M
Kategori
Karta

Ghana idag

Antal invånare: 31 732 128 (2021)
Huvudstad: Accra

Under kolonialtiden var Ghana känt som Guldkusten. Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Ghana blev självständigt från Storbritannien 1957. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

Antal invånare: 31 732 128 (2021)
Huvudstad: Accra

Under kolonialtiden var Ghana känt som Guldkusten. Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Ghana blev självständigt från Storbritannien 1957. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Ghana bor drygt 30 miljoner människor som hör till ett stort antal olika folkgrupper. Tillväxttakten är hög, även om den avtagit något de senaste årtiondena. Drygt halva befolkningen återfinns inom den trekant som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet.

Ghanas flagga.

Religion

Författningen garanterar religionsfrihet och i stort sett respekteras denna. En majoritet av invånarna är kristna men det finns också många muslimer och mindre grupper med andra trosuppfattningar. Kristendomen är starkast i söder, där den europeiska influensen sedan kolonialtiden har varit starkast.

Politiskt system

Ghana är en republik med flerpartisystem och presidentstyre och en av de stabilaste demokratierna i Afrika söder om Sahara. Landet har sedan övergången till demokrati i början av 1990-talet styrts växelvis av det socialdemokratiska NDC och det högerinriktade NPP. Sedan 2017 innehas makten av NPP och president Nana Akufo-Addo. Han valdes om i december 2020, men oppositionen ifrågasätter resultatet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Ghana betraktas som en av Afrikas starkaste demokratier. Sedan landets återgång till civilt styre 1992 har respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts. Men korruptionen är ett allvarligt problem och påtryckningarna på medier har ökat på senare år.

Utrikespolitik och försvar

Ghana har goda relationer med de stora biståndsgivarna i väst men har på senare år också närmat sig Kina, som gör omfattande investeringar i infrastruktur i landet. Ghana har agerat medlare i flera regionala konflikter och landets armé spelar en aktiv roll i fredsbevarande styrkor i Afrika och på andra håll.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Guld och kakao är sedan länge grundpelare i Ghanas ekonomi och på senare år har olja och gas tillkommit som viktiga inslag. Tillväxten har länge varit stark i landet som ofta framhålls som ett stabilt exempel i regionen, men beroendet av råvaruexport gör att Ghana är sårbart för skiften i priserna på världsmarknaden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ghanas geografi >

Sociala förhållanden

Fattigdomen i Ghana halverades på 15 år från början av 1990-talet, snabbare än flertalet länder i regionen. Det innebär att landet lyckades uppfylla ett av FN:s millenniemål. Men fattigdomen är fortfarande utbredd framför allt på landsbygden, och ojämlikheten i samhället har ökat.

Besök Landguiden och läs mer om Ghana.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Ghana

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Ghana

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Ghanas historia

Fördjupa dig i Ghanas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Ghanas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ghanas geografi ur olika perspektiv.