M

Ghana idag

Antal invånare: 28 833 630 (2017)
Huvudstad: Accra

Befolkning

Ghanas befolkning växte mycket snabbt under flera årtionden, men tillväxttakten har avtagit under senare år.

Inflyttningen till städerna är stor, fler än varannan ghanan bor numera i tätort. Drygt halva befolkningen återfinns inom den trekant som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet.

Antal invånare: 28 833 630 (2017)
Huvudstad: Accra

Befolkning

Ghanas befolkning växte mycket snabbt under flera årtionden, men tillväxttakten har avtagit under senare år.

Inflyttningen till städerna är stor, fler än varannan ghanan bor numera i tätort. Drygt halva befolkningen återfinns inom den trekant som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet.

ANNONS

ANNONS

Religion

Författningen garanterar religionsfrihet och i stort sett respekteras denna. Närmare tre fjärdedelar av invånarna är kristna, enligt officiella uppgifter. Kristendomen är starkast i söder, där den europeiska influensen sedan kolonialtiden har varit starkast.

Ghanas flagga.

Politiskt system

Trots en turbulent historia med flera militärkupper är Ghana numera en relativt stabil demokrati.

Flerpartisystem råder men landets vallagar gör att två politiska partier dominerar stort. Vänstern är arvtagare till landsfadern Kwame Nkrumah, medan högern har sitt ursprung i oppositionen mot honom.

De mänskliga rättigheterna respekteras i stora drag och rättssäkerheten anses vara förhållandevis god.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Ghana har goda relationer med de stora biståndsgivarna i väst men har på senare år också närmat sig Kina, som gör omfattande investeringar i infrastruktur i landet.

Ghana har agerat medlare i flera regionala konflikter och landets armé spelar en aktiv roll i fredsbevarande styrkor i Afrika och internationellt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ghanas ekonomi bygger på produktion av guld, olja och kakao. Landet är även i färd med att utveckla en naturgasindustri. Oljesektorn ger goda inkomster till staten, men skapar få arbetstillfällen för ghananerna. De allra flesta invånare försörjer istället sig på jordbruk.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ghanas geografi >

Utrikeshandel

Ghanas export dominerades fram till 2011 av guld och kakao som tillsammans stod för två tredjedelar av exportintäkterna. Det året blev oljan största exportprodukt och den totala exporten ökade kraftigt. Numera är olja och guld ungefär lika stora exportvaror.

Sociala förhållanden

Siffror som rör sociala förhållanden och folkhälsa visar att Ghana är ett fattigt land, men situationen har förbättrats i många avseenden.

Landet klarade att uppfylla FN:s så kallade millenniemål om att halvera fattigdomen till 2015. Knappt en fjärdedel av ghananerna ansågs leva i fattigdom 2014, mot över hälften 1992.
 

Besök Landguiden och läs mer om Ghana.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Ghana

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ghanas historia

Fördjupa dig i Ghanas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ghanas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ghanas geografi ur olika perspektiv.