Beslutsfattarna - ett spel om arbetsvillkor

av:
Arena Skolinformation
målgrupp: Gymnasiet
Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/viljor?

Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka lust till att ta reda på hur det egentligen ligger till.

Ladda ner Beslutsfattarna (pdf)

Beställ materialet kostnadsfritt


Obs! Se även materialet Arbetsmiljö - så funkar det >. Där ingår bl.a. fyra kortfilmer som tar upp arbetslivet ur olika perspektiv.

Relaterade teman:
Relaterade taggar:
Publicerad: 17 mars 2018