Bild:
M

Laos historia

Föga är känt om Laos historia före 1300-talet. Vi vet att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet och slå sig ned längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddhismen kom till Laos.

När Angkor föll samman på 1300-talet enades ett antal laotiska småriken och bildade det större kungadömet Lan Xang, som hade sitt centrum i Luang Prabang. Lan Xangs storhetstid inföll 1637-1694 under kung Soulignavongsa. Efter hans död utbröt en maktkamp som resulterade i framväxten av tre mindre riken.

När fransmännen i slutet av 1800-talet började visa intresse för regionen hade de tre rikena blivit thailändska vasallstater. Thailand (dåvarande Siam) tvingades 1893 underteckna ett avtal om att avstå områden öster om Mekongfloden till fransmännen. Laos införlivades därmed i kolonin Franska Indokina.

För Frankrike var Laos bara ett steg på vägen mot Thailand. Fransmännen avskaffade slaveriet och tog kontroll över skattesystemet, men i övrigt fick den lokala laotiska eliten fortsätta att sköta landet. Kungen satt kvar på tronen. Under dessa omständigheter blev den koloniala perioden förhållandevis stabil.

Laos växer fram

Någon laotisk nationalism växte inte fram förrän under andra världskriget. 1941 ockuperades Franska Indokina av Japan, men Frankrike fick fortsätta att styra området fram till 1945, då japanerna tog direkt kontroll över kolonin. Kung Sisavang Vong passade då på att förklara Laos självständigt, men efter japanernas kapitulation i augusti 1945 återtog Frankrike kontrollen.

De inhemska politiska krafter som hade vuxit fram under kriget kunde indelas i två huvudriktningar. Den ena var befrielserörelsen Lao Issara som hade starka band till vänstergerillan i Vietnam och som ville ha bort fransmännen från området. Den andra riktningen bestod av grupper som tvärtom fruktade det vietnamesiska inflytandet och därför ville behålla det franska styret.

Frankrike koncentrerade efter kriget sitt intresse på Vietnam. Laos gavs undan för undan allt större självbestämmande för att 1953 bli helt självständigt.

Läs i Landguiden om Laos moderna historia från 1953 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Föga är känt om Laos historia före 1300-talet. Vi vet att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet och slå sig ned längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddhismen kom till Laos.

När Angkor föll samman på 1300-talet enades ett antal laotiska småriken och bildade det större kungadömet Lan Xang, som hade sitt centrum i Luang Prabang. Lan Xangs storhetstid inföll 1637-1694 under kung Soulignavongsa. Efter hans död utbröt en maktkamp som resulterade i framväxten av tre mindre riken.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Laos historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Laos. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Peter Fogde berättar om USA:s bomboffensiv mot Laos i slutet av Vietnamkriget och de kvarvarande blindgångarna som fortfarande skördar offer bland befolkningen. USA vräkte ner bomber över Laos för att slå hål på Ho Chi Minh-leden – de vietnamesiska kommunisternas viktigaste underhållsväg. Resultatet blev åttio miljoner blindgångare som än i dag håller kvar befolkningen i fattigdom...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Laos ur olika perspektiv. Laos, formellt Demokratiska folkrepubliken Laos, är ett land i Sydostasien. Landet gränsar till Burma och Thailand i väst, Vietnam i öst, Kambodja i söder och Kina i norr...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Aktuell samhällsfakta om Laos. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Fördjupa dig i Laos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.