M

Dionysos var en av olymperna och därmed bland de främsta av de grekiska gudarna. Det fanns många grekiska gudar. Men bara de tolv viktigaste fick bo på berget Olympen.

Grekisk mytologi och religion

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

ANNONS

ANNONS

De grekiska myterna handlar om gudar och hjältars vardag och äventyr, men innehåller också en skapelseberättelse och beskrivning av världen och dess gudar.

Gudar…

Grekernas gudar hade mänsklig gestalt men var starkare och mäktigare än vanliga människor och dessutom begåvade med övernaturliga egenskaper. Men de hade också vanliga människors brister och svagheter.

Den grekiska gudavärlden bestod av ett stort antal gudar och gudinnor som lydde under himmelsguden Zeus herravälde. Till de största gudarna och gudinnorna räknas utöver Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Hefaistos, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodite, Eros, Hermes och Hades. De flesta av de mest betydelsefulla grekiska gudarna bodde på berget Olympen som fanns i himlen.

Gudarna var människornas beskyddare och kämpade mot mörkrets och underjordens onda makter. Men de kämpade också inbördes och blandade sig dessutom gärna i människornas maktkamp och strider.

… och heroer

I antikens Grekland fanns inte någon bestämd gräns mellan människornas värld och gudarnas. Det hände därför att gudar hade kärleksaffärer med människor som de fick barn tillsammans med, s.k. heroer, som var ett slags halvgudar. De mest kända heroerna är Herakles och Theseus som fått hjältestatus genom olika slags stordåd. Den grekiska mytologin innehåller många berättelser som handlar om samliv mellan gudar och människor.

Utöver gudar och heroer så innefattar den grekiska mytologin även mängder med andra övernaturliga väsen och hjältar och hjältinnor.

Kulten

Liksom människor gillade de grekiska gudarna gåvor av olika slag. Med hjälp av offergåvor kunde man köpa deras välvilja eller använda deras vrede i egna syften. Offerritualer fick därför en central betydelse i den grekiska religionen.

Den grekiska religionen saknade bestämda trosläror och ett yrkesprästerskap. Orakel och siare som kunde förutsäga framtiden hade däremot stor betydelse.

ANNONS

ANNONS

De grekiska stadsstaterna vördade olika gudar

Runt om i Grekland tillbads många olika gudar. Varje stad hade sina egna gudar och heroer, och att dyrka dessa var en medborgarplikt. För att kunna försäkra sig om gudens närvaro och skydd lät man avbilda honom eller henne i form av en staty som restes inuti ett tempel.

Det var staten som skötte kulten, byggde tempel och firade de regelbundet återkommande festerna med offer och processioner. Vilken gud eller vilka gudar som dyrkades på orten hängde ofta samman med lokala myter.

Den grekiska religionens tillbakagång

I längden så räckte den grekiska religionen inte till för att tillgodose människornas religiösa behov. I sin religion dyrkade grekerna egentligen inget annat än sig själva som människor. Det blev istället filosofins uppgift, och inte den grekiska religionens, att förse grekerna med moraliska levnadsmål och försöka svara på de stora livsfrågorna.

Med tiden ersatte därför filosofi och orientaliska religioner allt oftare den grekiska religionens andefattiga ritualer, tills slutligen kristendomen tog över vid slutet av 300-talet e.Kr (i samband med att kristendomen blev romersk statsreligion).

Den grekiska mytologin har fortsatt att inspirera

Grekisk mytologi har många likheter med flera efterkommande mytologier. Den romerska mytologin är t.ex. till stor del ett arv från grekisk mytologi. Även i den nordiska mytologin finns stora likheter med den romerska och grekiska.

Den grekiska mytologin har dessutom sedan renässansen varit en outtömlig inspirationskälla för diktare, författare och konstnärer.

LÄS MER: Grekisk religion och mytologi (artikelserie)

LÄS MER: Antikens Grekland

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Religion och mytologi är inte samma sak. Förklara.
   
 2. Ge exempel på vad de grekiska myterna handlar om.
   
 3. Berätta lite om de grekiska gudarna.
   
 4. Vad menas med heroer?
   
 5. Redogör för kulten kring religionen i de grekiska stadsstaterna.
   
 6. I texten nämns att den grekiska religionen inte räckte till för att tillgodose människornas religiösa behov i längden. Förklara varför.
   
 7. Ge exempel på hur den grekiska mytologin har inspirerat annan kultur.

Ta reda på:

 1. Vilka var de viktigaste gudarna och gudinnorna inom grekisk mytologi? Läs här >

Diskutera:

 1. Vilka spår finns av den grekisk mytologin i dagens populärkultur, t.ex. i filmer och spel?


Litteratur:
Eva-Carin Gerö, Grekiska - språket, kulturen, myterna, Wahlström & Widstrand, 2008
Pierre Grimal, Grekisk mytologi, Alhambra, 2009
Jan N Bremmer, Greek Religion, Cambridge University Press, 1999


Text: Robert de Vries (red.)

Sidan uppdaterad: 4 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Grekisk mytologi

SO-rummet bok
M

Gudar och gudinnor i grekisk mytologi

av: Leif Löwegren
2018-05-31

De främsta grekiska gudarna bodde på berget Olympen. Deras namn - Zeus, Ares, Afrodite och så vidare - har blivit en del av det stora grekiska arvet av myter och sagor som vi har i Europa. Det märkliga med dessa karaktärer är att de är mycket mänskliga. De grekiska gudarna skiljer sig därför stort från Gamla testamentets gud...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Religion i antikens Grekland

av: Leif Löwegren
2018-05-06

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den. Till den grekiska mytologin räknas alla de sagor och berättelser som berättades på 800-talet f.Kr fram till 300-talet e.Kr...

+ Läs mer

Länkar om Grekisk mytologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många...

Romersk religion och mytologi

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade...

Relaterade taggar

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Övernaturliga väsen

Det var inte bara förr i tiden som man fascinerades av och trodde på övernaturliga väsen. Tvärtom...