Liechtenstein idag

Antal invånare: 37 920 (2017)
Huvudstad: Vaduz

Befolkning

Två tredjedelar av Liechtensteins 36 000 invånare är medborgare i landet, medan resterande tredjedel i huvudsak är medborgare i grannländerna.

Tyska är officiellt språk.

Antal invånare: 37 920 (2017)
Huvudstad: Vaduz

Befolkning

Två tredjedelar av Liechtensteins 36 000 invånare är medborgare i landet, medan resterande tredjedel i huvudsak är medborgare i grannländerna.

Tyska är officiellt språk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Katolska kyrkan är statskyrka i Liechtenstein och drygt tre av fyra invånare är katoliker.

Religionsfrihet råder och även protestantiska och muslimska samfund får statligt stöd.

Politiskt system

Liechtenstein är en konstitutionell monarki där statschefens titel är furste.

Landet har ett parlamentariskt styrelseskick med inslag av direktdemokrati. Samtidigt är Liechtenstein Europas enda monarki där en stor del av makten fortfarande ligger hos regenten.

Fursten har rätt att både tillsätta och avsätta regeringen. Han utser domare och kan lägga in veto mot lagförslag. Furstetiteln går i arv på den manliga sidan.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Liechtensteins flagga.

Utrikespolitik och försvar

Liechtenstein har nära samarbete med Schweiz. Sedan 1920-talet delar länderna valuta och postväsende, och de har gemensamma tullar mot omvärlden. Schweiz ansvarar också för försvaret, och står för Liechtensteins officiella representation i flera länder. Furstendömet har dock egna beskickningar i grannländerna samt i Washington.

Ekonomi

Liechtenstein är ett av världens rikaste länder mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Siffran är emellertid inte riktigt entydig, eftersom halva arbetsstyrkan bor i något av grannländerna.

Ekonomin är nära knuten till Schweiz.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Liechtensteins geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Exporten är viktig eftersom den egna marknaden är så liten.

Utrikeshanden sker främst med EU-länderna, Schweiz och USA.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Liechtenstein är hög. Alla som bor i landet har rätt till skola, vård och omsorg. De har också rätt att anlita sjukvården i Schweiz.
 

Besök Landguiden och läs mer om Liechtenstein.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Liechtenstein

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Liechtensteins historia

Få en helhetsbild av Liechtensteins historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Liechtensteins geografi

Här hittar du material som fokuserar på Liechtensteins geografi ur olika perspektiv.