M

Tonga idag

Antal invånare: 106 759 (2021)
Huvudstad: Nuku’alofa

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki. 2005 inleddes dock en försiktig demokratisering, som fem år senare ledde fram till det första allmänna demokratiska valet i örikets historia. Ute i byarna, där de flesta tonganer lever, har den kungavänliga adelsklassen ännu stort inflytande, och traditionella levnadsmönster och sedvänjor dominerar. Merparten av invånarna försörjer sig på småskaligt jordbruk och fiske och på pengar som släktingar utomlands skickar hem till familjen.

Antal invånare: 106 759 (2021)
Huvudstad: Nuku’alofa

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki. 2005 inleddes dock en försiktig demokratisering, som fem år senare ledde fram till det första allmänna demokratiska valet i örikets historia. Ute i byarna, där de flesta tonganer lever, har den kungavänliga adelsklassen ännu stort inflytande, och traditionella levnadsmönster och sedvänjor dominerar. Merparten av invånarna försörjer sig på småskaligt jordbruk och fiske och på pengar som släktingar utomlands skickar hem till familjen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nästan alla invånare i Tonga är polynesier. Av drygt 100 000 tonganer har bara cirka 300 europeiskt eller blandat polynesiskt och europeiskt ursprung. Det finns även en liten kinesisk minoritet.

Religion

I stort sett alla tonganer är kristna, varav det stora flertalet är protestanter. Det dominerande samfundet har länge varit det metodistiska Free Wesleyan Church, vilket drygt en tredjedel av befolkningen tillhör.

Politik

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki, där kungen utövade i det närmaste oinskränkt makt tillsammans med landets adel. Grundlagsändringar 2010 förändrade det politiska systemet i demokratisk riktning, men fortfarande är nio platser i parlamentet reserverade för adeln. Ett enda parti, Vänskapsöarnas demokratiska parti (DPFI), dominerar. Utrikespolitiskt har Tonga nära relationer med Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och på senare tid Kina.

Tongas flagga.

Ekonomi

Få naturresurser och ett isolerat geografiskt läge gör Tonga till ett ekonomiskt svagt utvecklat land. Beroendet av utländskt bistånd är stort, liksom av pengar som tonganer utomlands skickar hem till anhöriga på öarna. Den stora folkmajoriteten lever av småskaligt jordbruk och fiske. Industrisektorn är liten, medan turismen är ekonomiskt betydelsefull.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tongas geografi >

Sociala förhållanden

Ungefär var femte tongan lever under den nationella fattigdomsgränsen, men de allra flesta får tillräckligt med mat. Det allmänna hälsotillståndet beskrevs länge som gott, men fet kost har gjort att fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar numera är ett allvarligt hälsoproblem.

Besök Landguiden och läs mer om Tonga.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Tonga

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tonga

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Tongas historia

Historia om Tonga. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Tongas geografi

Geografi med fokus på Tonga. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Tongas geografi ur olika perspektiv.