ANNONS

ANNONS

Nya artiklar

M
Religion

Judiskt familjeliv

av: Görel Byström Janarv
2021-09-17

Familjen är den plats där det judiska vardagslivet bäst förverkligas och judendomen betraktar äktenskapet och familjelivet som en religiös plikt av stor vikt. Mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild och har därför lika värde inför Gud. Däremot skiljer judendomen tydligt mellan mannens religiösa plikter och kvinnans, mellan vem som har huvudansvar för hemmet och vem för försörjningen...

+ Läs mer

S
Religion

Sufismen - islams mystik

av: Leif Stenberg
2021-09-16

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också kallas för sufism. Det är inte en rörelse separerad från sunni- och shiaislam, utan en muslim kan mycket väl vara sufi och sunni- eller shiamuslim samtidigt. Även om Muhammed inte kan sägas ha varit främst asket eller mystiker anses inom sufism att det asketiska idealet är en del av islam från början...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

S
Religion

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

av: Leif Stenberg
2021-09-15

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en viktig del av handlingsmönstret som islam tillhandahåller. I Koranen nämns bönen och fastan ofta. De fem pelarna (som en grund för tron) är däremot inte omnämnda och kan ses som en senare utveckling av läran som har stöd i hadithsamlingarna. De fem pelarna ska ses som krav på muslimen i hans eller hennes religionsutövning...

+ Läs mer

S
Religion
Bild: Cbill

Buddhismen som vardagsreligion och världsreligion

av: Ingvar Svanberg
2021-09-15

Buddhismen är en av världsreligionerna och man uppskattar att dess anhängare motsvarar ungefär sex procent av jordens befolkning. Sedan 1950 finns en organisation som förenar buddhister över hela världen, World Fellowship of Buddhists. Organisationen bildades i Colombo, nuvarande Sri Lanka, men har idag sitt huvudkvarter i Bangkok, Thailand...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

M
Historia
Bild: SO-rummet.se

Mot Afrikas inre, del 2: David Livingstone - hyllad trots misstag

av: Kaj Hildingson
2021-09-12

Skotten David Livingstone hade egentligen tänkt att åka till Kina som missionär. Men när krig bröt ut i Kina fick det bli Afrika istället. Livingstone blev därmed en av världens mest kända och hyllade upptäcktsresande. Detta trots att han misslyckades med två av sina största projekt, att öppna en stor handelsväg till Afrikas inre och att finna en av Nilens källor...

+ Läs mer

S
Historia
Bild: SO-rummet.se

Det nya landet, del 1: Emigrationen från Europa till USA

av: Jimmy Engren
2021-09-11

Första delen i en artikelserie och ett utbildningsmaterial om den svenska emigrationen till USA och integrationen i det nya landet. Här berättas bland annat om den svenska emigrationen i ett europeiskt perspektiv, med jämförelser med irländsk, tysk, italiensk och östeuropeisk utvandring...

+ Läs mer

ANNONS

ANNONS

18 september
Bild:Okänd

Amalthea i Malmö hamn efter attentatet.

Amaltheadådet

av: Carsten Ryytty

Den 18 september 1908 föll domen i det så kallade Amaltheadådet. Amaltheadådet kallades det sprängattentat, som utfördes mot det engelska strejkfartyget Amalthea, som låg i Malmös hamn. Tre personer planerade attentatet. Två av dem, Algot Rosenberg och Anton Nilsson, dömdes till döden. Den tredje, Alfred Stern, fick livstids fängelse. Det var Anton Nilsson som placerade en dynamitbomb på båten. Avsikten var att skrämma de engelska strejkbrytare som bodde på båten. Vid attentatet dödades en person och 23 skadades. Hela året hade det förekommit arbetsmarknadskonflikter i Sverige. Arbetarna strejkade och arbetsgivare importerade strejkbrytare från England. Så småningom ändrade Högsta Domstolen Rosenbergs dödsstraff till livstids fängelse. Nilsson sökte nåd och fick det av Gustav V. Efter nio år i fängelse frigavs Anton Nilsson.

ANNONS

Nytt lärarmaterial

Höj rösten för en hållbar värld och vinn en reportageresa till Kenya!

av: Håll Sverige rent
2021-09-13

Kan en text göra världen mer hållbar? Kan en bild göra skillnad? Kan en film leda till nya lösningar? Och framförallt - kan Sveriges ungdomar förändra världen?

+ Läs mer

Vad kostar din tröja?

av: Swedwatch
2021-09-09

Vem har sytt din tröja och till viket pris? Utbildningsmaterial om vilka risker som gömmer sig i prylar som ungdomar konsumerar.

+ Läs mer

Du finns i våra register - undervisningsmaterial

av: Skatteverket
2021-09-09

Du finns i våra register är ett undervisningsmaterial om vad folkbokföring är, hur uppgifterna i folkbokföringen används och varför korrekta uppgifter är viktiga.

+ Läs mer

Från bio till streaming

av: Centrum för Näringslivshistoria
2021-07-08

Att göra film och att visa film är två helt olika branscher. Ändå har filmindustrins framgångar och lönsamhet alltid hängt på hur man får produktion och distribution att samverka. Det var sant på Ivar Kruegers tid (1880-1932), och det är sant även i streamingtjänsternas tidevarv.

+ Läs mer

Sparbanksrörelsens historia

av: Centrum för Näringslivshistoria
2021-07-08

För 200 år sedan startade den första sparbanken i Sverige, ursprunget till dagens Swedbank. Det underutvecklade bondesamhälle där sparbanksidén föddes är sedan länge ersatt av ett av världens modernaste länder. Genom hela den resan har banken funnits med i såväl samhällets som enskilda människors utveckling.

+ Läs mer

ANNONS

Nya taggar

Nya avsnitt i podden I FOKUS

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

Nya Länkar

Annonser