M
Kategori
Karta

Palau idag

Antal invånare: 18 174 (2021)
Huvudstad: Melekeok

Palaus hundratals öar i västra Stilla havet administrerades fram till 1994 av USA, och landet är idag beroende av amerikanskt bistånd. Andra viktiga inkomster kommer från turism och utländska fiskeflottor som är verksamma i Palaus fiskrika vatten. Landets låglänta öar riskerar att försvinna under ytan om havsvattennivåerna stiger till följd av klimatförändringarna.

Antal invånare: 18 174 (2021)
Huvudstad: Melekeok

Palaus hundratals öar i västra Stilla havet administrerades fram till 1994 av USA, och landet är idag beroende av amerikanskt bistånd. Andra viktiga inkomster kommer från turism och utländska fiskeflottor som är verksamma i Palaus fiskrika vatten. Landets låglänta öar riskerar att försvinna under ytan om havsvattennivåerna stiger till följd av klimatförändringarna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Närmare hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad.

Religion

Religionsfrihet råder. Närmare hälften av befolkningen är katoliker och uppskattningsvis en fjärdedel tillhör andra kristna samfund.

Politik

Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Presidenten har den verkställande makten och leder regeringen. Den lagstiftande makten ligger hos kongressen, vars ledamöter väljs på personliga meriter. Palaus utrikespolitik präglas av det så kallade avtalet om fri förening med USA – Compact of Free Association.

Palaus flagga.

Ekonomi

Tjänstesektorn är den ojämförligt största delen av Palaus ekonomi, medan jordbruk och industri står för små andelar av BNP. I tjänstesektorn ryms den stora offentliga sektorn samt turismen, som har expanderat kraftigt sedan 1990-talet. Textilier, tonfisk och tropiska grödor exporteras i viss utsträckning. Många palauer livnär sig på att odla och fiska för husbehov.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Palaus geografi >

Utrikeshandel

Kostnaden för importen är betydligt större än inkomsterna från exporten. Underskottet i handelsbalansen med utlandet vägs upp av bistånd från främst USA men även Japan och Taiwan.

Sociala förhållanden

Palau har med hjälp av omfattande bistånd från USA nått en av de högsta levnadsstandarderna i Stillahavsregionen. Samtidigt finns det stora sociala problem, som alkoholism och våld inom hemmet.

 

Besök Landguiden och läs mer om Palau.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Palau

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Palau

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Palaus historia

Historia om Palau. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Palaus geografi

Geografi med fokus på Palau. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Palaus geografi ur olika perspektiv.