Tagg om myter och sagor

Myter och sagor

M
Inom fornnordisk religion möts ofta saga och myt.

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid är så lätt att göra.

Myt och mytologi

Enkelt uttryckt kan begreppet myt i religionsvetenskapligt sammanhang definieras som en berättelse som förklarar världens, naturens och människornas existens eller tillvaro.

Myter kan därför till exempel vara berättelser som på olika sätt förklarar hur världen skapades, hur de första människorna och djuren kom till, och som på olika sätt vill ge en bakgrund till varför jorden vi lever på ser ut som den gör.

ANNONS

ANNONS

Flera myter bildar tillsammans en mytologi. En mytologi ger därmed en mer utförlig redogörelse för människornas, djurens och naturens tillkomst, existens och tillvaro.

Ofta har en eller flera gudar en viktig och central roll i myten och mytologierna.

De flesta mytologier innehåller en skapelsemyt där en gud eller flera gudar under urtiden skapade världsalltet. Enkelt utryckt skulle man kunna säga att en mytologi skildrar en process från kaos till kosmos. Med detta menas att flertalet mytologier utgår från att det till en början rådde kaos och att guden eller gudarna därefter skapade ordning i detta kaos, för att till sist skapa djur och människor.

Det vanligaste är att myter och mytologier kopplas samman med mer eller mindre utdöda religioner från forntiden, som till exempel egyptisk, grekisk och romersk religion. Även fornnordisk religion (asatron) har en omfattande mytologi och gudavärld. Därtill spelar fortfarande myter och mytologier en central roll inom skriftlösa naturreligioner i t.ex. Afrika och i Sydamerika.

Gamla testamentet (judendomens heliga skrift och första delen i den kristna bibeln) inleds med en skapelsemyt där Gud skapar världen och de första människorna Adam och Eva. Vissa judiska och kristna trosförespråkare har dock varit kritiska mot att bibliskt innehåll definieras som mytologiskt. De menar att begreppet myt hör samman med hedniska religioner och folktro.

Sagor

En saga är en litterär genre som idag främst vänder sig till barn, även om det fortfarande finns många vuxna människor som uppskattar sagor. Mytologier riktar sig däremot till både vuxna och barn. De flesta myter och mytologier har till skillnad mot sagor en religiös innebörd. Flertalet berömda sagor innehåller dock övernaturliga väsen, till exempel människor med superkrafter, djur som beter sig som människor och så vidare. Dessutom förekommer ofta någon ond kraft som ska besegras.

Många sagor innehåller tydliga moraliska inslag som är tänkt att lära barnen vad som är rätt och fel.

Flera av de kända sagorna är mycket gamla och har berättats från generation till generation. Dess ursprung kan ibland vara svåra att fastställa.

ANNONS

ANNONS

Exempel på kända sagor är: "Hans och Greta", "Askungen", "Den fula ankungen" och "Kejsarens nya kläder".

Det finns många berömda svenska författare av sagor. Här kan nämnas Astrid Lindgren, Elsa Beskow och Selma Lagerlöf.

En av de mest kända nordiska sagoförfattarna är Hans Christian Andersen (H.C. Andersen) från Danmark.

Bröderna Grimm från Tyskland sammanställde under 1800-talet mängder med gamla folksagor och tack vare deras arbete finns dessa bevarade till eftervärlden.

LÄS MER: Myt och rit

LÄS MER: Trolldom och häxprocesser

LÄS MER: Övernaturliga väsen

LÄS MER: Folktro

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här hittar du material med anknytning till myter och sagor från olika religioner och andra äldre berättelser.

Uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Myter och sagor

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

av: Stefan Högberg
2023-05-09

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två kvinnor som deltog i expeditionerna - och inte bara deltog, utan hade centrala och drivande roller. Vad kan vi säga om dem idag, drygt tusen år senare? Går det att lita på dessa källor? Hur mycket verklig kunskap om Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter har överlevt?

+ Läs mer

M

Trojanska kriget - en saga?

av: Jan-Olof Fallström
2023-04-25

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl, odyssé och det vackra namnet Helena - det finns mycket i vårt kulturarv som kommer från Homeros diktverk. Än idag kan man i somliga historieböcker läsa om kriget som om det verkligen ägt rum. Frågan är om det har det...

+ Läs mer

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

av: Jan-Olof Fallström
2023-03-08

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter... och vattnet steg mer och mer över jorden. Allt som fanns på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa ... och vattnet fortfor att stiga över jorden i hundrafemtio dagar."
[1 Mosebok 7 kap.]

+ Läs mer

L

Odysseus irrfärder

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-25

Diktverket Odysséen skrevs troligen på 700-talet före vår tideräkning. Iliaden och Odysséen räknas som Europas första böcker. Precis som för Iliaden brukar man ange Homeros som författare, men moderna forskare är inte säkra på att han verkligen skrivit de stora diktverken. Hjälten Odysseus har deltagit i belägringen vid Troja. Nu ska han återvända hem till ön Ithaka utanför Greklands kust. Men Odysseus råkar reta upp gudarna och som straff måste han irra omkring på havet. Under sin tio år långa färd råkar Odysseus ut för en mängd märkliga äventyr. Det här är bara det första av dem...

+ Läs mer

L

Drömmen om Troja

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-25

Paris var yngste son till Trojas kung Priamos. Paris fick i uppdrag att avgöra vem av de tre gudinnorna Hera, Athena och Afrodite som var vackrast. Till den vackraste av dem skulle han ge ett gyllene äpple. Det var ett mycket svårt val och alla de tre gudinnorna ville vinna tävlingen. Hera lovade att göra Paris till Asiens härskare om hon fick äpplet, Athena lovade att göra honom till jordens störste hjälte och Afrodite lovade att han skulle få jordens vackraste kvinna, den sköna Helena, om han valde henne. Paris föll för frestelsen och gav det gyllene äpplet till Afrodite. Med Afrodites hjälp rövade Paris bort den sköna Helena från Sparta i Grekland. Han förde henne till sin stad Troja i nuvarande Turkiet där kung Priamos härskade. Men Helena hade redan en make - kung Menelaos av Sparta. Kungen blev rasande och begärde hjälp från andra grekiska kungar. Tillsammans samlade de en armé som belägrade Troja under tio år...

+ Läs mer

M

Robin Hood - myt eller verklighet?

av: Jan-Olof Fallström
2022-02-12

Förmodligen är Robin Hood en av de mest kända gestalterna från medeltiden. Idealiserad på 1400-talet, adlad och förädlad på 1600-talet, bortglömd på 1700-talet, romantiserad på 1800-talet, för att till sist bli en film- och barnbokshjälte på 1900-talet och 2000-talet. Det är kanske inte så märkligt att böcker och filmer om honom och hans vänner i Sherwood länge haft en stor dragningskraft på den breda publiken. Han och hans fredlösa skara lever ett muntert liv i skogarna. Varje dag verkar vara sommardag i Sherwoodskogen. Robin och hans män ser till att fattigt folk får rättvisa. De rättar till vad felaktiga lagar eller skurkaktiga sheriffer ställt till med. Nu är Robin som bekant inte den ende som kämpat för sådant genom seklerna, men det har alltid varit något visst med just honom...

+ Läs mer

Länkar om Myter och sagor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS