsfakta om Guatemala. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
karta

Guatemalas historia

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.