M
Kategori
Karta

Rwanda idag

Antal invånare: 13 276 517 (2021)
Huvudstad: Kigali

Det lilla Rwanda i östra Centralafrika är ett mycket tätbefolkat land. Konkurrensen om åkerjord bidrog till folkmordet på hundratusentals tutsier 1994. Numera dominerar tutsierna politiken. En välskött ekonomi och en relativt begränsad korruption har gjort att Rwanda fått ta emot mycket bistånd, trots kritik mot vad som i praktiken är enpartivälde. Exportinkomster kommer främst från kaffe. Turistbesök hos bergsgorillor ger också viktiga bidrag till statskassan.

Antal invånare: 13 276 517 (2021)
Huvudstad: Kigali

Det lilla Rwanda i östra Centralafrika är ett mycket tätbefolkat land. Konkurrensen om åkerjord bidrog till folkmordet på hundratusentals tutsier 1994. Numera dominerar tutsierna politiken. En välskött ekonomi och en relativt begränsad korruption har gjort att Rwanda fått ta emot mycket bistånd, trots kritik mot vad som i praktiken är enpartivälde. Exportinkomster kommer främst från kaffe. Turistbesök hos bergsgorillor ger också viktiga bidrag till statskassan.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Rwanda är det afrikanska fastlandets tätast befolkade land. Det är också ett av kontinentens minst urbaniserade länder, där över 80 procent av invånarna bor på landsbygden. Etniskt utgörs befolkningen av en stor majoritet hutuer, en mindre andel tutsier och en liten spillra av pygméfolket twa.

Rwandas flagga.

Religion

Rwandas författning stadgar religionsfrihet, vilket vanligtvis respekteras av myndigheterna. Medlemmar av Jehovas vittnen uppges ibland bli utsatta för trakasserier, eftersom de bland annat inte vill delta i civilförsvarsövningar.

Politiskt system

I maj 2003 antog Rwanda en ny författning, vars främsta syfte är att förhindra framtida folkmord. Författningen föreskriver också att landet ska vara en demokrati med flerpartisystem. I verkligheten har Rwanda sedan millennieskiftet gått i en auktoritär riktning och det är svårt att bedriva opposition.

Demokrati och rättigheter

Rwanda har sedan Paul Kagame blev president 2000 gradvis blivit alltmer auktoritärt styrt. Numera är det svårt att alls bedriva opposition i landet. Medierna är kontrollerade av statsmakten och mötesfriheten är kraftigt kringskuren. Rwanda är dock ett av Afrikas minst korrumperade länder.

Utrikespolitik och försvar

Rwanda har länge mottagit mycket bistånd från i synnerhet västvärlden, men under 2010-talet började en allt mer auktoritär regering gröpa ur omvärldens tilltro till president Paul Kagame. Rwandas relationer till länderna i regionen har också blivit mer ansträngda, inte minst till Uganda och Kongo-Kinshasa.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Rwandas ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk, främst export av te och kaffe. Numera har tjänstesektorn passerat jordbruket i termer av andel av BNP. Tillväxten är störst inom handel och turism. Tillverkningsindustrin är begränsad medan gruvnäringen växer snabbt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Rwandas geografi >

Sociala förhållanden

Rwanda var redan före folkmordet 1994 ett av världens minst utvecklade länder och de sociala förhållandena är fortfarande dåliga. Nästan 40 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Sedan millennieskiftet har dock levnadsförhållandena gradvis blivit bättre för de flesta rwandier.

Besök Landguiden och läs mer om Rwanda.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 2 maj 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Rwanda

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Fakta om Rwanda

M

Folkmordet i Rwanda - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Vahagn Avedian
2020-02-13

Folkmordet i Rwanda var en storskalig massaker som ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994. Massakrerna skedde under ett pågående inbördeskrig mellan landets två folkgrupper, hutuer och tutsier där de senare var en minoritet. Många moderata hutuer som vägrade delta i massakrerna eller kritiserade behandlingen av tutsier dödades också. Även om flera stormakter förvarnades om det planerade folkmordet så gjorde man inte mycket innan det var försent. Bland andra vägrade USA:s regering att kalla händelserna för ett ”folkmord”, medvetna om att det skulle tvinga dem att ingripa enligt internationella lagar...

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Rwanda

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Rwandas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Rwandas geografi ur olika perspektiv.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Rwandas historia

Få en helhetsbild av Rwandas historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Relaterade taggar

Hi
Skallar

Folkmordet i Rwanda

Från april till juli 1994 utspelade sig ett folkmord i Rwanda då nästan en miljon invånare mördades...