M
Kategori

Svensk idrott var länge helt mansdominerad. Kvinnor kunde hålla på med estetiska idrotter som konståkning, simhopp och gymnastik. Det finns många exempel på att även kvinnor ville idrotta, men de stoppades effektiv av den totalt manligt kontrollerade idrottsvärlden.

Idrottshistoria

Svensk idrottshistoria fram till 1900-talet

Idrottsliknande spel eller lekar har förmodligen utövats i Sverige sedan mycket länge. Arkeologer har hittat varpastenar som är tvåtusen år gamla. Under vikingatiden, från 800-talet och ett par århundraden framåt var idrottandet en del av samhället. Olika varianter av tyngdlyftning, längd- och höjdhopp, bågskytte m.m. var vanligt förekommande.

I städerna och framförallt i huvudstaden Stockholm ordnades tornerspel av skilda slag under 1500-, 1600- och 1700-hundratalen. Då var det främst kungamakten och adeln som deltog.

I första hälften av 1800-talet slog den så kallade linggymnastiken igenom i landet. Redan tidigt var ambitionen att större delen av befolkningen skulle röra sig mer. Det var inte bara bra för hälsan och intellektet utan man fick även skickligare soldater (se faktaruta).

Svensk idrottshistoria fram till 1900-talet

Idrottsliknande spel eller lekar har förmodligen utövats i Sverige sedan mycket länge. Arkeologer har hittat varpastenar som är tvåtusen år gamla. Under vikingatiden, från 800-talet och ett par århundraden framåt var idrottandet en del av samhället. Olika varianter av tyngdlyftning, längd- och höjdhopp, bågskytte m.m. var vanligt förekommande.

I städerna och framförallt i huvudstaden Stockholm ordnades tornerspel av skilda slag under 1500-, 1600- och 1700-hundratalen. Då var det främst kungamakten och adeln som deltog.

I första hälften av 1800-talet slog den så kallade linggymnastiken igenom i landet. Redan tidigt var ambitionen att större delen av befolkningen skulle röra sig mer. Det var inte bara bra för hälsan och intellektet utan man fick även skickligare soldater (se faktaruta).

ANNONS

ANNONS

Den organiserade idrotten

En viktig del av idrottens historia är när den moderna, organiserade idrotten, spred sig över världen från England. Många typiska engelska sporter blev  introducerade i andra länder, till exempel fotboll, rodd, tennis och friidrott. I slutet av 1800-talet hade den nått Sverige och nu började det bildas idrottsföreningar runt om i landet, framför allt i storstäderna.

1903 bildades Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund, numera Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Tanken var bland annat att RF skulle företräda idrotten mot staten och politiska grupperingar och därigenom hålla ihop den samlade idrotten i landet. Genom RF kunde statsanslag, som från början var mycket små, fördelas mellan olika idrotter.

Det första uppsvinget för idrottsrörelsen sker i början av 1900-talet då allt fler idrottsföreningar kom till. Det var även en bidragande orsak till att Sverige och Stockholm fick äran av att arrangera de femte moderna Olympiska spelen 1912.

Idrottsrörelsen växer

Under mellankrigstiden växte och breddades den svenska idrottsrörelsen. Den spred sig nu även ut i landet. Snart var idrotten landets största folkrörelse. Det var nästan uteslutande män som utövade idrott. Det finns många exempel på att även kvinnor ville idrotta, men de stoppades effektiv av den totalt manligt kontrollerade idrottsvärlden. Kvinnor kunde hålla på med estetiska idrotter som konståkning, simhopp och gymnastik.

Under samma period fick idrotten sitt massmediala uppsving. Tidningar skrev allt mer och radiosändningar från idrottsevenemang lockade tusentals lyssnare. Medierna förstod värdet av att rapportera från idrottstävlingar när de fick fler läsare och fler lyssnare. Därigenom ökade också intresset för idrotten vilket gjorde att fler människor anslöt sig till idrottsföreningar.

