M

Tonga idag

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Befolkning

Nästan alla invånare i Tonga är polynesier. Av drygt 100 000 tonganer har bara cirka 300 europeiskt eller blandat polynesiskt och europeiskt ursprung. Det finns även en liten kinesisk minoritet.

Religion

I stort sett alla tonganer är kristna, varav det stora flertalet är protestanter. Det dominerande samfundet har länge varit det metodistiska Free Wesleyan Church, vilket drygt en tredjedel av befolkningen tillhör.

Antal invånare: 108 020 (2017)
Huvudstad: Nuku’alofa

Befolkning

Nästan alla invånare i Tonga är polynesier. Av drygt 100 000 tonganer har bara cirka 300 europeiskt eller blandat polynesiskt och europeiskt ursprung. Det finns även en liten kinesisk minoritet.

Religion

I stort sett alla tonganer är kristna, varav det stora flertalet är protestanter. Det dominerande samfundet har länge varit det metodistiska Free Wesleyan Church, vilket drygt en tredjedel av befolkningen tillhör.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Tonga kallades länge Söderhavets sista absoluta monarki, där kungen utövade i det närmaste oinskränkt makt tillsammans med landets 33 adelsfamiljer.

Omfattande grundlagsändringar 2010 förändrade dock det politiska systemet i demokratisk riktning. En stor del av makten överfördes då från kungen och hans kronråd till regering och parlament. Samma år hölls det första demokratiska allmänna valet i landets historia.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Tongas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Tonga har nära relationer med Storbritannien, Australien och Nya Zeeland genom sitt medlemskap i Samväldet, som samlar Storbritannien och forna brittiska kolonier. Landets viktigaste handelspartner är Australien och Nya Zeeland.

Ekonomi

Få naturresurser och ett isolerat geografiskt läge gör Tonga till ett ekonomiskt svagt utvecklat land. Beroendet av utländskt bistånd är stort, liksom av pengar som tonganer utomlands skickar hem till anhöriga på öarna. Den stora folkmajoriteten lever av småskaligt jordbruk och fiske, näringar som ofta drabbas hårt av tropiska cykloner. Industrisektorn är liten, medan turismen är ekonomiskt betydelsefull.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tongas geografi >

Utrikeshandel

Den tonganska importen är ungefär tio gånger så stor som exporten. Det innebär att landet dras med ett kraftigt underskott i handelsbalansen med utlandet. Underskottet uppvägs till en del av inkomster från turismen, utländskt bistånd och pengar som arbetande tonganer utomlands sänder hem till släkten.

Sociala förhållanden

Nästan var fjärde tongan lever under den nationella fattigdomsgränsen enligt Asiatiska utvecklingsbanken, även om de allra flesta får tillräckligt med mat. Det allmänna hälsotillståndet beskrevs länge som gott, men fet kost har gjort att fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar numera är ett allvarligt hälsoproblem.
 

Besök Landguiden och läs mer om Tonga.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Tonga

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tonga

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Tongas historia

Historia om Tonga. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Tongas geografi

Geografi med fokus på Tonga. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Tongas geografi ur olika perspektiv.