Motioner med visioner - historiska samhällsproblem

av:
Stockholmskällan
målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet
Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de vill förändra någonting skriver de motioner - texter med förslag på hur förändringen ska gå till.

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • historisk referensram
  • teorier och begrepp
  • källkritik
  • förändring och kontinuitet

Den här uppgiften kan också ingå i samhällskunskap där eleverna tränar:

  • utveckling av samhällsförhållanden
  • analysera samhällsfrågor
  • söka, granska och tolka information

Här hittar du materialet Motioner med visioner

Relaterade teman:
Uppdaterad: 22 september 2018
Publicerad: 08 augusti 2018

Liknande lärarmaterial 53 st

Sidor