ANNONS

ANNONS

Nya artiklar

L
Historia
1500-talets Stockholm
Bild: SO-rummet.se

Kalabalik vid Gråmunkebron - ett case om ett våldsbrott i 1500-talets Stockholm

av: Peter Fowelin
2024-07-07

En mörk septemberkväll år 1511 i Stockholm blev bonden Erik Eriksson indragen i en våldsam konflikt efter en lång dag på stadens marknad. Historien om vad som hände under denna dramatiska natt avslöjas i ett domstolsprotokoll från en av stadens medeltida tänkeböcker. I den här artikeln kan du läsa om detta spännande case...

+ Läs mer

M
Historia
massaker

Jacquerie - medeltidens största bondeuppror i Frankrike

av: Peter Fowelin
2024-06-09

La Jacquerie var ett stort bondeuppror som ägde rum i norra Frankrike 1358 under hundraårskriget. Upproret startade i byn St Leu och spred sig snabbt över landsbygden med bönder som brände och dödade bland adelns gods och slott. Adeln flydde först men organiserade sig snart och slog tillbaka med hjälp av tungt beväpnade och bepansrade trupper. Tusentals bönder dödades och upproret var i stort krossat efter bara en månad. Trots allt våld och de stora förlusterna i människoliv förändrades inget. Böndernas misär - som hade varit den främsta orsaken till upproret - fortsatte...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

M
Historia
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

av: Jan-Olof Fallström
2024-06-07

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den stora efterfrågan ledde till en omfattande handel. Myrra och rökelse användes främst i religiösa ceremonier, medicin och kosmetika...

+ Läs mer

M
Samhällskunskap
Hd

Högsta domstolen

av: Karin Påle Bartes
2024-06-05

Högsta domstolen är den högsta instansen för Sveriges allmänna domstolar och hanterar både brottmål och civilrättsliga mål. Om någon är missnöjd med en hovrätts dom kan de överklaga till Högsta domstolen, men det är inte säkert att målet prövas. Domstolen beviljar prövningstillstånd endast för viktiga rättsfrågor eller om det finns speciella skäl. Högsta domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, vilket innebar att deras avgöranden ska vara vägledande för andra domstolar i liknande fall. Detta hjälper till att skapa enhetlighet i rättstillämpningen...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

M
Historia
porträtt
Bild: BBC

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

av: Lars Hildingson
2024-05-31

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är Sovjetunionen. Gamle majoren med sin dröm om det goda samhället som skapas när de fattiga och förtryckta gör uppror och griper makten är Karl Marx. Manor Farm, som förvandlas till Animal Farm, är Ryssland, där uppror bröt ut 1917. De ryska trupperna led förödmjukande nederlag i det första världskriget. I städerna svalt människor och stod i brödköer också om nätterna. Arbetare och soldater gjorde gemensamt uppror, och tsaren tvingades avgå...

+ Läs mer

M
Historia
Svinen festar

Djurfarmen

av: Lars Hildingson
2024-05-31

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva en roman som han vet att många kommer att tycka illa om. "Det är en liten nidskrift, som nog kan komma att roa dig, men den är inte politiskt korrekt, så jag är inte säker på att någon vill ge ut den." Så skrev han till en god vän...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

Året runt - dag för dag

25 juli
Bild:Garitan

Den första flygningen över engelska kanalen

av: Carsten Ryytty

Den första flygningen över engelska kanalen ägde rum den 25 juli 1909. Det var fransmannen Louis Blériot som flög sitt monoplan Blériot XI, som var gjort av trä, tyg och pianotråd. Planet som inte vägde mer än 100 kilo hade en 23 hk motor. Dess fart låg omkring 40 km/tim. Färden tog drygt en halvtimme och Blériot vann de 1000 pund som tidningen Daily Mail hade utfäst för bedriften.

ANNONS

Nytt lärarmaterial

Regeringsformen 50 år

av: Sveriges riksdag
2024-05-10

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Den handlar om hur landet ska styras och utgör skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. Den nuvarande regeringsformen utfärdades i Sveriges riksdag 6 mars 1974. I år fyller den 50 år.

+ Läs mer

Lärarfortbildning som stärker din och elevers säkerhet online

av: Cybersecurity Academy
2024-05-02

Digitala spår, källkritik online, AI, bedrägerier på internet, starka lösenord är bara några av de aktuella teman som tas upp i denna kurs för lärare. Efter genomförd kurs har du som lärare stärkt både din egen säkerhet online och har med dig nya kunskaper och verktyg att de med dig tillbaka in i klassrummet.

+ Läs mer

Så påverkar handeln dig och omvärlden

av: Kommerskollegium
2024-04-14

Utbildningsmaterialet "Varför handlar vi med omvärlden?" beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Materialet är anpassat för i första hand gymnasieskolan.

+ Läs mer

Så arbetar riksdagen - filmer om riksdagens arbete och demokratins historia

av: Sveriges riksdag
2024-03-28

På riksdagens Youtube-kanal finns pedagogiska filmer som beskriver riksdagens uppgifter, de folkvaldas arbete och riksdagens roll i vår demokrati.

+ Läs mer

Demokrati pågår

av: Sveriges riksdag
2024-03-28

Demokrati pågår är en filmserie som handlar om riksdagens roll, funktion, arbete och beslut. De tre filmerna riktar sig till den som vill lära sig mer om riksdagen och framför allt till elever i åk 7–9 och gymnasiet. De tre filmerna Riksdagen och demokratin, Ledamotsuppdraget och Riksdagens fem grundläggande uppgifter kan användas i undervisningen om riksdagen och vår demokrati.

+ Läs mer

ANNONS

Nya taggar

Nya Länkar

Annonser