M

Mongoliets geografi

Antal invånare: 3 075 650 (2017)
Huvudstad: Ulan Bator

Geografi

Mongoliet ligger i hjärtat av östra Asien, inklämt mellan Ryssland i norr och Kina i öst, syd och väst. Landet, som är mer än tre gånger så stort som Sverige, är beläget på en vidsträckt, glest befolkad högplatå. Det har tidigare ibland kallats Yttre Mongoliet för att särskilja det från den kinesiska provinsen Inre Mongoliet.

Antal invånare: 3 075 650 (2017)
Huvudstad: Ulan Bator

Geografi

Mongoliet ligger i hjärtat av östra Asien, inklämt mellan Ryssland i norr och Kina i öst, syd och väst. Landet, som är mer än tre gånger så stort som Sverige, är beläget på en vidsträckt, glest befolkad högplatå. Det har tidigare ibland kallats Yttre Mongoliet för att särskilja det från den kinesiska provinsen Inre Mongoliet.

ANNONS

ANNONS

I västra Mongoliet reser sig Altajbergen upp till över 4 300 meters höjd. I dessa svårtillgängliga trakter lever fortfarande den sällsynta snöleoparden. Öster om Altaj ligger ett mer låglänt område, bestrött med ett stort antal sjöar, vissa av dem med salt vatten.

Bland dessa finns landets största sjö Uvs nuur. Den norra och mellersta delen av Mongoliet domineras av två skogsklädda bergskedjor, Changaj- och Chentijbergen i vars skogar det finns älg, brunbjörn och lo.

Mellan bergskedjorna ligger det bördiga lågland kring floderna Selenge och Tuul som varit landets kulturella centrum genom historien. Floderna i detta område rinner norrut mot Bajkalsjön i Ryssland.

Det för Mongoliet mest typiska landskapet är den böljande stäppen med sina goda betesmarker i söder och öster. I sydöst sträcker sig Gobiöknen från Kina in i Mongoliet. I öster stiger stäpplandskapet till den mongoliska högplatån.

På stäppen och i halvöknen lever hovdjur som getgasellen och den nu ytterst sällsynta Przewalskis vildhäst samt olika gnagare. En av de senare, stäppmurmeldjuret, är ursprungligt värddjur för pestbacillen, som fortfarande drabbar människor i Mongoliet.

Landet är ofta utsatt för jordbävningar.

Mongoliets flagga.

Klimat

Mongoliet har ett utpräglat kontinentalt klimat, med stora skillnader mellan vinter- och sommarsäsong. Vintrarna är långa och kalla, men för det mesta soliga. Landet har över 200 soldagar per år.

Huvuddelen av nederbörden faller under den korta, varma sommaren, framför allt i juli, då häftiga skyfall ofta orsakar översvämningar. Årsnederbörden varierar mellan olika områden, från 500 till 100 mm.

Stäppområdena hemsöks ibland av plötsligt uppträdande orkaner.

Naturtillgångar

Mongoliet är rikt på mineraler som koppar, guld, kol och uran, och gruvdriften är den viktigaste exportnäringen.

Kol (främst brunkol), flusspat, koppar och molybden utvinns i stora mängder, och tenn, volfram och uran i mindre omfattning. Guldbrytningen ökar. Det finns också fyndigheter av silver, nickel, bly, zink och järn.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Boskapsskötsel är av tradition Mongoliets viktigaste näring och sysselsätter ungefär halva befolkningen. Får, getter, kor, hästar, kameler och jakar är de vanligaste husdjuren.

Många herdefamiljer lever som nomader och står utanför penningekonomin.

Bara någon procent av landytan är uppodlad. Vete, potatis och grönsaker är de viktigaste grödorna.

Industri

Gruvverksamheten är den viktigaste industrin. Därtill kommer tillverkning av stål, mediciner och textilier.

Privatiseringarna inom industrin har gått långsamt, även om utländska investeringar har gjorts inom gruvnäringen, produktionen av kashmir-ull och textilindustrin.

Turism

Mongoliets storslagna natur, särpräglade djurliv och många historiska sevärdheter ger goda möjligheter till att utveckla turistnäringen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mongoliet.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Mongoliets geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Mongoliet

Aktuell samhällsfakta om Mongoliet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Mongoliets historia

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.