M

Palau idag

Antal invånare: 21 730 (2017)
Huvudstad: Melekeok

Befolkning

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Närmare hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad.

Religion

Religionsfrihet råder. Närmare hälften av befolkningen är katoliker och uppskattningsvis en fjärdedel tillhör andra kristna samfund.

Politiskt system

Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Enligt författningen från 1981 väljs en president i allmänna val för en fyraårsperiod och kan väljas om högst en gång.

Presidenten har den verkställande makten och leder regeringen.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Palaus utrikespolitik präglas i hög grad av det så kallade avtalet om fri förening med USA – Compact of Free Association – från 1994. Avtalet slår fast att USA ska sköta Palaus försvar och nationella säkerhet mot att amerikanerna får upprätta militärbaser på öarna. USA har dock lovat att inte utnyttja denna rätt i fredstid. President Remengesau erbjöd inför Irakkriget 2003 USA att utnyttja denna möjlighet, men det skedde aldrig.

Ekonomi

Tjänstesektorn står för den ojämförligt största andelen av Palaus bruttonationalprodukt (BNP). I tjänstesektorn ryms den stora offentliga sektorn samt turismen, som har expanderat kraftigt sedan 1990-talet och numera är en viktig källa till utländsk valuta.

Textilier, tonfisk och tropiska grödor exporteras i viss utsträckning. Många palauer livnär sig på att odla och fiska för husbehov.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Palaus geografi >

Utrikeshandel

Kostnaden för importen är betydligt större än inkomsterna från exporten. Underskottet i handelsbalansen med utlandet vägs upp av bistånd från främst USA men även Japan och Taiwan.

Sociala förhållanden

Palau har med hjälp av omfattande bistånd från USA nått en av de högsta levnadsstandarderna i Stillahavsregionen. Samtidigt finns det stora sociala problem, som alkoholism och våld inom hemmet.

 

Besök Landguiden och läs mer om Palau.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 21 730 (2017)
Huvudstad: Melekeok

Befolkning

Palaus befolkning är koncentrerad till de större öarna. Närmare hälften av invånarna bor i Koror, som är den största staden och fram till 2006 också var provisorisk huvudstad.

Religion

Religionsfrihet råder. Närmare hälften av befolkningen är katoliker och uppskattningsvis en fjärdedel tillhör andra kristna samfund.

Politiskt system

Republiken Palau med 16 delstater har ett politiskt system som liknar det amerikanska. Enligt författningen från 1981 väljs en president i allmänna val för en fyraårsperiod och kan väljas om högst en gång.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Palau

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Palau. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Palau ur olika perspektiv. Palau, officiellt Republiken Palau, är en östat i Stilla havet, 800 km öster om Filippinerna och 3 200 km söder om Tokyo...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Palau. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Palau. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Palaus geografi ur olika perspektiv.