M

Tonga idag

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Befolkning

Nästan alla invånare i Tonga är polynesier. Av drygt 100 000 tonganer har bara cirka 300 europeiskt eller blandat polynesiskt och europeiskt ursprung. Det finns även en liten kinesisk minoritet.

Religion

I stort sett alla tonganer är kristna, varav det stora flertalet är protestanter. Det dominerande samfundet har länge varit det metodistiska Free Wesleyan Church, vilket drygt en tredjedel av befolkningen tillhör.

Politiskt system

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki, där kungen utövade i det närmaste oinskränkt makt tillsammans med landets 33 adelsfamiljer.

Omfattande grundlagsändringar 2010 förändrade dock det politiska systemet i demokratisk riktning. En stor del av makten överfördes då från kungen och hans kronråd till regering och parlament. Samma år hölls det första demokratiska allmänna valet i landets historia.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Tonga har nära relationer med Storbritannien, Australien och Nya Zeeland genom sitt medlemskap i Samväldet, som samlar Storbritannien och forna brittiska kolonier. Landets viktigaste handelspartner är Australien och Nya Zeeland.

Ekonomi

Få naturresurser och ett isolerat geografiskt läge gör Tonga till ett ekonomiskt svagt utvecklat land. Beroendet av utländskt bistånd är stort, liksom av pengar som tonganer utomlands skickar hem till anhöriga på öarna. Den stora folkmajoriteten lever av småskaligt jordbruk och fiske, näringar som ofta drabbas hårt av tropiska cykloner. Industrisektorn är liten, medan turismen är ekonomiskt betydelsefull.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tongas geografi >

Utrikeshandel

Den tonganska importen är ungefär tio gånger så stor som exporten. Det innebär att landet dras med ett kraftigt underskott i handelsbalansen med utlandet. Underskottet uppvägs till en del av inkomster från turismen, utländskt bistånd och pengar som arbetande tonganer utomlands sänder hem till släkten.

Sociala förhållanden

Nästan var fjärde tongan lever under den nationella fattigdomsgränsen enligt Asiatiska utvecklingsbanken, även om de allra flesta får tillräckligt med mat. Det allmänna hälsotillståndet beskrevs länge som gott, men fet kost har gjort att fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar numera är ett allvarligt hälsoproblem.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tonga.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Befolkning

Nästan alla invånare i Tonga är polynesier. Av drygt 100 000 tonganer har bara cirka 300 europeiskt eller blandat polynesiskt och europeiskt ursprung. Det finns även en liten kinesisk minoritet.

Religion

I stort sett alla tonganer är kristna, varav det stora flertalet är protestanter. Det dominerande samfundet har länge varit det metodistiska Free Wesleyan Church, vilket drygt en tredjedel av befolkningen tillhör.

Politiskt system

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki, där kungen utövade i det närmaste oinskränkt makt tillsammans med landets 33 adelsfamiljer.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Tonga

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Tonga. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Tonga ur olika perspektiv. Tonga, formellt Konungariket Tonga, är en självständig stat och arkipelag belägen i södra Stilla havet och som består av 176 utspridda öar på ett över 700 000 km² stort område. 52 av öarna är bebodda...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Tonga. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Tonga. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Tongas geografi ur olika perspektiv.