Muhammed

Muhammed (ca 570-632), islams grundare, föddes i staden Mekka på den arabiska halvön och betraktas av alla muslimer som Allahs (Guds) sista och största profet. Muhammed enade de arabiska stammarna under islam varefter religionen spreds runt världen.

Här hittar du material som handlar om profeten Muhammed.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Muhammed

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

Artiklar om Muhammed

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
L
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att...
S
Per G Andreen
2014-10-12
Arabernas bidrag till mänsklighetens kulturhistoria är imponerande, men härstammar så gott som uteslutande från kalifatets tid (632-1258). Skapelserna från denna kulturella storhetstid inom...
S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...

Länkar om Muhammed

Sortera efter:
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:02 min) om vad som är islam och en kort redogörelse kring Muhammeds liv.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:45 min) där SO-läraren berättar om hur  Muhammed skapade islam. På slutet finns frågor till bildspelet.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (59 min) om islam. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mekka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:52 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas om Muhammed, det arabiska väldets framväxt och den arabiska handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

SO-läraren Perry B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:40 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp allmänna fakta om islam och dess historia där mest fokus läggs på historien om profeten Muhammed.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (12:55 min) där läraren Sofie Nilsson berättar om islam på ett lättbegripligt sätt.

Spara som favorit
          
Bild:

Genomgång (7:52 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om Muhammed, islams uppkomst och några andra av dess viktigaste profeter.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:36 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om Koranen och Sunna.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:48 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om islams grunder.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (9:11) för högstadiet där SO-läraren Laila Westergren berättar om islams uppkomst och religionens huvuddrag. Här berörs Muhammeds liv, de fem pelarna, Koranen, Sharia, islams spridning, etc.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:49 min) där du ges en översikt av islam och dess historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning där du kan läsa kortfattat om profeten Muhammed och hans liv (570-632). Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om islam. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om kristendomens och islams framväxt, utveckling och spridning under medeltiden.

Spara som favorit

Sidor