M
Kategori
Karta

Kroatiens geografi

Antal invånare: 4 miljoner (2024)
Huvudstad: Zagreb

Geografi och klimat

Kroatien ligger delvis på Balkanhalvön, i gränslandet mellan Central- och Sydösteuropa, och är till storleken som halva Lappland. Landet består huvudsakligen av två delar: en långsmal kustregion mot Adriatiska havet och ett inlandsområde med både berg och bördigt slättland. Större delen av Kroatien har inlandsklimat.

Antal invånare: 4 miljoner (2024)
Huvudstad: Zagreb

Geografi och klimat

Kroatien ligger delvis på Balkanhalvön, i gränslandet mellan Central- och Sydösteuropa, och är till storleken som halva Lappland. Landet består huvudsakligen av två delar: en långsmal kustregion mot Adriatiska havet och ett inlandsområde med både berg och bördigt slättland. Större delen av Kroatien har inlandsklimat.

ANNONS

ANNONS

Kustområdet hör främst till de historiska regionerna Istrien och Dalmatien. Utanför kusten finns en skärgård med över 1 200 öar. Större delen av regionen gränsar mot Bosnien som skjuter in i Kroatien och ger landets kartbild dess karakteristiska halvmåneform. Kustregionens gräns mot Bosnien utgörs av Dinariska alperna.

Kusten sträcker sig från gränsen mot Slovenien och smalnar av mot en spets i sydöst, där det finns en kort gräns mot Montenegro. Nära spetsen bryts kustremsan av en liten landtunga som hör till Bosnien. Den sydligaste delen, med bland annat staden Dubrovnik, är därmed avskuren från resten av landet. Den två kilometer långa Pelješac-bron som invigdes 2022 gör dock det möjligt att förflytta sig mellan de kroatiska delarna utan att passera Bosnien.

Inlandsområdet kan delas in i två delar. Höglandet i Kroatiens mellersta del, där huvudstaden Zagreb ligger, har bergstoppar på över 1 600 meter över havet. Nordöstra Kroatien består av låglänt och bördig jordbruksbygd och omfattar i huvudsak regionen Slavonien, som gränsar mot Serbien. Floden Sava utgör här gräns mot Bosnien, medan floden Drava rinner längs gränsen mot Ungern i norr.

Inlandsklimatet innebär övervägande varma somrar och kalla, snörika vintrar. I kustområdet råder däremot typiskt medelhavsklimat med milda och fuktiga vintrar och varma, soliga somrar. Nederbörden är jämnt fördelad över året. Liksom andra länder upplever dock Kroatien rubbningar i vädermönstren, på grund av klimatförändringar.

Kroatiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Kroatiens viktigaste naturtillgångar är olja, fossilgas och bauxit. Oljan utvinns framför allt i Slavonien i öster och är tillsammans med vattenkraft den viktigaste energikällan. Växthusgasutsläppen är jämförelsevis låga, men landet är sårbart för klimatförändringar.

Det finns också mindre mängder av bland annat kol, järnmalm, kalk och gips, men gruvnäringen är av mindre betydelse.

Energibehovet täcks till hälften av inhemsk produktion. Kroatien importerar 75–80 procent av den olja och gas som konsumeras, liksom all kol.

Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för den kroatiska ekonomin har minskat sedan mitten av 1990-talet, men den är fortfarande stor i relation till jämförbara länder. 

Jordbruket sysselsätter knappt 4 procent av arbetskraften. Större delen av jordbruksmarken är privatägd och drivs i form av små familjejordbruk. Viktiga grödor är vete, majs, sockerbetor och potatis.

Kroatien har traditionellt haft en stark industri, men den drabbades hårt av krigen under 1990-talet då en tredjedel av industrikapaciteten förstördes.

ANNONS

ANNONS

Turism

Turismen är Kroatiens viktigaste näring och står för en betydande del av inflödet av utländsk valuta. Landet har många turistattraktioner, framför allt övärlden längs den 180 mil långa Adriatiska kusten. Den medeltida staden Dubrovnik är kanske det mest kända turistmålet.

Besök Landguiden och läs mer om Kroatien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kroatiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kroatiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Kroatien

Aktuell samhällsfakta om Kroatien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
karta

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...