M
Kategori

Dionysos var en av olymperna och därmed bland de främsta av de grekiska gudarna. Det fanns många grekiska gudar. Men bara de tolv viktigaste fick bo på berget Olympen.

Grekisk mytologi och religion

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

En mytologi ingår i en religion

Religion och mytologi är inte samma sak. Religion handlar om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudarna, medan mytologin utgör berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och levnad. Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den.

Mytologin

Den grekiska mytologin omfattar alla de sagor och legender som förekom i antikens Grekland. Av dessa har Homeros båda diktverk Iliaden och Odysséen haft mycket stor betydelse.

ANNONS

ANNONS

De grekiska myterna handlar om gudar och hjältars vardag och äventyr, men innehåller också en skapelseberättelse och beskrivning av världen och dess gudar.

Gudar…

Grekernas gudar hade mänsklig gestalt men var starkare och mäktigare än vanliga människor och dessutom begåvade med övernaturliga egenskaper. Men de hade också vanliga människors brister och svagheter.

Den grekiska gudavärlden bestod av ett stort antal gudar och gudinnor som lydde under himmelsguden Zeus herravälde. Till de största gudarna och gudinnorna räknas utöver Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Hefaistos, Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodite, Eros, Hermes och Hades. De flesta av de mest betydelsefulla grekiska gudarna bodde på berget Olympen som fanns i himlen.

Gudarna var människornas beskyddare och kämpade mot mörkrets och underjordens onda makter. Men de kämpade också inbördes och blandade sig dessutom gärna i människornas maktkamp och strider.

… och heroer

I antikens Grekland fanns inte någon bestämd gräns mellan människornas värld och gudarnas. Det hände därför att gudar hade kärleksaffärer med människor som de fick barn tillsammans med, s.k. heroer, som var ett slags halvgudar. De mest kända heroerna är Herakles och Theseus som fått hjältestatus genom olika slags stordåd. Den grekiska mytologin innehåller många berättelser som handlar om samliv mellan gudar och människor.

Utöver gudar och heroer så innefattar den grekiska mytologin även mängder med andra övernaturliga väsen och hjältar och hjältinnor.

Kulten

Liksom människor gillade de grekiska gudarna gåvor av olika slag. Med hjälp av offergåvor kunde man köpa deras välvilja eller använda deras vrede i egna syften. Offerritualer fick därför en central betydelse i den grekiska religionen.

Den grekiska religionen saknade bestämda trosläror och ett yrkesprästerskap. Orakel och siare som kunde förutsäga framtiden hade däremot stor betydelse.

ANNONS

ANNONS

De grekiska stadsstaterna vördade olika gudar

Runt om i Grekland tillbads många olika gudar. Varje stad hade sina egna gudar och heroer, och att dyrka dessa var en medborgarplikt. För att kunna försäkra sig om gudens närvaro och skydd lät man avbilda honom eller henne i form av en staty som restes inuti ett tempel.

Det var staten som skötte kulten, byggde tempel och firade de regelbundet återkommande festerna med offer och processioner. Vilken gud eller vilka gudar som dyrkades på orten hängde ofta samman med lokala myter.

Den grekiska religionens tillbakagång

I längden så räckte den grekiska religionen inte till för att tillgodose människornas religiösa behov. I sin religion dyrkade grekerna egentligen inget annat än sig själva som människor. Det blev istället filosofins uppgift, och inte den grekiska religionens, att förse grekerna med moraliska levnadsmål och försöka svara på de stora livsfrågorna.

Med tiden ersatte därför filosofi och orientaliska religioner allt oftare den grekiska religionens andefattiga ritualer, tills slutligen kristendomen tog över vid slutet av 300-talet e.Kr (i samband med att kristendomen blev romersk statsreligion).

Den grekiska mytologin har fortsatt att inspirera

Grekisk mytologi har många likheter med flera efterkommande mytologier. Den romerska mytologin är t.ex. till stor del ett arv från grekisk mytologi. Även i den nordiska mytologin finns stora likheter med den romerska och grekiska.

Den grekiska mytologin har dessutom sedan renässansen varit en outtömlig inspirationskälla för diktare, författare och konstnärer.

LÄS MER: Grekisk religion och mytologi (artikelserie)

LÄS MER: Antikens Grekland

LÄS MER: Grekiska gudar och hjältar

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Religion och mytologi är inte samma sak. Förklara.
   
 2. Ge exempel på vad de grekiska myterna handlar om.
   
 3. Berätta lite om de grekiska gudarna.
   
 4. Vad menas med heroer?
   
 5. Redogör för kulten kring religionen i de grekiska stadsstaterna.
   
 6. I texten nämns att den grekiska religionen inte räckte till för att tillgodose människornas religiösa behov i längden. Förklara varför.
   
