Tagg om NATO

NATO

M
NATO:s flagga.

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en militär försvarsallians som bland annat bygger på ett kollektivt försvar där medlemmarna förbundit sig att hjälpa varandra om något medlemsland blir angripet.

NATO bildades 1949 i skuggan av kalla kriget som ett svar på Sovjetunionens aggressiva politik i Östeuropa. Den främsta orsaken till NATO:s uppkomst var därmed att USA ville garantera dess medlemsländer militär hjälp vid ett väpnat angrepp från Sovjetunionen eller någon av dess allierade.

ANNONS

ANNONS

Sovjetunionen svarade på detta 1955 genom att upprätta Warszawapakten som i likhet med NATO var en försvarsallians, men för östblockets medlemmar.

De ursprungliga NATO-medlemmarna var: USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Italien, Portugal, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Norge och Island.

Under kalla kriget var NATO i mångt och mycket en förlängning av USA:s krigsmakt till skydd för amerikanska och västeuropeiska intressen. Efter Sovjetunionens sammanbrott och Östeuropas integrering i övriga Europa har NATO:s roll blivit mera diffus. NATO har sedan 1990-talet bland annat utfört flera fredsbevarande uppdrag i FN:s regi.

Idag (2022) består NATO av 30 medlemsstater (se lista) varav 22 också är medlemmar i Europeiska unionen.

LÄS MER: Internationella relationer

PODCAST: Vad var kalla kriget?

Text: Robert de Vries (red)

Här hittar du material med anknytning till NATO.

Uppdaterad: 4 januari 2022
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om NATO

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Artiklar om NATO

M

Jugoslaviens upplösning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Internationell säkerhetspolitik och FN:s roll

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll samt om andra viktiga frågor som berör internationell säkerhetspolitik...

+ Läs mer

S

Svensk säkerhetspolitik

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Sannolikheten att Sverige ska drabbas av en militär invasion är idag mycket liten. Men samtidigt som det militära hotet har minskat i styrka, har andra ökat...

+ Läs mer

S

Internationella organisationer

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

För att få makt och inflytande räcker det ofta inte att verka i ett enskilt land. Därför bildas det allt fler internationella organisationer. Internationell politik handlar framför allt om staters agerande gentemot varandra, men också om internationella organisationer, multinationella företag och frivilligorganisationer...

+ Läs mer

Länkar om NATO

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS