Tagg om myter och sagor

Myter och sagor

M
Inom fornnordisk religion möts ofta saga och myt.

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid är så lätt att göra.

Myt och mytologi

Enkelt uttryckt kan begreppet myt i religionsvetenskapligt sammanhang definieras som en berättelse som förklarar världens, naturens och människornas existens eller tillvaro.

Myter kan därför till exempel vara berättelser som på olika sätt förklarar hur världen skapades, hur de första människorna och djuren kom till, och som på olika sätt vill ge en bakgrund till varför jorden vi lever på ser ut som den gör.

ANNONS

ANNONS

Flera myter bildar tillsammans en mytologi. En mytologi ger därmed en mer utförlig redogörelse för människornas, djurens och naturens tillkomst, existens och tillvaro.

Ofta har en eller flera gudar en viktig och central roll i myten och mytologierna.

De flesta mytologier innehåller en skapelsemyt där en gud eller flera gudar under urtiden skapade världsalltet. Enkelt utryckt skulle man kunna säga att en mytologi skildrar en process från kaos till kosmos. Med detta menas att flertalet mytologier utgår från att det till en början rådde kaos och att guden eller gudarna därefter skapade ordning i detta kaos, för att till sist skapa djur och människor.

Det vanligaste är att myter och mytologier kopplas samman med mer eller mindre utdöda religioner från forntiden, som till exempel egyptisk, grekisk och romersk religion. Även fornnordisk religion (asatron) har en omfattande mytologi och gudavärld. Därtill spelar fortfarande myter och mytologier en central roll inom skriftlösa naturreligioner i t.ex. Afrika och i Sydamerika.

Gamla testamentet (judendomens heliga skrift och första delen i den kristna bibeln) inleds med en skapelsemyt där Gud skapar världen och de första människorna Adam och Eva. Vissa judiska och kristna trosförespråkare har dock varit kritiska mot att bibliskt innehåll definieras som mytologiskt. De menar att begreppet myt hör samman med hedniska religioner och folktro.

Sagor

En saga är en litterär genre som idag främst vänder sig till barn, även om det fortfarande finns många vuxna människor som uppskattar sagor. Mytologier riktar sig däremot till både vuxna och barn. De flesta myter och mytologier har till skillnad mot sagor en religiös innebörd. Flertalet berömda sagor innehåller dock övernaturliga väsen, till exempel människor med superkrafter, djur som beter sig som människor och så vidare. Dessutom förekommer ofta någon ond kraft som ska besegras.

ANNONS

Många sagor innehåller tydliga moraliska inslag som är tänkt att lära barnen vad som är rätt och fel.

Flera av de kända sagorna är mycket gamla och har berättats från generation till generation. Dess ursprung kan ibland vara svåra att fastställa.

Exempel på kända sagor är: "Hans och Greta", "Askungen", "Den fula ankungen" och "Kejsarens nya kläder".

Det finns många berömda svenska författare av sagor. Här kan nämnas Astrid Lindgren, Elsa Beskow och Selma Lagerlöf.

En av de mest kända nordiska sagoförfattarna är Hans Christian Andersen (H.C. Andersen) från Danmark.

Bröderna Grimm från Tyskland sammanställde under 1800-talet mängder med gamla folksagor och tack vare deras arbete finns dessa bevarade till eftervärlden.

LÄS MER: Myt och rit

LÄS MER: Trolldom och häxprocesser

LÄS MER: Övernaturliga väsen

LÄS MER: Folktro

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material med anknytning till myter och sagor från olika religioner och andra äldre berättelser.

Uppdaterad: 31 mars 2022
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Myter och sagor

M

Robin Hood - myt eller verklighet?

av: Jan-Olof Fallström
2022-02-12

Förmodligen är Robin Hood en av de mest kända gestalterna från medeltiden. Idealiserad på 1400-talet, adlad och förädlad på 1600-talet, bortglömd på 1700-talet, romantiserad på 1800-talet, för att till sist bli en film- och barnbokshjälte på 1900-talet och 2000-talet. Det är kanske inte så märkligt att böcker och filmer om honom och hans vänner i Sherwood länge haft en stor dragningskraft på den breda publiken. Han och hans fredlösa skara lever ett muntert liv i skogarna. Varje dag verkar vara sommardag i Sherwoodskogen. Robin och hans män ser till att fattigt folk får rättvisa. De rättar till vad felaktiga lagar eller skurkaktiga sheriffer ställt till med. Nu är Robin som bekant inte den ende som kämpat för sådant genom seklerna, men det har alltid varit något visst med just honom...

+ Läs mer

L

Grekiska gudar och hjältar

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-10-27

I Thessalien, ungefär 25 mil norr om Aten, ligger berget Olympos. För grekerna var berget en symbol för gudarnas hem i himlen. Ibland steg gudarna ner till Olympos, ibland ända ner till människorna. Många av berättelserna om grekernas gudar är mycket gamla. De berättades under lång tid, skrevs så småningom ner och nya berättelser lades till de gamla...

+ Läs mer

S

Snorre Sturlasson och de isländska sagorna

av: Torbjörn Nilsson
2020-07-03

Mannen som höggs ihjäl i källaren på gården Reykholt natten till den 23 september 1241 var bara ett av många offer för tidens isländska maktkamp. Till skillnad från många av hans olycksbröder skulle författaren Snorre Sturlasson långt efter sin död åter hamna i stridens centrum. Hans skildringar av vikingatidens Norden har inspirerat 1600-talets storsvenska strömningar, avfärdats som källa av 1900-talets källkritiska historiker men också försett politiker med mer eller mindre uppdiktade händelser som vapen i modern debatt. På så sätt knyts Snorre och hans hjälte Torgny lagman samman med konservativa idéer kring sekelskiftet 1900, socialdemokratisk folkhemsideologi och senare moderat kritik av staten...

+ Läs mer

L

Världsalltet och viktiga gudar och gudinnor i nordisk mytologi

av: Leif Löwegren
2019-06-30

I vikingarnas tro var världsalltet ett jättelikt träd, en ask som hette Yggdrasil. I den bodde alla levande varelser. Högst upp i Yggdrasils krona låg Asgård, där bodde gudarna som kallades för asar och vaner. Några av dessa var Oden, Tor, Frej, Freja och Balder...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gudar och gudinnor i grekisk mytologi

av: Leif Löwegren
2018-05-31

De främsta grekiska gudarna bodde på berget Olympen. Deras namn - Zeus, Ares, Afrodite och så vidare - har blivit en del av det stora grekiska arvet av myter och sagor som vi har i Europa. Det märkliga med dessa karaktärer är att de är mycket mänskliga. De grekiska gudarna skiljer sig därför stort från Gamla testamentets gud...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gamla testamentets berättelser - Abraham, Isak, Jakob och Mose

av: Hanna Hägerland
2017-02-18

I den här första artikeln om Gamla testamentets berättelser kan du läsa kortfattat om några av dess äldsta och mest kända berättelser, från skapelsen fram till 1200-talet f.Kr. Här skildras bland annat Abrahams, Isaks, Jakobs och Moses levnadsöden.

+ Läs mer

Länkar om Myter och sagor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS