M
Kategori
Karta

Senegal idag

Antal invånare: 17 196 308 (2021)
Huvudstad: Dakar

Senegal är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president efter självständigheten 1960 var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. I regionen Casamance i söder har det i decennier pågått ett lågintensivt separatistkrig. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk för att klara sin försörjning.

Antal invånare: 17 196 308 (2021)
Huvudstad: Dakar

Senegal är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president efter självständigheten 1960 var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. I regionen Casamance i söder har det i decennier pågått ett lågintensivt separatistkrig. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk för att klara sin försörjning.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Nästan hälften av invånarna bor i städer. På senare år har Senegal blivit ett transitland för afrikanska migranter på väg till Europa. Det är också många unga senegaleser som ger sig av på jakt efter ett bättre liv.

Senegals flagga.

Religion

Det stora flertalet senegaleser är muslimer varav de flesta tillhör islams huvudinriktning sunni. Religionsfriheten garanteras i Senegals författning och toleransen är stor mellan landets olika religiösa grupper.

Politiskt system

Republiken Senegal har en stark presidentmakt och har länge setts som en förebild vad gäller demokrati och stabilitet i Afrika. Landet styrs sedan 2012 av Macky Sall som satsat stort på ekonomiska reformer och ny infrastruktur. Samtidigt brottas landet fortfarande med gamla problem som utbredd fattigdom, hög arbetslöshet och ett seglivat separatistuppror i den sydliga provinsen Casamance.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Den demokratiska traditionen och rättsstatens institutioner är starka i Senegal. Men regeringen har på senare tid kritiseras för att begränsa oppositionens möjligheter till inflytande.

Utrikespolitik och försvar

Senegal spelar en aktiv roll i arbetet för ökad integration och samarbete i Västafrika och på kontinenten i stort. Förhållandet till grannländerna har historiskt varit gott. Separatistupproret i Casamance i södra Senegal har dock periodvis ansträngt relationerna till såväl Gambia som Guinea-Bissau. Senegal har nära band till den gamla kolonialmakten Frankrike.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Senegal är ett fattigt land vars befolkning i huvudsak försörjer sig på jordbruk och fiske. Samtidigt är det sedan kolonialtiden mer utvecklat och har en robustare ekonomi än flertalet länder i Västafrika. Infrastrukturen är tämligen väl utbyggd och industrin någorlunda varierad. Landet är också ett regionalt finanscentrum.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Senegals geografi >

Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Senegal, där närmare två tredjedelar av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen. Sjukvården är något bättre än i omgivande länder, men långtifrån tillräcklig.

Besök Landguiden och läs mer om Senegal.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Senegal

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Senegal

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Senegals geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Senegals geografi ur olika perspektiv.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Senegals historia

Historia om Senegal. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.