Tagg om kulturgeografi

Kulturgeografi

M
Uppodlat landskap i Kina.

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda huvudgrenar (den andra är naturgeografi).

Kulturgeografi är ett brett ämne som handlar om sambandet mellan människan och naturen. I ämnet ingår att undersöka orsakerna och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter ur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv. Speciellt fokuserar man på att studier om människans utbredning och verksamheter på jorden sett ur ett miljöperspektiv.

Exempel på kulturgeografi:

ANNONS

ANNONS

  • Fattigdom och överbefolkning
  • Varför människor bor där de bor
  • Hur våra globala resor påverkar jorden
  • Människans påverkan på växthuseffekten
  • Immigration-emigration
  • Snabbväxande storstäder
  • Skogsskövling, vattenkraftverk, gruvdrift

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material med anknytning till kulturgeografi.

Uppdaterad: 30 maj 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kulturgeografi

Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

av: Factlab skola
Högstadiet, Gymnasiet

Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

+ Läs mer

Världen är inte som vi tror, del 1: Födslar

av: Factlab och SO-rummet
Högstadiet, Gymnasiet

Första delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Med hjälp statistikverktyget factlab ska vi visa att världen inte längre är indelad i rika "i-länder" och fattiga "u-länder" som vi utgått ifrån sedan 1960-talet.

+ Läs mer

Artiklar om Kulturgeografi

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

Sponsrad
S

En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

av: Studentlitteratur
2017-05-23

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om vatten

av: Carsten Ryytty
2015-09-09

Större delen av jorden är täckt av vatten. Världshavet upptar 70,8 procent av jordens yta. Därför brukar man kalla jorden för "den blå planeten" eftersom den ser övervägande blå ut från rymden...

+ Läs mer

S

Fattigdom och överbefolkning

av: Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
2014-03-01

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens utvecklingsländer. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll. Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom...

+ Läs mer

Podcast om Kulturgeografi

SO-rummet podcast icon
M

Segregation

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

+ Läs mer

Länkar om Kulturgeografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS