Bild:
Dionysos var en av olymperna och därmed bland de främsta av de grekiska gudarna. Det fanns många grekiska gudar. Men bara de tolv viktigaste fick bo på berget Olympen.
M

Grekisk mytologi och religion

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

De grekiska myterna handlar om gudar och hjältars vardag och äventyr, men innehåller också en skapelseberättelse och beskrivning av världen och dess gudar.

Gudar…

Grekernas gudar hade mänsklig gestalt men var starkare och mäktigare än vanliga människor och dessutom begåvade med övernaturliga egenskaper. Men de hade också vanliga människors brister och svagheter.

Den grekiska gudavärlden bestod av ett stort antal gudar och gudinnor som lydde under himmelsguden Zeus herravälde. Till de största gudarna och gudinnorna räknas utöver Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Hefaistos, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodite, Eros, Hermes och Hades. De flesta av de mest betydelsefulla grekiska gudarna bodde på berget Olympen som fanns i himlen.

Gudarna var människornas beskyddare och kämpade mot mörkrets och underjordens onda makter. Men de kämpade också inbördes och blandade sig dessutom gärna i människornas maktkamp och strider.

… och heroer

I antikens Grekland fanns inte någon bestämd gräns mellan människornas värld och gudarnas. Det hände därför att gudar hade kärleksaffärer med människor som de fick barn tillsammans med, s.k. heroer, som var ett slags halvgudar. De mest kända heroerna är Herakles och Theseus som fått hjältestatus genom olika slags stordåd. Den grekiska mytologin innehåller många berättelser som handlar om samliv mellan gudar och människor.

Utöver gudar och heroer så innefattar den grekiska mytologin även mängder med andra övernaturliga väsen och hjältar och hjältinnor.

Kulten

Liksom människor gillade de grekiska gudarna gåvor av olika slag. Med hjälp av offergåvor kunde man köpa deras välvilja eller använda deras vrede i egna syften. Offerritualer fick därför en central betydelse i den grekiska religionen.

Den grekiska religionen saknade bestämda trosläror och ett yrkesprästerskap. Orakel och siare som kunde förutsäga framtiden hade däremot stor betydelse.

De grekiska stadsstaterna vördade olika gudar

Runt om i Grekland tillbads många olika gudar. Varje stad hade sina egna gudar och heroer, och att dyrka dessa var en medborgarplikt. För att kunna försäkra sig om gudens närvaro och skydd lät man avbilda honom eller henne i form av en staty som restes inuti ett tempel.

Det var staten som skötte kulten, byggde tempel och firade de regelbundet återkommande festerna med offer och processioner. Vilken gud eller vilka gudar som dyrkades på orten hängde ofta samman med lokala myter.

Den grekiska religionens tillbakagång

I längden så räckte den grekiska religionen inte till för att tillgodose människornas religiösa behov. I sin religion dyrkade grekerna egentligen inget annat än sig själva som människor. Det blev istället filosofins uppgift, och inte den grekiska religionens, att förse grekerna med moraliska levnadsmål och försöka svara på de stora livsfrågorna.

Med tiden ersatte därför filosofi och orientaliska religioner allt oftare den grekiska religionens andefattiga ritualer, tills slutligen kristendomen tog över vid slutet av 300-talet e.Kr (i samband med att kristendomen blev romersk statsreligion).

Den grekiska mytologin har fortsatt att inspirera

Grekisk mytologi har många likheter med flera efterkommande mytologier. Den romerska mytologin är t.ex. till stor del ett arv från grekisk mytologi. Även i den nordiska mytologin finns stora likheter med den romerska och grekiska.

Den grekiska mytologin har dessutom sedan renässansen varit en outtömlig inspirationskälla för diktare, författare och konstnärer.


Litteratur:
Eva-Carin Gerö, Grekiska - språket, kulturen, myterna, Wahlström & Widstrand, 2008
Pierre Grimal, Grekisk mytologi, Alhambra, 2009
Jan N Bremmer, Greek Religion, Cambridge University Press, 1999

Text: Robert de Vries (red.)

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

Uppdaterad: 07 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Grekisk mytologi

M
Leif Löwegren
2018-05-31
De främsta grekiska gudarna bodde på berget Olympen. Deras namn - Zeus, Ares, Afrodite och så vidare - har blivit en del av det stora grekiska arvet av myter och sagor som vi har i Europa. Det...
M
Leif Löwegren
2018-05-06
Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den. Till den grekiska mytologin räknas alla de sagor och berättelser som...

Länkar om Grekisk mytologi

Sortera efter:
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (65 min) om gudar. Den här gången tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an gudavärlden. De tio häftigaste gudarna listas och det blir lite grekiskt, lite Norden, en del Indien och lite annat från resten av världen. Dessutom pratar vi orimligt mycket om snoppar i det här avsnittet. Här berättas om: Anubis (egyptisk), Ganesha (hinduism), Nike (grekisk), Poseidon (grekisk), Tor (nordisk), Afrodite/Venus (grekisk/romersk), Jahve/Gud/Allah (judendom/kristendom/islam), Ahura Mazda (zoroastrism), Zeus (grekisk) och Shiva (hinduism). Podcasten görs av: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du läsa om grekisk mytologi. Här möter du massor av människor, gudar, hjältar, monster, underverk och märkliga figurer i en äventyrlig blandning. Dessa fantastiska berättelser var en del av vardagen kring Medelhavet under den tidsperiod som kallas antiken...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i grekisk mytologi. Här hittar du en tolkning av mytologin samt en länklista till de viktigaste gudarna inom den grekiska mytologin.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om grekisk mytologi och de grekiska gudarna. Är du intresserad av religion så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om religion i antikens Grekland. Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Bernhard Kauntz hemsida där du hittar en samling släkthistoria och skvaller direkt från Olympen. Här finns massor av fakta om de olika gestalterna inom den grekiska mytologin. Sidan har också en frågesport i ämnet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Privat hemsida där du kan läsa om den grekiska civilisationens uppkomst, antikens Grekland och hur historien har utvecklats i Grekland fram till våra dagar. Webbsidan innehåller både ett ”vem är vem i grekisk mytologi” och ett ”vem är vem i antikens Grekland”. Webbplatsen är förövrigt en slags turistguide med inriktning på Grekland.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls...

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många olika gudar och trodde på...

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade grekiska motsvarigheter.