M
Kategori
Karta

Estlands geografi

Antal invånare: 1 329 254 (2021)
Huvudstad: Tallinn

Geografi

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. Dess yta motsvarar Danmarks eller en tiondel av Sveriges. Landets kust löper mot Finska viken i norr och mot Östersjön i väster.

Antal invånare: 1 329 254 (2021)
Huvudstad: Tallinn

Geografi

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. Dess yta motsvarar Danmarks eller en tiondel av Sveriges. Landets kust löper mot Finska viken i norr och mot Östersjön i väster.

ANNONS

ANNONS

Till Estland hör drygt 1 500 öar och holmar, av vilka Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö), Muhu (Moon) och Vormsi (Ormsö) är de största. Peipsi järv (Peipussjön) och floden Narva utgör gräns mot Ryssland i öster. I söder gränsar Estland mot Lettland.

Landet är mestadels flackt men det finns kuperade områden, främst i sydost. Nära hälften av ytan är skogbevuxen och en stor del består av sumpmarker. Estland har över tusen insjöar och mängder av småfloder och åar.

Klimat

Klimatet bestäms av Estlands läge mellan den euroasiatiska landmassan och Östersjön. Det påverkas också av närheten till Nordatlanten, som ger milda luftmassor.

Liksom Sverige har Estland en blandning av kust- och inlandsklimat med bistrare vinterväder ju längre bort från kusten man kommer.

Somrarna är relativt varma med temperaturer kring 20 grader och undantagsvis över 30. Närheten till Östersjön ger fuktig luft och mycket vind. Nederbörden är något mindre än i Sverige, men det kan regna ofta med tillfälliga skurar.

Estlands flagga.

Naturtillgångar och energi

I nordöstra Estland finns ett av världens största utvinningsbara lager av oljeskiffer. Det används för driften av el- och värmekraftverk och för gas-, olje- och bensinutvinning. Estland har också Europas största fyndigheter av fosforit, en råvara för gödningsmedel och andra kemiska produkter.

Jordbruk

Omkring en femtedel av Estlands yta är odlingsbar. Djurhållning är mycket vanligt inom det estländska jordbruket. Mjölkproduktion och mejerinäring är viktiga grenar, liksom produktion av ägg, kött och fisk. Odling av spannmål, baljväxter och potatis är också betydande. Veteproduktionen har tiofaldigats sedan sovjettiden.

ANNONS

ANNONS

Industri

Estlands industri producerar främst elektronik, trävaror, livsmedel, elektrisk utrustning, maskiner och metallvaror. Den mesta tillverkningen sker i små och medelstora företag, och många av dessa drivs med svenska, finländska och andra utländska investeringar. Omkring var fjärde estländare är sysselsatt i industrin.

Turism

Estland har gott om turistattraktioner. Tallinns gamla stad är den mest besökta. Stora naturreservat liksom semesterorter utmed kusten är också populära resmål. Turistnäringen ökar i betydelse för landets ekonomi. De flesta turisterna kommer från Finland, Ryssland, Tyskland och Sverige.

Besök Landguiden och läs mer om Estland.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Estlands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Estlands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Estlands historia

Här hittar du material som behandlar Estlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sh
Karta

Fakta om Estland

Aktuell samhällsfakta om Estland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...