M

Palau idag

Antal invånare: 21 730 (2017)
Huvudstad: Melekeok

Befolkning

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Närmare hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad.

Religion

Religionsfrihet råder. Närmare hälften av befolkningen är katoliker och uppskattningsvis en fjärdedel tillhör andra kristna samfund.

Antal invånare: 21 730 (2017)
Huvudstad: Melekeok

Befolkning

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Närmare hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad.

Religion

Religionsfrihet råder. Närmare hälften av befolkningen är katoliker och uppskattningsvis en fjärdedel tillhör andra kristna samfund.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Enligt författningen från 1981 väljs en president i allmänna val för en fyraårsperiod och kan väljas om högst en gång.

Presidenten har den verkställande makten och leder regeringen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Palaus flagga.

Utrikespolitik och försvar

Palaus utrikespolitik präglas i hög grad av det så kallade avtalet om fri förening med USA – Compact of Free Association – från 1994. Avtalet slår fast att USA ska sköta Palaus försvar och nationella säkerhet mot att amerikanerna får upprätta militärbaser på öarna. USA har dock lovat att inte utnyttja denna rätt i fredstid. President Remengesau erbjöd inför Irakkriget 2003 USA att utnyttja denna möjlighet, men det skedde aldrig.

Ekonomi

Tjänstesektorn står för den ojämförligt största andelen av Palaus bruttonationalprodukt (BNP). I tjänstesektorn ryms den stora offentliga sektorn samt turismen, som har expanderat kraftigt sedan 1990-talet och numera är en viktig källa till utländsk valuta.

Textilier, tonfisk och tropiska grödor exporteras i viss utsträckning. Många palauer livnär sig på att odla och fiska för husbehov.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Palaus geografi >

Utrikeshandel

Kostnaden för importen är betydligt större än inkomsterna från exporten. Underskottet i handelsbalansen med utlandet vägs upp av bistånd från främst USA men även Japan och Taiwan.

Sociala förhållanden

Palau har med hjälp av omfattande bistånd från USA nått en av de högsta levnadsstandarderna i Stillahavsregionen. Samtidigt finns det stora sociala problem, som alkoholism och våld inom hemmet.

 

Besök Landguiden och läs mer om Palau.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 2 juni 2022
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Palau

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Palau

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Palaus historia

Historia om Palau. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Palaus geografi

Geografi med fokus på Palau. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Palaus geografi ur olika perspektiv.