Liechtenstein idag

Antal invånare: 37 920 (2017)
Huvudstad: Vaduz

Befolkning

Två tredjedelar av Liechtensteins 36 000 invånare är medborgare i landet, medan resterande tredjedel i huvudsak är medborgare i grannländerna.

Tyska är officiellt språk.

Religion

Katolska kyrkan är statskyrka i Liechtenstein och drygt tre av fyra invånare är katoliker.

Religionsfrihet råder och även protestantiska och muslimska samfund får statligt stöd.

Antal invånare: 37 920 (2017)
Huvudstad: Vaduz

Befolkning

Två tredjedelar av Liechtensteins 36 000 invånare är medborgare i landet, medan resterande tredjedel i huvudsak är medborgare i grannländerna.

Tyska är officiellt språk.

Religion

Katolska kyrkan är statskyrka i Liechtenstein och drygt tre av fyra invånare är katoliker.

Religionsfrihet råder och även protestantiska och muslimska samfund får statligt stöd.

Politiskt system

Liechtenstein är en konstitutionell monarki där statschefens titel är furste.

Landet har ett parlamentariskt styrelseskick med inslag av direktdemokrati. Samtidigt är Liechtenstein Europas enda monarki där en stor del av makten fortfarande ligger hos regenten.

Fursten har rätt att både tillsätta och avsätta regeringen. Han utser domare och kan lägga in veto mot lagförslag. Furstetiteln går i arv på den manliga sidan.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Liechtensteins flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Liechtenstein har nära samarbete med Schweiz. Sedan 1920-talet delar länderna valuta och postväsende, och de har gemensamma tullar mot omvärlden. Schweiz ansvarar också för försvaret, och står för Liechtensteins officiella representation i flera länder. Furstendömet har dock egna beskickningar i grannländerna samt i Washington.

  Ekonomi

  Liechtenstein är ett av världens rikaste länder mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Siffran är emellertid inte riktigt entydig, eftersom halva arbetsstyrkan bor i något av grannländerna.

  Ekonomin är nära knuten till Schweiz.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Liechtensteins geografi >

  Utrikeshandel

  Exporten är viktig eftersom den egna marknaden är så liten.

  Utrikeshanden sker främst med EU-länderna, Schweiz och USA.

  Sociala förhållanden

  Levnadsstandarden i Liechtenstein är hög. Alla som bor i landet har rätt till skola, vård och omsorg. De har också rätt att anlita sjukvården i Schweiz.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Liechtenstein.
   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Liechtenstein

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Liechtensteins historia

  Få en helhetsbild av Liechtensteins historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

  Liechtensteins geografi

  Här hittar du material som fokuserar på Liechtensteins geografi ur olika perspektiv.