 7. Ge exempel på hur den grekiska mytologin har inspirerat annan kultur.

Ta reda på:

 1. Vilka var de viktigaste gudarna och gudinnorna inom grekisk mytologi? Läs här >

Diskutera:

 1. Vilka spår finns av den grekisk mytologin i dagens populärkultur, t.ex. i filmer och spel?
   


Litteratur:
Eva-Carin Gerö, Grekiska - språket, kulturen, myterna, Wahlström & Widstrand, 2008
Pierre Grimal, Grekisk mytologi, Alhambra, 2009
Jan N Bremmer, Greek Religion, Cambridge University Press, 1999


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Sidan uppdaterad: 13 maj 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Grekisk mytologi

M

Trojanska kriget - en saga?

av: Jan-Olof Fallström
2023-04-25

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl, odyssé och det vackra namnet Helena - det finns mycket i vårt kulturarv som kommer från Homeros diktverk. Än idag kan man i somliga historieböcker läsa om kriget som om det verkligen ägt rum. Frågan är om det har det...

+ Läs mer

L

Odysseus irrfärder

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-25

Diktverket Odysséen skrevs troligen på 700-talet före vår tideräkning. Iliaden och Odysséen räknas som Europas första böcker. Precis som för Iliaden brukar man ange Homeros som författare, men moderna forskare är inte säkra på att han verkligen skrivit de stora diktverken. Hjälten Odysseus har deltagit i belägringen vid Troja. Nu ska han återvända hem till ön Ithaka utanför Greklands kust. Men Odysseus råkar reta upp gudarna och som straff måste han irra omkring på havet. Under sin tio år långa färd råkar Odysseus ut för en mängd märkliga äventyr. Det här är bara det första av dem...

+ Läs mer

L

Drömmen om Troja

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-25

Paris var yngste son till Trojas kung Priamos. Paris fick i uppdrag att avgöra vem av de tre gudinnorna Hera, Athena och Afrodite som var vackrast. Till den vackraste av dem skulle han ge ett gyllene äpple. Det var ett mycket svårt val och alla de tre gudinnorna ville vinna tävlingen. Hera lovade att göra Paris till Asiens härskare om hon fick äpplet, Athena lovade att göra honom till jordens störste hjälte och Afrodite lovade att han skulle få jordens vackraste kvinna, den sköna Helena, om han valde henne. Paris föll för frestelsen och gav det gyllene äpplet till Afrodite. Med Afrodites hjälp rövade Paris bort den sköna Helena från Sparta i Grekland. Han förde henne till sin stad Troja i nuvarande Turkiet där kung Priamos härskade. Men Helena hade redan en make - kung Menelaos av Sparta. Kungen blev rasande och begärde hjälp från andra grekiska kungar. Tillsammans samlade de en armé som belägrade Troja under tio år...

+ Läs mer

L

Grekiska gudar och hjältar

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-10-27

I Thessalien, ungefär 25 mil norr om Aten, ligger berget Olympos. För grekerna var berget en symbol för gudarnas hem i himlen. Ibland steg gudarna ner till Olympos, ibland ända ner till människorna. Många av berättelserna om grekernas gudar är mycket gamla. De berättades under lång tid, skrevs så småningom ner och nya berättelser lades till de gamla...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gudar och gudinnor i grekisk mytologi

av: Leif Löwegren
2018-05-31

I antikens Grekland var gudar och gudinnor en del av vardagen. De levde på berget Olympen och hade mänskliga egenskaper. Varje stadsstat hade sina egna skyddsgudar, men vissa gudar var gemensamma för alla greker. De hade kraft att påverka människors liv och öden. Grekiska gudar som Zeus, Afrodite och Ares har blivit symboler och berättelser om dem lever kvar än idag. Deras inblandning i människors liv, som i berättelsen om Orfeus och Eurydike, visar att det inte fanns en klar gräns mellan gudar och människor. Detta skapade en komplex och färgrik värld av myter och legender som har påverkat kultur och tänkande i tusentals år...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Religion i antikens Grekland

av: Leif Löwegren
2018-05-06

Religionen som tillämpades i antikens Grekland innefattar den grekiska mytologin samt den kult och de ritualer som omgav den. Till den grekiska mytologin räknas alla de sagor och berättelser som berättades på 800-talet f.Kr fram till 300-talet e.Kr...

+ Läs mer

Länkar om Grekisk mytologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Re

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många...

Re

Romersk religion och mytologi

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Kraken

Övernaturliga väsen

Det var inte bara förr i tiden som man fascinerades av och trodde på övernaturliga väsen. Tvärtom...

Re
Två hopliter i strid.

Iliaden

De grekiska verken Iliaden och uppföljaren Odysséen räknas som de två böcker som lagt grunden till...

Re
Odysseus

Odysséen

Tidernas bästa berättelse?För några år sedan ordnade det brittiska tv-bolaget BBC en omröstning om...