M
Tagg
Tor
Inom fornnordisk religion möts ofta saga och myt.

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid är så lätt att göra.

Myt och mytologi

Enkelt uttryckt kan begreppet myt i religionsvetenskapligt sammanhang definieras som en berättelse som förklarar världens, naturens och människornas existens eller tillvaro.

Myter kan därför till exempel vara berättelser som på olika sätt förklarar hur världen skapades, hur de första människorna och djuren kom till, och som på olika sätt vill ge en bakgrund till varför jorden vi lever på ser ut som den gör.

ANNONS

ANNONS

Flera myter bildar tillsammans en mytologi. En mytologi ger därmed en mer utförlig redogörelse för människornas, djurens och naturens tillkomst, existens och tillvaro.

Ofta har en eller flera gudar en viktig och central roll i myten och mytologierna.

De flesta mytologier innehåller en skapelsemyt där en gud eller flera gudar under urtiden skapade världsalltet. Enkelt utryckt skulle man kunna säga att en mytologi skildrar en process från kaos till kosmos. Med detta menas att flertalet mytologier utgår från att det till en början rådde kaos och att guden eller gudarna därefter skapade ordning i detta kaos, för att till sist skapa djur och människor.

Det vanligaste är att myter och mytologier kopplas samman med mer eller mindre utdöda religioner från forntiden, som till exempel egyptisk, grekisk och romersk religion. Även fornnordisk religion (asatron) har en omfattande mytologi och gudavärld. Därtill spelar fortfarande myter och mytologier en central roll inom skriftlösa naturreligioner i t.ex. Afrika och i Sydamerika.

Gamla testamentet (judendomens heliga skrift och första delen i den kristna bibeln) inleds med en skapelsemyt där Gud skapar världen och de första människorna Adam och Eva. Vissa judiska och kristna trosförespråkare har dock varit kritiska mot att bibliskt innehåll definieras som mytologiskt. De menar att begreppet myt hör samman med hedniska religioner och folktro.

Sagor

En saga är en litterär genre som idag främst vänder sig till barn, även om det fortfarande finns många vuxna människor som uppskattar sagor. Mytologier riktar sig däremot till både vuxna och barn. De flesta myter och mytologier har till skillnad mot sagor en religiös innebörd. Flertalet berömda sagor innehåller dock övernaturliga väsen, till exempel människor med superkrafter, djur som beter sig som människor och så vidare. Dessutom förekommer ofta någon ond kraft som ska besegras.

Många sagor innehåller tydliga moraliska inslag som är tänkt att lära barnen vad som är rätt och fel.

Flera av de kända sagorna är mycket gamla och har berättats från generation till generation. Dess ursprung kan ibland vara svåra att fastställa.

ANNONS

ANNONS

Exempel på kända sagor är: "Hans och Greta", "Askungen", "Den fula ankungen" och "Kejsarens nya kläder".

Det finns många berömda svenska författare av sagor. Här kan nämnas Astrid Lindgren, Elsa Beskow och Selma Lagerlöf.

En av de mest kända nordiska sagoförfattarna är Hans Christian Andersen (H.C. Andersen) från Danmark.

Bröderna Grimm från Tyskland sammanställde under 1800-talet mängder med gamla folksagor och tack vare deras arbete finns dessa bevarade till eftervärlden.

LÄS MER: Myt och rit

LÄS MER: Trolldom och häxprocesser

LÄS MER: Övernaturliga väsen

LÄS MER: Folktro

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material med anknytning till myter och sagor från olika religioner och andra äldre berättelser.

Uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Myter och sagor

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

av: Lars Hildingson
2024-04-07

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma i Italien och har berättats av många författare - på samma sätt som historien om Tristan och Isolde (se tidigare artikel) har skrivits på nytt av nya författare. Mot slutet av 1500-talet tas Romeo och Julia om hand av en mästerlig författare: William Shakespeare. Hans drama "Romeo and Juliet" spelades troligen för första gången 1596. Dramat var den första Shakespearepjäs som uppfördes i Sverige - premiär i Norrköping 1776...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Krigare

Hatkärlek

av: Lars Hildingson
2024-04-06

På 1100-talets Island levde Gunnar, en stor och stark hjälte som var oöverträffad i vapenhantering. Han gifte sig med en vacker kvinna, Hallgerd. Trots deras kärlek fanns det också hat mellan dem. När Gunnar försvarade sin ära och Hallgerd svek honom, slutade det i tragedi. I Njals saga berättas deras tragiska historia samtidigt som vi som läsare ges en inblick i det vikingatida isländska samhället med dess sociala strukturer, konflikter och tragedier...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Tristan och Isolde

av: Lars Hildingson
2024-04-06

Det har snart gått tusen år sedan sagan om Tristan och Isolde berättades för första gången. Den har sedan under århundradenas gång återberättats av många författare på olika språk, på keltiska, franska, tyska, engelska. De flesta av de äldsta texterna har gått förlorade, och vi känner dem endast genom att andra författare har återberättat dem. Den text vi här citerar är sammanställd i modern tid av fransmannen Joseph Bédier...

+ Läs mer

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

av: Lotte Mjöberg
2024-02-13

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har medfört att hästen ansetts ha extraordinära krafter och stå i kontakt med såväl himlen som underjorden. Hästen har därmed genom hela vår historia varit ett av de mest symboliskt laddade djuren på jorden. Men i det moderna samhället håller bilden av hästen på att ändras...

+ Läs mer

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

av: Stefan Högberg
2023-05-09

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två kvinnor som deltog i expeditionerna - och inte bara deltog, utan hade centrala och drivande roller. Vad kan vi säga om dem idag, drygt tusen år senare? Går det att lita på dessa källor? Hur mycket verklig kunskap om Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter har överlevt?

+ Läs mer

M

Trojanska kriget - en saga?

av: Jan-Olof Fallström
2023-04-25

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl, odyssé och det vackra namnet Helena - det finns mycket i vårt kulturarv som kommer från Homeros diktverk. Än idag kan man i somliga historieböcker läsa om kriget som om det verkligen ägt rum. Frågan är om det har det...

+ Läs mer

Länkar om Myter och sagor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS