M

Serbiens geografi

Antal invånare: 7 022 270 (2017)
Huvudstad: Belgrad

Geografi och klimat

Serbien ligger på Balkanhalvön i sydöstra Europa. I landet ingår den självstyrande provinsen Vojvodina i norr. Den tidigare provinsen Kosovo i sydväst utropade i februari 2008 ensidigt sin självständighet.

Serbien, som saknar havskust, är till stor del bergigt men landskapet är omväxlande. Floden Donau, som delvis utgör gräns mot Kroatien, rinner genom landets norra del för att sedan bilda en del av dess östra gräns mot Rumänien. De bördiga slätterna i norr bevattnas också av floderna Tisa och Sava. Sava går samman med Donau inne i huvudstaden Belgrad (Beograd). Floden Morava, som omges av slättland, rinner i syd-nordlig riktning genom Serbien och mynnar också den i Donau, öster om Belgrad. Vojvodina ligger helt inom de bördiga slättlandskapen i norr.

Antal invånare: 7 022 270 (2017)
Huvudstad: Belgrad

Geografi och klimat

Serbien ligger på Balkanhalvön i sydöstra Europa. I landet ingår den självstyrande provinsen Vojvodina i norr. Den tidigare provinsen Kosovo i sydväst utropade i februari 2008 ensidigt sin självständighet.

Serbien, som saknar havskust, är till stor del bergigt men landskapet är omväxlande. Floden Donau, som delvis utgör gräns mot Kroatien, rinner genom landets norra del för att sedan bilda en del av dess östra gräns mot Rumänien. De bördiga slätterna i norr bevattnas också av floderna Tisa och Sava. Sava går samman med Donau inne i huvudstaden Belgrad (Beograd). Floden Morava, som omges av slättland, rinner i syd-nordlig riktning genom Serbien och mynnar också den i Donau, öster om Belgrad. Vojvodina ligger helt inom de bördiga slättlandskapen i norr.

Serbien har inlandsklimat med kalla vintrar och varma, fuktiga somrar. De senaste åren har landet drabbats av häftiga skyfall, som lett till svåra översvämningar.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Serbien är förhållandevis rikt på mineraler som koppar, bauxit och järnmalm. Landet är självförsörjande på kol (främst brunkol) men behovet av importerad energi är stort. Natoflygets bombningar 1999 förstörde de två största oljeraffinaderierna, oljelager och en stor del av rörledningarna.

Jordbruk

Jordbruket är en viktig näring även om dess andel av ekonomin har minskat på senare år. Största delen av jordbruket är i privata händer och små familjejordbruk dominerar.

Serbiens flagga.

Industri

Till skillnad från i många andra socialistländer satsade det före detta Jugoslavien inte bara på tung industri utan hade tillverkning inom en rad olika områden: kemisk industri, textilframställning, bil-, möbel- och livsmedelsindustri med mera.

Som allt annat drabbades hela industrin hårt av 1990-talets krig, sanktioner och bombangrepp. I början av 2000-talet var industriproduktionen låg och väldigt ojämn. Först 2007 kunde man se en uppgång. Sedan dess har bland annat den internationella finanskrisen och eurokrisen gjort att industriproduktionen gått upp och ner.

Turism

Serbien har aldrig varit något stort turistland – under den jugoslaviska tiden sökte sig turisterna främst till kusterna i Slovenien, Kroatien och Montenegro – men i Serbien finns bland annat vackra bergsområden och flera nationalparker. Huvudstaden Belgrad med sitt livliga kultur- och nöjesutbud drar också till sig besökare.
 

Besök Landguiden och läs mer om Serbien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Serbiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Serbien

Aktuell samhällsfakta om Serbien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...