M
Kategori
Karta

Finlands geografi

Antal invånare: 5 541 696 (2021)
Huvudstad: Helsingfors

Geografi

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland, i norr till Norge och i nordväst till Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i Östersjön i söder räknas som Finlands grannland. I väster har Finland kust mot Bottenviken och Bottenhavet.

Antal invånare: 5 541 696 (2021)
Huvudstad: Helsingfors

Geografi

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland, i norr till Norge och i nordväst till Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i Östersjön i söder räknas som Finlands grannland. I väster har Finland kust mot Bottenviken och Bottenhavet.

ANNONS

ANNONS

Större delen av Finland utgörs av kuperat lågland, som främst består av moränjordar. Omkring tre fjärdedelar av landytan är täckt av skog, framför allt barrskog, och mindre än en tiondel är åkermark. De nordvästra delarna av Finland är en del av den skandinaviska fjällkedjan.

Finland kallas ibland för ”de tusen sjöarnas land”. Med sina runt 187 000 insjöar är Finland i förhållande till sin storlek världens sjörikaste land. Ungefär en tiondel av landytan ligger under vatten. Den största sjön, Saimen (Saimaa) i öster, är den fjärde största sjön i Europa.  Av Sveriges sjöar är det bara Vänern som är större än Saimen.

Finland har också mängder av öar, varav merparten finns i insjöarna. Längs kusten finns en vidsträckt skärgård, bland annat utanför staden Vasa och i de sydvästra och södra kustområdena.

Mellan Sverige och Finland ligger ögruppen Åland, som är ett landskap med visst självstyre.

Klimat

Finland har inlandsklimat, vilket ger kalla vintrar och varma somrar. Golfströmmen i Atlanten påverkar det finländska klimatet och gör det jämnare och mildare än det annars skulle ha varit.

Över en tredjedel av Finland ligger norr om polcirkeln och har två månaders midnattssol. Där varar vintrarna från oktober till maj och temperaturen kan underskrida 30 minusgrader. Hamnarna i Bottenviken är isbelagda i flera månader. Under somrarna i norr kan temperaturen närma sig 30 plusgrader.

I övriga Finland är det vinter mellan november och mitten av mars och temperaturskillnaderna mellan årstiderna är mindre än i norr. Mildast är klimatet i sydväst. Juli är den varmaste månaden, medan januari och februari är kallast.

Nederbörden är vanligtvis måttlig. I trakten runt huvudstaden Helsingfors faller i genomsnitt 750 mm nederbörd per år. Mest regnar det under sensommaren, medan mars är den torraste månaden. Särskilt torr är våren längs kusterna.

ANNONS

Finlands flagga.

Naturtillgångar och energi

Energikonsumtionen är relativt hög i Finland, som använder betydligt mer kärnkraft än de flesta andra EU-länder. Men landet är beroende av importerad olja och naturgas. Finland förbrukar också stora mängder biobränsle som torv och trä.

Skogen är en av Finlands viktigaste råvaror. Skogsråvaror används i trä-, cellulosa- och pappersindustrin samt för tillverkning av tändstickor och träull. Landet är en av världens största tillverkare av papper och kartong.

Jordbruk

Knappt nio procent av Finlands yta är uppodlad. Merparten av gårdarna är numera medelstora och mekaniserade. I östra och norra delarna av landet produceras mycket mjölk, medan jordbruket i söder och väster domineras av spannmålsproduktion och djuruppfödning för köttproduktion.

ANNONS

ANNONS

Industri

Den finländska industrisektorn producerar mestadels metall- och verkstadsprodukter, men även skogsindustrin och tillverkningen av elektronik ger viktiga inkomster. Industriproduktionen är framför allt koncentrerad till landets södra delar och längs kusten.

Turism

En stor tillgång för Finland som turistland är den storslagna naturen. Omtyckta turistmål är skärgårdsöar, fjällen, sjösystemen och de vidsträckta skogarna.

Besök Landguiden och läs mer om Finland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Finlands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Finlands geografi

SO-rummet podcast icon
M

Finlands geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-13

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Finlands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Finland

Aktuell samhällsfakta om Finland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
karta

Åland

Åland tillhör republiken Finland men öarna utgör ett självstyrande landskap. Nästan hela...