Bild:
M

Kanadas geografi

Antal invånare: 36 708 080 (2017)
Huvudstad: Ottawa

Geografi

Kanada är världens näst största land (bara Ryssland är större). Avståndet från dess nordligaste punkt i Norra ishavet till gränsen mot USA i söder är 400 mil. Från provinsen Newfoundland och Labrador längst i öster till British Columbia i väster är det cirka 540 mil.

Västkusten domineras av Kustbergen och Klippiga bergen som löper parallellt i nord-sydlig riktning. Mount Logan i Yukon är Kanadas högsta berg. Kustlandskapet präglas av fjordar och tusentals öar. Öster om Klippiga bergen ligger prärien som från Albertas högplatåområde långsamt sänker sig ned till Manitobaslätten.

Hälften av landets yta utgörs av ett sjörikt slätt- och platålandskap på världens äldsta berggrund, den så kallade kanadensiska skölden, som omringar Hudson Bay och sträcker sig västerut till Stora Björnsjön i norr. Nordväst om den kanadensiska skölden ligger de arktiska öarna. Längst norrut finns Ellesmereön med berg som når upp till 3 000 meter. I östra Kanada reser sig ett annat högland, appalachiska regionen, med runda låga berg. Höglandet omfattar östra Québec, New Brunswick, Nova Scotia och Newfoundland. Landskapet i södra Québec och Ontario präglas av S:t Lawrenceflodens lågland och Stora sjöarna.

En dryg fjärdedel av landets yta är täckt av skog, främst barrskog, vilket motsvarar nästan 9 procent av världens skogsområden. 94 procent av skogen ägs av staten eller provinserna.

Det finns cirka två miljoner sjöar i landet, vilket motsvarar hälften av världens sötvattensjöar.

Klimat

törre delen av Kanada har ett kalltempererat klimat med långa och kalla vintrar. De mildaste vintrarna finner man på västkusten, som har en smal zon med varmtempererat klimat. I större delen av landet varierar temperaturen sommartid mellan 10 och 26 grader. Fuktig luft från Atlanten och den kalla Labradorströmmen ger svala somrar på östkusten. Det regnar mest längs Stillahavskusten.

Längst i norr härskar polarklimat med vintertemperaturer kring 40 minusgrader och sommartemperaturer under 10 plusgrader. Klimatförändringar har fått isarna i Arktis att börja smälta. 2012 var bara 12 procent av de arktiska vattnen i Kanada täckta av is, mot normalt 30–35 procent. Från 2007 har Nordvästpassagen mellan Atlanten och Stilla havet varit isfri i flera månader om året. 2013 var den dock blockerad av is större delen av sommarhalvåret. En del forskare spår att passagen kommer att vara helt isfri sommartid någon gång på 2050-talet om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu.

Både frakt- och kryssningsfartyg rör sig i de arktiska vattnen. Detta väcker oro för vilka följder en olycka i området skulle få. Det handlar både om svårigheter att genomföra räddningsinsatser, men också hur ett stort oljeutsläpp skulle påverka den känsliga miljön. Än så länge är dock trafiken begränsad, svårigheterna att ta sig fram är fortfarande för stora. I juli 2017 tog det 24 dagar för en finsk isbrytare att ta sig de 1 000 milen från Vancouver till Nuuk på Grönland.

Naturtillgångar

Kanada är en världens främsta producenter av olja och naturgas. Utvinningen av de stora tillgångarna av oljesand i Alberta leder till stora skador på miljön och gör det svårt för Kanada att klara de klimatmål som landet lovat att uppfylla. Landet är också rikt på mineraler och är en ledande producent av uran, pottaska, nickel, zink och asbest.

Det finns även stora fyndigheter av koppar, kadmium, aluminium, salt, guld, diamanter och kobolt. Gruvsektorn är framför allt viktig i Alberta, men också i British Columbia, Saskatchewan, Ontario och Québec, Northwest Territories och Nunavut.

Jordbruk och fiske

Ungefär sju procent av Kanadas yta är uppodlad. Jordbruksmarken är i hög grad koncentrerad till prärien i Saskatchewan, Alberta och Manitoba. Där odlas främst vete, korn och oljeväxter, varav en stor del går på export.

På västkusten i British Columbia odlas korn, sojabönor och andra grönsaker samt frukt.

I de folkrika provinserna Ontario och Québec odlas främst raps, grönsaker, majs och frukt.

Fisket är viktigt, men överfiskning har skapat problem för fiskenäringen. Landet har också en omfattande skogsindustri.

Industri

Kanadas industri har byggts upp kring landets rika råvarutillgångar, billig energi och närheten till viktiga marknader. Industrin är främst koncentrerad till södra Ontario och till Québec. Bil- och stålindustrin har sitt säte i storstäderna kring Lake Ontario. I Quebec är flygindustrin stark.

Turism

Turistindustrin är uppbyggd kring den storslagna naturen och friluftsliv. Kanadas nationalparker omfattar över 300 000 kvadratkilometer. Störst är Wood Buffalo, i norra Alberta och Northwest Territories. Flest besökare lockas till landets första nationalpark i Banff vid Klippiga bergen, grundad 1885.

 

Besök Landguiden och läs mer om Kanada.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 36 708 080 (2017)
Huvudstad: Ottawa

Geografi

Kanada är världens näst största land (bara Ryssland är större). Avståndet från dess nordligaste punkt i Norra ishavet till gränsen mot USA i söder är 400 mil. Från provinsen Newfoundland och Labrador längst i öster till British Columbia i väster är det cirka 540 mil.

Västkusten domineras av Kustbergen och Klippiga bergen som löper parallellt i nord-sydlig riktning. Mount Logan i Yukon är Kanadas högsta berg. Kustlandskapet präglas av fjordar och tusentals öar. Öster om Klippiga bergen ligger prärien som från Albertas högplatåområde långsamt sänker sig ned till Manitobaslätten.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kanadas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kanada. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de nordamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Webbmagisterns hemsida hittar du massor med övningar inom ämnet geografi. Här kan du förbättra och testa dina kunskaper främst vad gäller landskap, länder, huvudstäder, städer, hav, bergskedjor, floder, sjöar, flaggor, m.m. De flesta övningarna går ut på att du ska pricka in rätt alternativ på olika kartor eller para ihop ett land med rätt flagga. Alla övningarna är tidsbegränsade, vilket innebär att du måste klara allt innan tiden gått ut. Hur snabb är du?

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kanada ur olika perspektiv. Kanada är ett land i Nordamerika. Kanada är världens näst största land till ytan efter Ryssland. Med en folkmängd på omkring 34 miljoner är det ett av världens mest glesbefolkade länder. Kanada är en federation som består av tio provinser och tre territorier...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kanada. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Kanada. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Kanada. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...