M

Senegal idag

Antal invånare: 15 850 570 (2017)
Huvudstad: Dakar

Befolkning

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Varje folk har sitt eget modersmål, men många pratar wolof som andraspråk. Betydligt färre talar det officiella språket franska.

Nästan hälften av Senegals invånare bor i städer. Många flyttar dit från den fattiga landsbygden i hopp om att få arbete. Särskilt huvudstaden Dakars förorter växer snabbt.

Antal invånare: 15 850 570 (2017)
Huvudstad: Dakar

Befolkning

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Varje folk har sitt eget modersmål, men många pratar wolof som andraspråk. Betydligt färre talar det officiella språket franska.

Nästan hälften av Senegals invånare bor i städer. Många flyttar dit från den fattiga landsbygden i hopp om att få arbete. Särskilt huvudstaden Dakars förorter växer snabbt.

ANNONS

ANNONS

Religion

Det stora flertalet senegaleser är muslimer varav de flesta tillhör islams huvudinriktning sunni. Religionsfriheten garanteras i Senegals författning och toleransen är stor mellan landets olika religiösa grupper.

  Senegals flagga.

  Politiskt system

  Republiken Senegal har en stark presidentmakt och ett förhållandevis oberoende rättsväsende. Landet har länge setts som en förebild vad gäller demokrati och stabilitet i Afrika. Det har förskonats från militärkupper och har många politiska partier. Inför presidentvalet 2012 uppstod en förtroendekris, då många ansåg att den sittande presidenten Abdoulaye Wades beslut att ställa upp på nytt stred mot författningen. Situationen lugnade emellertid ned sig när Wade besegrades i valet av sin tidigare partikamrat Macky Sall.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Senegal spelar en aktiv roll i arbetet för ökad integration och samarbete i Västafrika och på kontinenten i stort. Förhållandet till grannländerna har historiskt varit gott. Separatistupproret i Casamance i södra Senegal har dock periodvis ansträngt relationerna till såväl Gambia som Guinea-Bissau. Senegal har nära band till den gamla kolonialmakten Frankrike.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Senegal är ett fattigt land vars befolkning i huvudsak försörjer sig på jordbruk och fiske. Samtidigt är det sedan kolonialtiden mer utvecklat och har en robustare ekonomi än flertalet länder i Västafrika.

   Infrastrukturen är tämligen väl utbyggd och industrin någorlunda varierad. Landet är också ett regionalt finanscentrum.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Senegals geografi >

   Utrikeshandel

   Genom sin stora hamn i huvudstaden Dakar har Senegal utvecklats till en viktig knutpunkt för den regionala handeln. Landets ständiga underskott i handelsbalansen har minskat på senare år tack vare ökad export av fosfater och fisk.

   Sociala förhållanden

   Fattigdomen är utbredd i Senegal, där närmare två tredjedelar av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen. Sjukvården är något bättre än i omgivande länder, men långtifrån tillräcklig.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Senegal.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Senegal

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Senegals geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Senegals geografi ur olika perspektiv.

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Senegals historia

   Historia om Senegal. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.