M
Kategori
Karta

Liechtenstein idag

Antal invånare: 39 000 (2022)
Huvudstad: Vaduz

Inklämt mellan Schweiz och Österrike i Alperna ligger det lilla furstendömet Liechtenstein. Ställningen som finanscentrum och skatteparadis har gjort det till ett av världens rikaste länder räknat per invånare. Efter kraftiga påtryckningar från omvärlden har man dock på senare år tvingats lätta på banksekretessen. Till skillnad från andra europeiska monarker har fursten stor makt. Han kan själv tillsätta och avsätta regeringen och lägga in veto mot lagförslag.

Antal invånare: 39 000 (2022)
Huvudstad: Vaduz

Inklämt mellan Schweiz och Österrike i Alperna ligger det lilla furstendömet Liechtenstein. Ställningen som finanscentrum och skatteparadis har gjort det till ett av världens rikaste länder räknat per invånare. Efter kraftiga påtryckningar från omvärlden har man dock på senare år tvingats lätta på banksekretessen. Till skillnad från andra europeiska monarker har fursten stor makt. Han kan själv tillsätta och avsätta regeringen och lägga in veto mot lagförslag.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Två tredjedelar av Liechtensteins 36 000 invånare är medborgare i landet, medan resterande tredjedel i huvudsak är medborgare i grannländerna.

Tyska är officiellt språk.

Liechtensteins flagga.

Religion

Katolska kyrkan är statskyrka i Liechtenstein och drygt tre av fyra invånare är katoliker.

Religionsfrihet råder och även protestantiska och muslimska samfund får statligt stöd.

Politiskt system

Liechtenstein är en konstitutionell monarki där statschefens titel är furste.

Landet har ett parlamentariskt styrelseskick med inslag av direktdemokrati. Samtidigt är Liechtenstein Europas enda monarki där en stor del av makten fortfarande ligger hos regenten.

Fursten har rätt att både tillsätta och avsätta regeringen. Han utser domare och kan lägga in veto mot lagförslag. Furstetiteln går i arv på den manliga sidan.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Liechtenstein har nära samarbete med Schweiz. Sedan 1920-talet delar länderna valuta och postväsende, och de har gemensamma tullar mot omvärlden. Schweiz ansvarar också för försvaret, och står för Liechtensteins officiella representation i flera länder. Furstendömet har dock egna beskickningar i grannländerna samt i Washington.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Liechtenstein är ett av världens rikaste länder mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Siffran är emellertid inte riktigt entydig, eftersom halva arbetsstyrkan bor i något av grannländerna.

Ekonomin är nära knuten till Schweiz.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Liechtensteins geografi >

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Liechtenstein är hög. Alla som bor i landet har rätt till skola, vård och omsorg. De har också rätt att anlita sjukvården i Schweiz.
 

Besök Landguiden och läs mer om Liechtenstein.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Liechtenstein

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Liechtenstein

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Liechtensteins historia

Få en helhetsbild av Liechtensteins historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Ge
Karta

Liechtensteins geografi

Här hittar du material som fokuserar på Liechtensteins geografi ur olika perspektiv.