Idrotten under andra hälften av 1900-talet

Vid slutet av andra världskriget var idrottsrörelsen en väletablerad del av det svenska samhället. Antalet idrottsföreningar och medlemmar fortsatte att öka och nya idrottsgrenar introducerades år efter år. Runt år 1970 kunde Riksidrottsförbundet registrera drygt två miljoner medlemskap och 13 500 föreningar.

Under den här perioden fick den moderna motionsidrotten ett genombrott. I takt med det förändrades också synen på idrotten som ett samhällsfenomen. Idrotten, som ursprungligen handlat mycket om ungdomsfostran, fick ett brett motions- och hälsoperspektiv som gjorde att både unga och gamla kunde idrotta utifrån sina egna förutsättningar

Idrottsrörelsen har fortsatt att växa, men inte i samma takt som tidigare. Mycket har hänt när det gäller vilka det är som idrottar. År 2012 utgjordes de aktiva till 47 procent av kvinnor, det är en kraftig ökning sedan 1900-talets mitt. Förloppet kan sägas skildra idrottsrörelsens hela utveckling, från en utpräglat manlig ungdomsverksamhet för vissa samhällsklasser till en aktivitet för alla, oavsett ålder, kön och socioekonomiska villkor.

ANNONS

ANNONS

Intressanta fakta om idrott

Visste du att:

 • Den 22 juli avslutades 1912 års olympiska spel i Stockholm. Under hela OS tog Sverige hem 23 guld, 24 silver och 16 brons.
   
 • Vasaloppet arrangeras på en sträcka mellan Sälen och Mora till åminnelse av Gustav Vasas flykt till Norge 1521. Banan mäter numera 90 km. Det var chefredaktör Anders Pers på Vestmanlands Läns Tidning som fick idén till denna enorma tävling. Dagens Nyheter skänkte en tusenlapp till utgifter. Kung Gustav V skänkte ett vandringspris.
   
 • Den 19 mars 1922 genomfördes det första Vasaloppet. 115 man ställde upp och skidade de 85 kilometrarna. Segraren hette den gången Ernst Alm och var från Norsjö och avverkade sträckan på 7 timmar 22 minuter och 49 sekunder. Vasaloppet har hållits varje år sedan 1922, med undantag för 1932, 1934 och 1990, då det inte fanns någon snö. Det blev internationellt första gången 1948 då tre finländska åkare deltog. Loppet är sedan 1981 även öppet för damer.
   
 • Vid OS i Berlin 1936 erövrade sprintern Jesse Owens fyra guldmedaljer. När Owens kom hem till USA var han redan bortglömd. Ingen erbjöd honom jobb. Han tvingades tävla mot kapplöpningshästar och vara cirkusutropare för att kunna försörja sin familj.
   
 • Vid OS i Stockholm 1912 användes målkameror för första gången och det var premiär för halvautomatisk tidtagning. Klockan sattes igång av starterns pistol och tiderna i mål togs manuellt. Det var här som Sverige grundlade sitt rykte som ett välorganiserat idrottsland.
   

Gymnastiska centralinstitutet

Gymnastiska centralinstitutet, GCI, var en på Per Henrik Lings initiativ 1813 grundad statig inrättning. GCI var en följd både av 1700-talets vurm för medborgaruppfostran och det tidiga 1800-talets göticistiska besatthet av mannamod.

Ling hade själv övervunnit kroppsliga besvär genom flitig träning. Med sin inriktning på anatomi, vetenskap och allsidig träning har han gått till eftervärlden som "den svenska gymnastikens fader".

Fäktning och andra militära övningar var viktiga, men gymnastiken hade också medicinska, pedagogiska och estetiska sidor.
 

 

Litteratur:
Morgan Kihlberg, Idrottshistoria: hur olika sporter uppstod och utvecklades, Zinderman, 1983
J. A. Mangan (red.), Sport in Europe : politics, class, gender, Cass, 1999
Bo G Nilsson (red.), Idrottens själ, Nordiska museet, 2000
K Arne Blom, Jan Lindroth, Idrottens historia - från antika arenor till modern massrörelse, Sisu idrottsböcker, 1995

 

FÖRFATTARE

Text: Karl Örsan, Riksidrottsmuseet
Webbplats: Riksidrottsmuseet
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Idrottshistoria

