ANNONS

7 september
Ett sällsynt oarrangerat fotografi på boxare i Tianjin.

Boxarupproret

av:  Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 7 september 1901 tvingades Kina underteckna det så kallade Boxarprotokollet. Därmed var ”Boxarupproret” över. Under hela 1800-talet växte främlingshatet i Kina allt starkare. Den hemliga organisationen ”Den rättfärdiga harmoniens knytnävar" (kända i Västerlandet som Boxarna) startade år 1900 uppror mot utlänningarna som hade stora arrendeområden i landet. Boxarnas mål var att befria Kina från utlänningarna ”De vita djävlarna”. Upproret drabbades i första hand kristna missionärer, bland annat 56 svenskar, varav 16 barn dödades. Dessutom drabbades de utländska beskickningarna. Upproret slogs ned på ett brutalt sätt av en armé bestående av britter och fransmän. Vid freden den 7 september 1901 tvingades Kina att bland annat betala 330 miljoner dollar i skadestånd och avrätta upprorsmännen.

LÄS MER: Boxarupproret

Senast uppdaterad: 22 juni 2019
Publicerad: 7 september 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande året runt

Mao Zedong

av: Carsten Ryytty

Den 20 december 1893 föddes Mao Zedong (Mao Tse Tung). Mao var son till en småbonde i provinsen Hunan. Redan vid unga år agiterade han för radikala idéer 1921 var han med om att grunda Kinas...

+ Läs mer

Grym kejsarinna

av: Carsten Ryytty

Den 8 oktober 701 tog den kinesiska prinsessan Yung-Tai (namnet betyder Evig frid) sitt liv. Det var på order av kejsarinnan Wo-Hou. Wo-Hou var en ovanligt grym och barbarisk kvinna. När hon blev...

+ Läs mer

Hongkong

av: Carsten Ryytty

Den 29 augusti 1842 undertecknades freden i Nanking. Kina tvingades överlämna Hongkong ”För evigt” till Storbritannien. Hela 1800-talet var en tid av förödmjukelser för Kina och dess folk. Mellan...

+ Läs mer

Taipingupproret

av: Carsten Ryytty

Den 19 juli 1864 stormade kinesiska regeringstrupper Nanking och därmed var det slut på Taipingupproret som hade varat i 14 år. Taipingupproret var främst ett religiöst uppror, men ledarna ville...

+ Läs mer

ANNONS

Ämneskategorier

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Uppror och frihetskamp

Här hittar du material som kan relateras till uppror och olika former av frihetskamp genom...

Boxarupproret

Boxarupprorets bakgrund Européerna var hatade i Kina under senare delen av 1800-talet. Flera olika...

ANNONS