M

Guatemalas geografi

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi och klimat

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har en längre kust i söder mot Stilla havet samt ett kort kustavsnitt i öster mot Karibiska havet.

Större delen av Guatemala är bergigt. Fem mil innanför sydkusten reser sig bergskedjan Sierra Madre. Här finns Centralamerikas högsta berg, vulkanen Tajumulco (4 220 m ö h). Längre norrut löper bergskedjan Los Cuchumatanes.

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi och klimat

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har en längre kust i söder mot Stilla havet samt ett kort kustavsnitt i öster mot Karibiska havet.

Större delen av Guatemala är bergigt. Fem mil innanför sydkusten reser sig bergskedjan Sierra Madre. Här finns Centralamerikas högsta berg, vulkanen Tajumulco (4 220 m ö h). Längre norrut löper bergskedjan Los Cuchumatanes.

ANNONS

ANNONS

Huvudstaden Guatemala City ligger i höglandet mellan de båda bergssystemen och här bor större delen av befolkningen. Längst i söder finns en bördig kustslätt. Öster om höglandet sluttar terrängen ner mot träskmarker vid den karibiska kusten. Den nordligaste tredjedelen av Guatemala utgörs av den otillgängliga och flacka kalkstensplatån El Petén med grässlätter, träskmarker och regnskog.

Tidigare var större delen av Guatemala skogsbeväxt, men skogarna täcker nu endast omkring en tredjedel av ytan. Djurlivet är rikt; i molnskogar i centrala delar av landet finns den färggranna nationalfågeln quetzal, som gett sitt namn åt landets valuta.

Regionen är jordbävningsdrabbad. Den tidigare huvudstaden Antigua Guatemala övergavs efter ett förödande skalv på 1700-talet. År 1976 drabbades Guatemala City tillsammans med stora delar av landet i övrigt av en jordbävning som krävde uppemot 30 000 människors liv.

Guatemalas flagga.

Klimatet skiljer sig mellan olika delar av Guatemala. Vid kusterna och i El Petén i norr är klimatet tropiskt. I höglandet i mellersta Guatemala är det något svalare, i genomsnitt 20 grader. Kallare är det i de nordligare bergen där en stor del av ursprungsfolken bor. Där kan det bli minusgrader på nätterna.

I större delen av landet regnar det huvudsakligen mellan maj och november, men den karibiska kusten i öster får nederbörd året om. Emellanåt orsakar orkaner eller kraftiga stormar svåra översvämningar och jordskred där.

Naturtillgångar och energi

Guatemala är rikt på naturtillgångar som olja och andra mineraler. Det mesta av oljan finns i provinsen El Petén i norr. Efter en nedgång 2009 i svallvågorna av den globala finanskrisen har oljeexporten ökat igen. Både 2013 och 2014 utfärdade den guatemalanska staten nya oljelicenser.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket står för drygt en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter omkring en tredjedel av den arbetsföra befolkningen.

De flesta är småbönder som odlar för eget husbehov eller för hemmamarknaden.

Basgrödorna är majs och bönor.

Industri

Industrin stod 2012 för närmare en femtedel av Guatemalas bruttonationalprodukt (BNP) och över hälften av det var kläder.

De viktigaste exportprodukterna är textilier, fett och oljor, alkohol och plastprodukter.

Industrin består främst av mindre företag som tillverkar livsmedel, drycker och tobak, samt kläder, textilier och lädervaror.

Tillverkningen har i huvudsak varit inriktad på hemmamarknaden och närliggande länder.

Turism

Turismen återhämtade sig snabbt efter krigsslutet 1996 och har blivit en viktig inkomstkälla för Guatemala.

Antalet utländska besökare överskred 1,9 miljoner 2012 och inkomsterna från turismen ökade samma år med sex procent.

De flesta turister kommer från El Salvador och USA.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Guatemalas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Guatemala

Aktuell samhällsfakta om Guatemala. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Guatemalas historia

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.