ANNONS

ANNONS

Nya artiklar

L
Historia

Lätta fakta om klädernas historia

av: Kaj Hildingson
2022-01-24

I Europa behöver vi ha kläder för att skydda kroppen. Vi måste förse oss med en andra hud, eftersom den vi fått av naturen är avsedd för Afrikas savanner och inte räcker till för kyligare klimat. De första kläder människan använde var hudar från djur. Det bruket går minst 30 000 år tillbaka i tiden. Det föll sig naturligt att använda djurens pälsar till skydd. Ett skinn kunde svepas om höfterna och bli ett enkelt höftkläde. Ett ännu bättre skydd fick man genom att göra hål i mitten av en större djurhud och sticka ut huvudet genom hålet. Då kunde pälsen hänga ner runt hela kroppen...

+ Läs mer

M
Religion
Bild: Free svg

Tre etiska modeller

av: Lennart Koskinen
2022-01-09

Redan våra tidigaste samhällen hade behov av att reglera den mänskliga samvaron med hjälp av normer, regler och lagar. De grekiska filosoferna Platon och Aristoteles såg etiken som en av filosofins huvuduppgifter. Under drygt 2 000 år har moralfilosofin främst behandlats av filosofer och teologer. Men på senare tid har en tydlig breddning av ämnet börjat ske. Journalister, företagare, börsmäklare, politiker, tekniker och läkare är bara några av de yrkesgrupper som idag behandlar etiska frågor. Man kan knappast slå upp en dagstidning utan att etiken gör sig påmind, inte bara på debatt- och kultursidorna, utan också i nyhetsflödet. En mogen vuxenidentitet kännetecknas bl.a. av genomtänkta egna normer och värderingar. Vad står vi själva för?

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

M
Religion

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

S
Historia

Det moderna Sveriges framväxt 1809-1905

av: Torbjörn Nilsson
2021-12-21

Få årtal i den svenska historien är så tydliga nationella brytningspunkter som 1809 och 1905. Båda förknippas med förluster. Med Finland försvann 1809 över en tredjedel av rikets yta och en fjärdedel av dess befolkning. Med den svensk-norska unionens upplösning 1905 förvandlades 1814 års kompensation för Finland till en självständig norsk stat. De båda årtalen pekar emellertid samtidigt framåt. Statskuppen 1809 raserade enväldet, och året därpå inkallades Bernadotte, Napoleons marskalk, som tronföljare. Unionsupplösningen 1905 skedde under fredliga former, även om risken för krigshandlingar hela tiden fanns där. På så sätt blev händelsen också internationellt ett positivt exempel på att mellanstatliga konflikter kunde lösas utan våld...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

S
Historia
Bild: Okänd

Andra världskrigets följder ur ett globalt perspektiv

av: Folke Schimanski
2021-12-19

Vi betraktar nästan alltid andra världskriget ur ett eurocentriskt historieperspektiv. Det finns otaliga böcker och filmer om det som hände i vår del av världen. Men andra världskriget rasade också i norra och östra Afrika, Mellanöstern, Kina, Indien, Sydostasien och många ögrupper i Stilla havet - med miljontals offer och stor förstörelse som följd. De förtryckta och koloniserade folken var andra världskrigets verkliga förlorare, räknat i stupade soldater, civila krigsoffer och följdverkningar som massvält och ökad fattigdom...

+ Läs mer

S
Historia

Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika

av: Folke Schimanski
2021-12-19

I västvärldens historieskrivning kallas de två stora 1900-talskrigen för första världskriget och andra världskriget. Men begreppen täcker inte verkligheten. De sedvanliga berättelserna och analyserna rör sig övervägande inom en begränsad geografisk ram. Den europeiska scenen dominerar klart under första världskriget, medan den under andra världskriget - med två års eftersläpning - utvidgas till konflikten mellan Japan och USA. När det gäller de numera talrika populärhistoriska tidskrifterna i vårt land räcker det med att bläddra igenom dem i våra stormarknaders tidskriftshyllor för att få det inskränkta perspektivet bekräftat...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

Året runt - dag för dag

28 januari
Bild:NASA

Virgil I (Gus) Grissom, Edward H White, II och Roger B Chaffee poserar inför några fotografer, den 27 januari 1967.

Amerikansk rymdkatastrof

av: Carsten Ryytty

Omkring kl 23.30 den 27 januari (universell tid) eller kl 00.30 den 28 januari (centraleuropeisk tid) 1967 omkom tre amerikanska astronauter när en explosion inträffade i en Apollokapsel som stod på en startplatta i cape Kennedy i Florida. De tre astronauterna, Virgil Grissom, Roger Chaffe och Edward White tänkte utföra en fingerad uppskjutning. Efter fem timmars träning skrek astronauterna: ”Vi har eld i kabinen”. En kortslutning hade startat en förbränning som ledde till en explosionsliknande brand. De tre astronauterna kunde inte göra något för att ta sig ut. De satt fastspända och förmodligen blev de medvetslösa efter några sekunder. Dödsorsaken uppgavs vara kvävning på grund av inandning av rök. Brandmännen hade ingen chans att rädda de tre instängda astronauterna. Hettan och röken var alltför kraftig. 26 brandmän rökförgiftades under försöken. Den amerikanska rymdfartsstyrelsen medgav senare att slarv och forcering av försök med Apollokapseln hade bidragit till olyckan. Det amerikanska rymdprogrammet hade krävt sina första offer.

Nytt lärarmaterial

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
2022-01-18

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Miljöanalys - undersök skolan

av: Naturskyddsföreningen
2022-01-02

Hur miljövänlig är er skola? Hur används energi och resurser och vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskar eleverna skolans miljöarbete och kommer med förslag på förbättringar.

+ Läs mer

Geoskolan

av: Lantmäteriet
2022-01-02

En digital lärmiljö som innehåller lektionsförslag och geografisk information för elever i grundskolan och gymnasiet.

+ Läs mer

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
2022-01-02

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Utmana fattigdomen - om vägen ur fattigdom

av: We Effect
2022-01-02

Undervisningsmaterial med filmer, infografik och quiz anpassat för kurser som samhällskunskap och internationella relationer.

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

Nya taggar

Nya avsnitt i podden I FOKUS

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hur väljs en statsminister?

av: Mattias Axelsson
2021-11-29

I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) igenom hur en ny statsminister väljs i Sverige.

+ Lyssna

Nya Länkar

Annonser