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

av: Lars Hildingson
2024-04-04

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att upprätthålla under de olympiska spelen i modern tid. Tävlingarna var inställda under båda världskrigen, och under efterkrigstiden har politiska konflikter kastat skuggor över spelen - allt från politiska spänningar till dramatiska händelser i form av terroristattacker och dopingskandaler. I den här artikeln fortsätter vi berätta om de olympiska spelens historia och utveckling i modern tid, från OS i London 1948, till OS i Sydney 2000...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

av: Lars Hildingson
2024-04-03

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att Grekland införlivats i romarriket förvaltades traditionen vidare under romerskt styre. När sedan kristendomen infördes i romarriket i slutet av 300-talet förbjöds de olympiska spelen. Tävlingarna föll därefter mer eller mindre i glömska under 1 500 år, till slutet av 1800-talet då de återupptäcktes och återinfördes. De första olympiska spelen i modern tid hölls 1896 i Aten, och har därefter ägt rum vart fjärde år (med vissa undantag) på olika platser runt om i världen. De olympiska tävlingarna förenar numera idrottare över hela världen, men OS speglar också världshistoriens politiska och ekonomiska förändringar. I den här artikeln berättas framför allt om de olympiska spelens historia och utveckling i modern tid - från OS i Aten 1896, till OS i Berlin 1936...

+ Läs mer

L

Hästkapplöpning var massunderhållning och industri i antikens Rom

av: Magnus Västerbro
2017-09-24

Redan under antiken var idrott etablerat som massunderhållning och industri. För romarna var hästkapplöpningar på Cirkus Maximus mest populärt. En av dåtidens stora idrottsstjärnor var kusken Diocles som under sin långa karriär drog in sammanlagt 35 miljoner sestertier, motsvarande ungefär 100 miljarder kronor i dagens penningvärde...

+ Läs mer

M

Cykelns och cyklingens historia

av: Cecile Everett
2016-09-06

Redan på 1500-talet hade olika typer av fordon med hjul konstruerats där människans muskler var drivkraften. Resultaten var olika men under 1800-talet tog utvecklingen fart. Under uppfinningarnas århundrade rullade cykeln, tåget och bilen ut på räls och vägar och gjorde att människan kunde färdas fortare än hästen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
collage

Fem fotbollsmatcher där politiken varit viktigare än fotbollen

av: Mattias Axelsson
2016-07-11

I många historiska matcher har fotbollen tagit ett steg tillbaka för att göra plats åt politiken. När Iran och USA möttes i VM 1998 var spänningarna höga långt innan matchstart - ett eko efter decennier av ansträngda relationer. Västtyskland och Östtyskland drabbade samman 1974 i en match som blev en ideologisk kamp mellan två delar av ett delat land. Den ansträngda relationen mellan El Salvador och Honduras 1969 eskalerade från fotbollsplanen till ett krig. Och när England och Argentina möttes 1986 var det inte bara en match, utan en symbolisk strid som påminde om Falklandskriget. Dessa matcher visar att fotboll ibland blir mer än bara ett spel.

+ Läs mer

L

De olympiska spelen i antikens Grekland

av: Robert de Vries (red.)
2012-08-12

De olympiska spelen är idag det absolut största internationella idrottsarrangemanget och får därmed högst mediebevakning av all världens idrott. Men tävlingarna har en lång historia och tradition bakom sig som sällan uppmärksammas...

+ Läs mer

Podcast om Idrottshistoria

SO-rummet podcast icon
L

Olympiska spelens historia

av: Mattias Axelsson
2022-02-09

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare) om de olympiska spelens (OS) historia.

+ Läs mer

Länkar om Idrottshistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade taggar

Hi
Emblem

Olympiska spelen

De olympiska spelen (OS) är idag det största internationella idrottsarrangemanget, och tävlingarna...

Hi
Demonstration

Folkrörelser

Folkrörelserna var frivilliga och demokratiskt uppbyggda massorganisationer med riksanslutning och...

Hi
Tävlingslöpare

Idrottsrörelsen

Åren 1900-1910 fick den moderna idrotten - byggd på frivillighet, tävlingar och ett utvecklat...