Zulukriget

M
strid

Zulukriget 1879 var ett krig mellan Storbritannien och zuluriket i Sydafrika. Kriget utbröt efter att britterna krävt att zuluernas armé skulle upplösas i syfte att underlätta den brittiska koloniala...

ANNONS

Nya taggar