Tagg om Muhammed
Bild:
Muhammed, Allahs sista profet.

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på den arabiska halvön och betraktas av alla muslimer som Allahs (Guds) sista och största profet. Det var Muhammed som enade de arabiska stammarna under islam varefter religionen spreds runt världen.

Då Muhammed föddes var befolkningen på den arabiska halvön både politiskt och religiöst splittrade samtidigt som merparten levde ett nomadliv. De var beduiner och uppdelade i olika stammar mellan vilka det tidvis rådde konflikt. Med tiden lämnade många beduiner nomadlivet och blev bofasta i de snabbt växande ständerna som fanns på den arabiska halvön, där Mekka och Medina var de främsta och största. Muhammed föddes och levde under denna brytningstid.

Muhammed förlorade båda sina föräldrar redan i tidig ålder. Eftersom föräldrarna inte hade lämnat något större arv, tvingades Muhammed börja försörja sig som karavanförare innan han fyllt 10 år. Han kom därigenom att träffa på många judar och kristna som färdades längs de arabiska handelsvägarna. Med största sannolikhet var det så Muhammed lärde känna Bibelns gestalter och den monoteistiska förställningen att det endast finns en Gud.

Den rika änkan Khadidja blev Muhammeds första fru då han var i 25-årsåldern. Hennes förmögenhet möjliggjorde att Muhammed kunde ägna sig åt annat än att arbeta.

Muhammed drog sig ofta undan och begav sig till berget Hira i närheten av Mekka där han försjönk i tankar och begrundan. Det var på berget Hira som Muhammed enligt muslimerna mottog sina uppenbarelser av ängeln Gabriel som gav honom uppdraget att bli guds profet. Enligt islam är dessa möten mellan ängeln Gabriel och Muhammed mycket viktiga eftersom det var då som Muhammed mottog Guds budskap till människorna. Detta budskap spred sedan Muhammed vidare. I nedtecknad form blev dessa ord till Koranen, islams heliga skrift. Khadidja, Muhammeds fru, hade stor betydelse under den här fasen av Muhammeds liv, då hon gav honom sitt fulla stöd, trots många andras tvivel på hans uppenbarelser.

Muhammed var inte den första profeten, men enligt islam den sista. Abraham och Jesus räknas också som profeter inom islam, men muslimerna tror inte att Jesus var Guds son eller att han korsfästes och återuppstod. Även om judendomen, kristendomen och islam har samma Gud, så menade Muhammed att den judiska och kristna läran inte var den sanna läran. Islam, som betyder underkastelse för Guds vilja, kommer direkt från Gud och är förkunnad till människorna genom Muhammed.

Efter att Muhammed började predika Guds budskap i Mekka uppstod en konflikt med de rika köpmännen i staden. Mekka var nämligen ett religiöst centrum i området och befolkningen dyrkade sina olika gudar där. Muhammeds budskap om att det endast fanns en Gud riskerade att skrämma bort besökarna från staden, vilket skulle drabba handeln. Därför tvingades Muhammed år 622 bort från Mekka. Men i den närbelägna staden Medina fick han stöd och vann där snabbt många anhängare. Detta år utgör början på islams tideräkning.

Med utgångspunkt från Medina inledde Muhammed och hans anhängare det heliga kriget (Jihad). Islam spreds därefter snabbt på den arabiska halvön där de splittrade stammarna saknade en enande faktor. Islam kom att ena stammarna och under 630-talet hade Muhammed erövrat hela den arabiska halvön. Även staden Mekka tvingades ansluta sig till islam. Efter att Muhammed låtit rensa ut de gamla gudarna och helgedomarna i stadens tempel, blev Mekka istället islams heliga stad.

Muhammed lyfte också fram islams fem pelare, vilka kan sägas bära upp religionen. Dessa fem pelare är trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden.

Den fattiga och föräldralösa pojken från Mekka grundade under sitt liv en religiös rörelse som snabbt växte till en världsreligion. Idag (2019) är islam med sina drygt 1,8 miljarder anhängare världens näst största religion (se statistik). Det är dock viktigt att understryka att Muhammed inte tillbeds som en Gud eller gudomlig gestalt, likt Jesus inom kristendomen. Muhammed är profet men likväl en vanlig människa för världens muslimer.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Läs mer om Muhammed - islams profet >

Här nedan hittar du material som handlar om profeten Muhammed.

Uppdaterad: 
01 januari 2019
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Muhammed

L
Carsten Ryytty
2018-04-12
Islam är den religion som växer snabbast i världen. Idag (2019) finns det drygt 1,8 miljarder muslimer runt om i världen. De flesta muslimerna bor i Asien. Gemensamt för de flesta av dem är...
M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
L
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att...
S
Per G Andreen
2014-10-12
Arabernas bidrag till mänsklighetens kulturhistoria är imponerande, men härstammar så gott som uteslutande från kalifatets tid (632-1258). Skapelserna från denna kulturella storhetstid inom...
S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...

Podcast om Muhammed

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

Länkar om Muhammed

Sortera efter:
          

Genomgång (25:41 min) där historieläraren Niklas ger en överblick över det politiska läget i världen (utanför Europa) under medeltiden. Här berättas om arabiska expansionen och kalifatet i Mellanöstern, Songdynastin och konducianismen i Kina, Ghanariket i Afrika.

Spara som favorit
          

Genomgång (3:51 min) där SO-Sture berättar om Koranen och dess uppkomst och användning på ett lättförståeligt sätt.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:22 min) där SO-Sture berättar om islams tidigaste historia. Här berättas om Muhammed och om det efterkommande kalifatet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om arabiska expansionen och kalifatets segertåg. Bara några decennier efter profeten Muhammeds död år 632 e.Kr hade hans anhängare skapat ett av de största riken världen skådat. Varken de bysantinska eller persiska imperierna kunde stå emot de trosvissa arabiska krigarna...

Spara som favorit
          

Läs om ramadan och andra högtider som är aktuella i dagens Sverige i Mångkulturella almanackan.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (6:23 min) där religionsläraren Rebecca Zimmermann berättar om Muhammed och islams tidiga historia. Ljudet i filmen är lite svajigt.

Spara som favorit
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:02 min) om vad som är islam och en kort redogörelse kring Muhammeds liv.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:45 min) där SO-läraren berättar om hur  Muhammed skapade islam. På slutet finns frågor till bildspelet.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (59 min) om islam. Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mekka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:52 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas om Muhammed, det arabiska väldets framväxt och den arabiska handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (12:55 min) där läraren Sofie Nilsson berättar om islam på ett lättbegripligt sätt.

Spara som favorit
          
Bild:

Genomgång (7:52 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om Muhammed, islams uppkomst och några andra av dess viktigaste profeter.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:36 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om Koranen och Sunna.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:48 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om islams grunder.

Spara som favorit

Sidor