M
Kategori
Karta

Mongoliets geografi

Antal invånare: 3 329 282 (2021)
Huvudstad: Ulan Bator

Geografi och klimat

Mongoliet ligger i hjärtat av östra Asien, inklämt mellan Ryssland i norr och Kina i öst, syd och väst. Landet, som är mer än tre gånger så stort som Sverige, är beläget på en vidsträckt, glest befolkad högplatå. Det har tidigare ibland kallats Yttre Mongoliet för att särskilja det från den kinesiska provinsen Inre Mongoliet.

Antal invånare: 3 329 282 (2021)
Huvudstad: Ulan Bator

Geografi och klimat

Mongoliet ligger i hjärtat av östra Asien, inklämt mellan Ryssland i norr och Kina i öst, syd och väst. Landet, som är mer än tre gånger så stort som Sverige, är beläget på en vidsträckt, glest befolkad högplatå. Det har tidigare ibland kallats Yttre Mongoliet för att särskilja det från den kinesiska provinsen Inre Mongoliet.

ANNONS

ANNONS

Mongoliet
Bild: Utrikespolitiska institutet
I västra Mongoliet reser sig Altajbergen upp till över 4 300 meters höjd. I dessa svårtillgängliga trakter lever fortfarande den sällsynta snöleoparden. Öster om Altaj ligger ett mer låglänt område, bestrött med ett stort antal sjöar, vissa av dem med salt vatten. Bland dessa finns landets största sjö Uvs nuur. Den norra och mellersta delen av Mongoliet domineras av två skogsklädda bergskedjor, Changaj- och Chentijbergen i vars skogar det finns älg, brunbjörn och lo. Mellan bergskedjorna ligger det bördiga lågland kring floderna Selenge och Tuul som varit landets kulturella centrum genom historien. Floderna i detta område rinner norrut mot Bajkalsjön i Ryssland.

Det för Mongoliet mest typiska landskapet är den böljande stäppen med sina goda betesmarker i söder och öster. I sydöst sträcker sig Gobiöknen från Kina in i Mongoliet. I öster stiger stäpplandskapet till den mongoliska högplatån.

På stäppen och i halvöknen lever hovdjur som getgasellen och den nu ytterst sällsynta Przewalskis vildhäst samt olika gnagare. En av de senare, stäppmurmeldjuret, är ursprungligt värddjur för pestbacillen, som fortfarande drabbar människor i Mongoliet.

Landet är ofta utsatt för jordbävningar, framför allt i bergsområdena. Det finns ett stort antal slocknade vulkaner på låglandet och lämningar av massiv som eroderat på stäpperna.

Mongoliets flagga.

Mongoliet har ett utpräglat kontinentalt klimat, med stora skillnader mellan vinter- och sommarsäsong. Vintrarna är långa och kalla, men för det mesta soliga. Landet har över 200 soldagar per år. Huvuddelen av nederbörden faller under den korta, varma sommaren, framför allt i juli, då häftiga skyfall ofta orsakar översvämningar. Årsnederbörden varierar från mindre än 100 mm per år i söder till 350 mm i bergen. Stäppområdena hemsöks ibland av plötsligt uppträdande orkaner.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Mongoliet är rikt på mineraler som koppar, guld, kol och uran, och gruvdriften är den viktigaste exportnäringen.

Kol (främst brunkol), flusspat, koppar och molybden utvinns i stora mängder, och tenn, volfram och uran i mindre omfattning. Guldbrytningen ökar. Det finns också fyndigheter av silver, nickel, bly, zink och järn.

Jordbruk

Boskapsskötsel är av tradition Mongoliets viktigaste näring och sysselsätter ungefär halva befolkningen. Får, getter, kor, hästar, kameler och jakar är de vanligaste husdjuren. Många herdefamiljer lever som nomader och står utanför penningekonomin.

Industri

Industrin byggdes upp under kommunisttiden (1924–1990) med hjälp från Mongoliets politiskt allierade, främst Sovjetunionen och Kina. Industrierna sysslade framförallt med att förädla jordbruksprodukter och mineraler. De stora statliga fabrikerna blev beroende av billiga råvaruleveranser från kommuniststaterna och exporterade det mesta av sina produkter dit.

Besök Landguiden och läs mer om Mongoliet.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mongoliets geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Mongoliets geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Mongoliet

Aktuell samhällsfakta om Mongoliet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Mongoliets historia

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.