M
Kategori
Karta

Schweiz idag

Antal invånare: 8,9 miljoner (2024)
Huvudstad: Bern

Det natursköna Schweiz inramas av Alperna i söder mot Italien och Jurabergen i väster mot Frankrike. Landet är inte EU-medlem trots att det innesluts av EU-länder geografiskt. Som bank- och finanscentrum är Schweiz ett av världens rikaste länder och har stor turism och export av elektronik. Centralmakten liksom partipolitiken är svag. De 26 kantonerna (delstater) har starkt inflytande med direktdemokrati, där medborgarna kan riva upp regeringsbeslut i folkomröstningar.

Antal invånare: 8,9 miljoner (2024)
Huvudstad: Bern

Det natursköna Schweiz inramas av Alperna i söder mot Italien och Jurabergen i väster mot Frankrike. Landet är inte EU-medlem trots att det innesluts av EU-länder geografiskt. Som bank- och finanscentrum är Schweiz ett av världens rikaste länder och har stor turism och export av elektronik. Centralmakten liksom partipolitiken är svag. De 26 kantonerna (delstater) har starkt inflytande med direktdemokrati, där medborgarna kan riva upp regeringsbeslut i folkomröstningar.

ANNONS

ANNONS

Schweiz flagga.

Befolkning och språk

I Schweiz finns fyra nationella språk: schweizertyska, franska, italienska och rätoromanska. Inom delstaterna, kantonerna, har man genom århundradena i hög grad behållit sin särart och sitt språk. Människor flyttar sällan mellan kantonerna och språkgränserna är ganska tydliga. Numera är omkring en fjärdedel av landets invånare medborgare i ett annat land.

Religion

Flertalet schweizare är kristna, varav något fler katoliker än protestanter. De senare tillhör reformerta kyrkan som har sitt ursprung i Schweiz. En femtedel av invånarna säger sig inte ha någon religion alls.

Politiskt system

Schweiz är en federal republik där centralmakten är ovanligt svag. Det gäller dels i förhållande till de 26 kantonerna (delstaterna), dels i förhållande till medborgarna som kan riva upp regeringsbeslut genom folkomröstningar. Landet leds alltid av ett slags samlingsregering där de stora partierna ingår.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Schweiz är en rättsstat och en demokrati. Makten ligger nära folket och mänskliga rättigheter respekteras överlag. Landet har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter.

Schweiz är en starkt decentraliserad demokrati där centralmakten är ovanligt svag. Det gäller dels i förhållande till de 26 kantonerna (delstaterna), dels i förhållande till medborgarna som kan riva upp regeringsbeslut genom folkomröstningar.

Utrikespolitik och försvar

Kombinationen av strikt neutralitet, politisk stabilitet och ekonomisk styrka har sedan länge gett Schweiz en särställning bland världens länder. Landet är hemvist för en rad internationella organisationer och har gjort aktiva insatser i många internationella sammanhang. 

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Räknat per invånare är Schweiz ett av världens rikaste länder. Levnadsstandarden är mycket hög, arbetslösheten ganska blygsam och inflationen låg. Råvaror är det ont om, de importeras i huvudsak. Välståndet grundar sig istället på bank- och finanstjänster, en modern industrisektor med tillverkning och export av bland annat maskiner och elektronik, samt på turism. 
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Schweiz geografi >

Sociala förhållanden

En sjukvårdsförsäkring är obligatorisk för alla som är bosatta i Schweiz, och alla anställda måste ha pensions-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkring. Sjuk- och hälsovården rankas i OECD-bedömningar som en av de bästa bland medlemsländerna.

Schweiz hör till de länder i världen som vanligtvis placerar sig högst i FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) och år 2022 låg det på första plats (se lista).
 

Besök Landguiden och läs mer om Schweiz.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Schweiz

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Schweiz

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Schweiz geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Schweiz geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Schweiz historia

Få en helhetsbild av Schweiz historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...