Finlands geografi

Antal invånare: 5 520 314 (2019)
Huvudstad: Helsingfors

Geografi

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland. Västkusten och sydkusten omges av Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken i Östersjön. I norr gränsar Finland till Norge och Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i söder räknas som Finlands grannland.

Antal invånare: 5 520 314 (2019)
Huvudstad: Helsingfors

Geografi

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland. Västkusten och sydkusten omges av Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken i Östersjön. I norr gränsar Finland till Norge och Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i söder räknas som Finlands grannland.

ANNONS

ANNONS

Större delen av Finland är kuperat lågland och består främst av moränjordar. Finland kallas ibland för de tusen sjöarnas land. Med sina cirka 187 000 sjöar är Finland i förhållande till sin storlek världens sjörikaste land. Uppskattningsvis tio procent av landmassan ligger under vatten.

Finland har också mängder av öar, merparten av dem finns i landets insjöar. Den största sjön är Saimen (Saimaa) i öster.

Omkring två tredjedelar av landytan är täckt av skog, framför allt barrskog, och mindre än en tiondel är åkermark. De nordvästra delarna av landet är en del av den skandinaviska fjällkedjan. Längs kusten finns en vidsträckt skärgård, bland annat utanför Vasa och i de sydvästra och södra kustområdena. Mellan Sverige och Finland ligger Åland, ett landskap med visst självstyre.

Klimat

Finland har inlandsklimat, med kalla vintrar och varma somrar. Vädret påverkas dock av Golfströmmen.

Vädret varierar mellan olika landsändar. I norr kan vintern sträcka sig från oktober till maj, men i de flesta delarna av landet pågår vintern mellan november och mitten av mars. Mildast är klimatet i sydväst Juli är den varmaste månaden medan januari och februari är de två kallaste.

Under de senaste hundra åren har klimatet blivit cirka en grad varmare.

ANNONS

Finlands flagga.

Naturtillgångar och energi

Energikonsumtionen är relativt hög i Finland, som använder betydligt mer kärnkraft än de flesta andra EU-länder. Men landet är beroende av importerad olja och naturgas. Finland förbrukar också stora mängder biobränsle som torv och trä.

Skogen är en av Finlands viktigaste råvaror. Skogsråvaror används i trä-, cellulosa- och pappersindustrin samt för tillverkning av tändstickor och träull. Landet är en av världens största tillverkare av papper och kartong.

Jordbruk

Knappt nio procent av Finlands yta är uppodlad. Merparten av gårdarna är numera medelstora och mekaniserade. I östra och norra delarna av landet produceras mycket mjölk, medan jordbruket i söder och väster domineras av spannmålsproduktion och djuruppfödning för köttproduktion.

ANNONS

ANNONS

Industri

Den finländska industrisektorn producerar mestadels metall- och verkstadsprodukter, men även skogsindustrin och tillverkningen av elektronik ger viktiga inkomster. Industriproduktionen är framför allt koncentrerad till landets södra delar och längs kusten.

Turism

En stor tillgång för Finland som turistland är den storslagna naturen. Omtyckta turistmål är skärgårdsöar, fjällen, sjösystemen och de vidsträckta skogarna.

Besök Landguiden och läs mer om Finland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Finlands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Finlands geografi

SO-rummet podcast icon
M

Finlands geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-13

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Finlands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Finland

Aktuell samhällsfakta om Finland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Åland

Åland tillhör republiken Finland men öarna utgör ett självstyrande landskap. Nästan hela...