M
Kategori
Karta

Laos historia

Föga är känt om Laos historia före 1300-talet. Vi vet att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet och slå sig ned längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddhismen kom till Laos.

Föga är känt om Laos historia före 1300-talet. Vi vet att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet och slå sig ned längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddhismen kom till Laos.

ANNONS

ANNONS

När Angkor föll samman på 1300-talet enades ett antal laotiska småriken och bildade det större kungadömet Lan Xang, som hade sitt centrum i Luang Prabang. Lan Xangs storhetstid inföll 1637-1694 under kung Soulignavongsa. Efter hans död utbröt en maktkamp som resulterade i framväxten av tre mindre riken.

När fransmännen i slutet av 1800-talet började visa intresse för regionen hade de tre rikena blivit thailändska vasallstater. Thailand (dåvarande Siam) tvingades 1893 underteckna ett avtal om att avstå områden öster om Mekongfloden till fransmännen. Laos införlivades därmed i kolonin Franska Indokina.

För Frankrike var Laos bara ett steg på vägen mot Thailand. Fransmännen avskaffade slaveriet och tog kontroll över skattesystemet, men i övrigt fick den lokala laotiska eliten fortsätta att sköta landet. Kungen satt kvar på tronen. Under dessa omständigheter blev den koloniala perioden förhållandevis stabil.

Laos växer fram

Någon laotisk nationalism växte inte fram förrän under andra världskriget. 1941 ockuperades Franska Indokina av Japan, men Frankrike fick fortsätta att styra området fram till 1945, då japanerna tog direkt kontroll över kolonin. Kung Sisavang Vong passade då på att förklara Laos självständigt, men efter japanernas kapitulation i augusti 1945 återtog Frankrike kontrollen.

De inhemska politiska krafter som hade vuxit fram under kriget kunde indelas i två huvudriktningar. Den ena var befrielserörelsen Lao Issara som hade starka band till vänstergerillan i Vietnam och som ville ha bort fransmännen från området. Den andra riktningen bestod av grupper som tvärtom fruktade det vietnamesiska inflytandet och därför ville behålla det franska styret.

Frankrike koncentrerade efter kriget sitt intresse på Vietnam. Laos gavs undan för undan allt större självbestämmande för att 1953 bli helt självständigt.

Läs i Landguiden om Laos moderna historia från 1953 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Laos historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Sh
Karta

Fakta om Laos

Aktuell samhällsfakta om Laos. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Ge
Karta

Laos geografi

Fördjupa dig i Laos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...